Sunteți pe pagina 1din 2

1

Factura fiscala

Factura este un document justificativ care stă la baza înregistrării în contabilitate a


operaţiunilor economice ale furnizorului sau prestatorului şi a cumpărătorului, respectiv
beneficiarului.

Factura fiscală este un document contabil emis de către furnizor către client, care
conține lista cu produsele vândute, respective serviciile  prestate clientului de către furnizor,
conform unui contract făcut în prealabil sau nu.

Este un formular cu regim special de inseriere si numerotare ce serveste ca :

 document pe baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si


marfurilor livrate, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate,
 ca document de insotire a marfii pe timpul transportului,
 ca document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.

Factura cuprinde în mod obligatoriu următoarele informații:


 numărul de ordine, în baza uneia sau a mai multor serii, care identifică factura în
mod unic;
 data emiterii facturii;
 datele furnizorului
 datele cumparatorului
 denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate.
 unitatea de masura
 pretul unitar/pe bucata
 valoarea
 TVA taxa pe valoare adaugata
 Total
 Semnaturile de predare-primire
 Datele celui ce factureaza
 Datele delegatului

1
2

Aplicatie
Completati factura seria ALF NR.22 din 22,04,2020 cu datele de mai jos:

Furnizor: S.C. ALFA SRL, J209/606/2009, RO18654782, ROMAN, STRADA PLOPILOR


NR.5, NEAMȚ, capital socia 2000 lei, cont RO45BRDE445SV66945678922 deschis la banca
BRD ROMAN

Client: S.C. BETA SRL, J44/203/2019, RO69845678, BACĂU, STRADA


LACRAMIOARELOR NR.25, BACAU, capital socia 200 lei, cont
RO33BTRL455648769456789 deschis la banca BANCA TRANSILVANIA BACAU

1. NAPOLITANE CIO, 20 buc X 1,2 lei/buc

2. APA PLATA CARPATICA 0.5L, 10 buc x 1,5 lei/buc

3. PAINE, 30 buc x 1,8lei/buc

Marfa este transportată de către MANOLE IRINA având cartea de identitate seria NT nr.
454545, eliberata de politia Roman, cu mijlocul de transport auto nr. NT22ALF in data de
22,04,2020.