Sunteți pe pagina 1din 2

8 mai 2020

RECAPITULARE

,,Într-o zi însorită ,capra cheamă iezii de pe afară și le zice :


-Dragii mamei ,eu mă duc în pădurea verde să aduc ceva de mâncare .Voi încuieți ușa
după mine și să ascultați unul de altul. Să nu deschideți până nu veți auzi glasul dulce al
meu. Înțeles-ați ce-am spus eu?
-Da ,mămucă ,ziseră ei.
–Pot să am nădejde în voi?
-Să n-ai nici o grijă ,mămucă.Noi suntem odată băieți destoinici!”

1. Scrie cum se numește povestea și cine este autorul.


...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2.Bifează răspunsurile corecte:
*Personajele din acest fragment sunt:
..... capra ..... lupul ..... iezii
*Capra este ascultată doar de :
..... iedul cel mare și cel mijlociu ; ..... iedul cel mic și cel mijlociu; ..... iedul cel mic
*Iedul cel mic i-a spus caprei despre frații lui că :
..... au plecat în pădure ; ….. au fost mâncați de lup; ….. sunt în ospeție
3.Alcătuiește un enunț în care cuvântul capră să aibă alt înțeles decît cel din text.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4.Scrie din text cuvinte cu sens opus pentru cuvintele:
înăuntru -..................... închideți -............................ descuieți-....................
5.Scrie din text cuvinte cu același sens pentru cuvintele:
le spune -..................... plec - ..................... vocea -.................
6. Analizați cuvintele ”cheamă”, ”glasul” și ”dulce”:
..............................................................................................................................................:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................
7. Subliniați cu o linie substantivele, cu doua linii verbele și încercuiți adjectivele din text.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
8.Alcătuiește propoziții cu două pronume diferite din text
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
9.Subliniază pronumele personale.
Iarna a îmbrăcat țara în haine noi.Noi vom merge la săniuș.
Eu voi pleca în vacanță la bunici.Ei sunt veseli.

10. Scrie un text din 5 propoziții despre clasa ta,în care să folosești pronume personale și
pronume personale de politețe.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................