Sunteți pe pagina 1din 2

Plan de lecţie

Data: 29.10.2013
Clasa: a VI-a D
Profesor:
Disciplina: Limba şi literatura românǎ
Subiectul: D-l Goe... de I. L. Caragiale
Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoştinţe
Competențe specifice:
1. Cunoașterea semnificației tuturor cuvintele din text
2. Înțelegerea mesajului textului
Strategii didactice: Conversaţia euristică, explicaţia
Mijloace de învăţare: Manualul, DEX-ul
Forme de organizare a activităţii : activitate frontală, activitate individuală
Spaţiu de lucru: sala de clasă
Timp: 50 minute
Nr. Etapele lecţiei Metode şi Activitatea profesorului Activitatea elevului Timp
Crt strategii
1. Moment Profesorul strigă catalogul şi notează absenţii, Elevii se pregătesc 3 min.
organizatoric dacă sunt; asigură liniştea şi disciplina clasei pentru lecţie; numesc absenţii;
pentru o bună desfăşurare a activităţii didactice; respectă indicaţiile
le spune elevilor să-şi pregătească materialele profesorului.
necesare orei de limba română (caietul).
3. Anunţarea Profesorul anunţă obiectivele lecţiei şi scrie 1 min.
obiectivelor titlul pe tablă: D-l Goe, de I. L. Caragiale
3. Dirijarea Exerciţiul, Profesorul spune elevilor să deschidă manualele Elevii deschid manualele. Apoi 45
învăţării: exerciţii conversaţia la pagina 68. Apoi solicită acestora să citească, citesc textul pe rând, câte un min.
recapitulative pe rând, câte un paragraf. paragraf. După aceea, caută
cuvintele necunoscute.
După familiarizarea cu textul, se mai citeşte o
dată şi se explică cuvintele.
Cuvinte: aer comprimat, a.m., canonieră,
conductor, cupeu, damă, filologic, gravitate,
hatâr, inimă, puţin ne importă, macaz, parol,
procopsit, urbe.

Profesorul adresează elevilor următoarele


întrebări, la care aceștia vor răspunde în scris:
 Despre cine este vorba în text?
 De ce naratorul folosește apelativul „d-
l” pentru un copil?
 De ce credeți că apar în text greșeli de
exprimare?

4. Tema pentru Profesorul notează tema pe tablă: din manual, Elevii notează tema în caiete. 1 min.
acasă vocabular / pag. 23