Sunteți pe pagina 1din 3

VERBUL

Fișă de lucru

1. Subliniază cu o linie verde verbele care arată acțiuni în textele de mai jos:

„Somnoroase păsărele
Pe la cuiburi se adună
Se ascund în rămurele
Noapte bună!
Doar izvoarele suspină
Pe când codrul negru tace.”
(M. Eminescu- Somnoroase păsărele)

2. Citește exemplele și formulează perechi de substantive și acțiuni făcute de acestea:

Fulgerul luminează cerul. exemplu: fulgerul – luminează


Margareta scrie o scrisoare. ...……………………. – ……………………….
Gabriel desenează o floare. ...……………………. – ……………………….
Vaporul spintecă valurile. ...……………………. – ……………………….
Trenul trece ca fulgerul. ...……………………. – ……………………….
Copacul din fața casei a înverzit. ...……………………. – ……………………….

3. Completează și reține!

Partea de vorbire care arată ……………………….,


………………………, existența ființelor, fenomenelor naturii
se numește …………………..

4. Găsește ființe, lucruri sau fenomene ale naturii care pot face următoarele acțiuni:

………………………… păzește grădina.


………………………… smulge copacii.
………………………… cere un ceai fierbinte.
………………………… povățuiește nepoții.
………………………… închide cartea, plictisită.
………………………… bate cu putere.
5. Unește cuvintele acțiuni:

a) cu sens asemănător b) cu înțeles opus


frânge cugetă plânge vine
sfătuiește grăiește deschide iese
biruiește rupe cere râde
vorbește învinge intră dă
gândește povățuiește pleacă închide

6. Dintre următoarele figuri colorează- le numai pe acelea pe care sunt scrise acțiuni (verbe).

povestitor povestire învățător învățat

învață
povestește

povestind învățătură învățătoare


poveste

7. Indică prin săgeți ce exprimă fiecare verb din coloană:

scrie acțiunea aștept


stăm starea se află
urcăm existența suntem
visează mergem

8. Completează proverbele cu verbele potrivite din paranteze:


(se scoală, se ceartă, ajunge, câștigă, se numără, aleargă, păgubește)

Când doi ………………………. al treilea ………………… .


Toamna ………………………….. bobocii.
Leneșul mai mult ………………., scumpul mai mult ………………… .
Cine ………………….. de dimineață, departe ………………… .

9. Formează verbe pornind de la următoarele substantive:


scrierea → a scrie cântec → …………………………
vorbirea → ………………… citește → ……………..…….
bucurie → ………………… privirea → ……………………
10. Completează cu formele corespunzătoare ale cuvintelor care exprimă acțiuni, urmărind
indicațiile date:

Peste câțiva ani Victor __________________ la studii în străinătate.


a merge

Azi dimineață Camelia _________________ praful.


a șterge

Acum câteva zile ______________ la spectacol de teatru.


a fi

Demult _____________ un moș și o babă.


a trăi

Amalia ______________ o carte interesantă.


a citi