Sunteți pe pagina 1din 3

Plan de lecţie

Data: 20.09.2012
Clasa: a VI-a A/D
Profesor:
Disciplina: Limba şi literatura românǎ
Subiectul: D-l Goe de I. L. Caragiale
Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoştinţe
Obiective operaţionale:
Cognitive:
O1: să explice titlul operei
O2: să alcătuiască planul de idei al schiţei D-l Goe

Afective:
O3: să manifeste spirit de colegialitate şi cooperare în cadrul echipei
O4: să participe cu interes la activitate

Strategii didactice: Conversaţia euristică, explicaţia


Mijloace de învăţare: Manualul
Forme de organizare a activităţii : activitate frontală, activitate individuală
Spaţiu de lucru: sala de clasă
Timp: 50 minute
Nr. Etapele lecţiei Metode şi Activitatea profesorului Activitatea elevului Timp
Crt strategii
1. Moment Profesorul strigă catalogul şi notează absenţii, Elevii se pregătesc 3 min.
organizatoric dacă sunt; asigură liniştea şi disciplina clasei pentru lecţie; numesc absenţii;
pentru o bună desfăşurare a activităţii didactice; respectă indicaţiile
le spune elevilor să-şi pregătească materialele profesorului.
necesare orei de limba română (caietul).
2. Verificarea temei Profesorul verifică dacă elevii şi-au făcut tema. Elevii citesc tema. 4 min.
Apoi corectează tema împreună cu elevii şi
explică acolo unde au existat neclarităţi.

3. Anunţarea Profesorul anunţă obiectivele lecţiei şi scrie 1 min.


obiectivelor titlul pe tablă: D-l Goe, de I. L. Caragiale

3. Dirijarea Exerciţiul, Profesorul spune elevilor să deschidă manualele Elevii deschid manualele. Apoi 40min.
învăţării: exerciţii conversaţia la pagina 68. Apoi solicită acestora să citească, citesc textul pe rând, câte un
recapitulative pe rând, câte un paragraf. paragraf. După aceea, caută
cuvintele necunoscute.

Elevii rezolvă fişa de lucru.

4. Tema pentru Profesorul notează tema pe tablă: ex. 3, 4, 5, 6, Elevii notează tema în caiete. 2 min.
acasă 7 / pag. 73