Sunteți pe pagina 1din 3

Plan de lecţie

Data: 06.11.2013
Clasa: a VI-a D
Profesor:
Disciplina: Limba şi literatura românǎ
Subiectul: D-l Goe... de I. L. Caragiale – apartenența la specia literară
Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoştinţe
Competențe specifice:
1. Definirea schiței ca specie literară
2. Identificarea trăsăturilor schiței în opera D-l Goe...
Strategii didactice: Conversaţia euristică, explicaţia
Mijloace de învăţare: Manualul
Forme de organizare a activităţii : activitate frontală
Spaţiu de lucru: sala de clasă
Timp: 50 minute

Nr. Etapele lecţiei Metode Activitatea profesorului Activitatea elevului Timp


Crt şi
strategii
1. Moment Profesorul strigă catalogul şi notează absenţii, dacă sunt; Elevii se pregătesc 3 min.
organizatoric asigură liniştea şi disciplina clasei pentru o bună desfăşurare pentru lecţie; numesc
a activităţii didactice; le spune elevilor să-şi pregătească absenţii; respectă
materialele necesare orei de limba română (caietul). indicaţiile
profesorului.
3. Anunţarea Profesorul anunţă obiectivele lecţiei şi scrie titlul pe tablă: 1 min.
obiectivelor D-l Goe... – apartenența la specia literară
3. Dirijarea Exerciţiul SCHIŢA Elevii deschid 45
învăţării: exerciţii , manualele. Scriu lecția min.
recapitulative conversa- în caiete și răspund
ţia Schiţa este opera literară care aparţine genului epic, întrebărilor adresate de
profesor.
în proză, cu un număr redus de personaje şi care prezintă
un episod semnificativ din viaţa unui personaj.
Schiţa D-l Goe... a apărut iniţial în ziarul Universul şi
a fost inclusă ulterior în volumul Momente şi schiţe.
D-l Goe... este o operă epică, întrucât autorul îşi
exprimă indirect sentimentele de dezaprobare şi dispreţ faţă
de comportamentul copilului prin intermediul acţiunii şi al
personajelor. Sunt prezente cele trei elemente specifice unei
opere epice: narator, acţiune, personaje. Naratorul relatează
întâmplările la persoana a III-a, obiectiv. Modul dominant de
expunere este naraţiunea, care se împleteşte cu dialogul.
Această operă este de mică întindere deoarece
prezintă doar momentul călătoriei lui Goe la Bucureşti,
împreună cu cele trei însoţitoare ale sale. Toate năzbâtiile
săvârşite de Goe pe parcursul drumului – pierderea pălăriei,
blocarea în toaleta vagonului, tragerea semnalului de alarmă
– se subordonează, în plan narativ, întâmplării principale
relatate. Faptele se derulează în ritm alert, într-un timp
limitat (câteva ore, cât durează călătoria). Spaţiul este redus
şi bine precizat – întâmplările se desfăţoară preponderent
într-un singur loc, şi anume în vagonul trenului.
Acţiunea este simplă, lineară, având un singur fir
narativ. În succesiunea evenimentelor se pot stabili
momentele subiectului literar. * (scurtă povestire pe
momentele subiectului)
Numărul personajelor este redus. Personajul principal
este Goe, iar toate celelalte personaje – cele trei doamne,
urâtul şi conductorul – acţionează în funcţie de
comportamentul acestuia, adoptînd atitudini diferite.* (scurtă
caracterizare a personajului principal)
În ciuda dimensiunii sale reduse, schiţa
evidenţiază un univers uman cuprinzător.
4. Tema pentru Profesorul notează tema pe tablă: de învățat lecția Elevii notează tema în 1 min.
acasă caiete.