Sunteți pe pagina 1din 3

Etapele lecției Obiective Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii Timpul

didactice
1. Evocarea -Salutul clasei Elevul de serviciu motivează
-Notez absențele și pregătesc absențele unor elevi; 7 min
mijloacele de învățare; Expunerea
-Verific tema de acasă;

 Anunț subiectul și
obiectivele orei:
”Funcțiile și responsabilitățile
familiei”  Notează tema în caiet Lucrul cu caietul
Propun elevilor să comenteze acest
mottou, în viziunea lor:
Mottoul: ”Familia este un factor
Elevii comentează mottoul
important și de răspundere al
educației. Părinții o conduc și
răspund de ea în fața societății, a
fericirii lor și a vieții copiilor”

2. Realizarea Fac o mică introducere la temă: 2 min


sensului Toți ne-am născut într-o familie, în
care fiecare membru a ei avea o
funcție măreață, ce poate fi definită
ca o totalitate de responsabilități. Ascultă cele expuse de profesor
Totodată, împărțirea
responsabilităților comune, trebuie Explicația
efectuate într-un mod echitabil, în
funcție de posibilități.
Este foarte important ca fiecare
membru al familiei să-și cunoască
responsabilitățile.
O1  Propun unui elev să citească  Elevii citesc cuvintele și Lucrul cu caietul 5 min
în glas cuvintele de la formează propoziții cu
”Dicționar” și să creeze patru acele cuvinte Expunerea
propoziții cu acele cuvinte la
alegere, pentru a verifica Scrierea liberă
cum au fost înțelese;

O3 Acord elevilor câteva minute pentru Elevii citesc atent textul și merg la 13 min
a citi independent textul din manual tablă să completeze posterul
de la pag. 18 pînă la pag. 20, și să Lucrul cu
O4 completeze posterul care va fi afișat manualul
la tablă cu cele mai importante
funcții ale familiei și ce Funcțiile Responsabilit
responsabilități își asumă membrii familiei: ățile familiei:
familiei în dependență de aceste Poster
funcții - -
Prelegere
- -

O2 Elevi spune-ți-mi care sunt cele trei Elevii răspund la întrebare 5 min
calități de care trebuie să dea 1) Respect Conversația
dovadă membrii familiei pentru a 2) Înțelegere examinatorie
împărți echitabil responsabilitățile? 3) Dragoste

Propun elevilor să întocmească o Elevii îndeplinesc sarcina propusă


listă de responsabilități pe care le au
în familie;
3. Reflecția
Pentru a face totalul lecției propun Elevii își acordă întrebări unul 10 min
elevilor un joc (R.-raspunde A.- celuilalt pînă se finisează jocul. Metoda R.A.I.
aruncă I.-interoghează), în care un
elev adresează o întrebare ,aruncă
Analiza
mingea unui alt elev, iar cel care a
prins mingea răspunde la întrebare,
și așa continuă jocul…..cel care nu
știe răspunsul la întrebare ese din
joc, și răspunde la întrebare cel care
a adresat-o

4. Extinderea Ofer tema pentru acasă, de la pag. Elevii notează în caiet tema pentru 3 min
22, exercițiul ”gîndesc critic” și acasă;
„sunt erudit„, deasemenea de citit
tema acasă

Apreciez elevii obiectiv pentru Ascultă cu atenție informația


munca depusă; expusă de către profesor, cu privire
la notare.