Sunteți pe pagina 1din 7

COACHINGUL ȘI ROLUL LUI ÎN ORGANIZAȚII

Diferită de restul modalităților de training, coaching-ul se concentrează pe


metode de învățare. Analizând din perspectiva coaching-ului, se crede că „cu cât
un individ este implicat mai mult în identificarea problemelor, în elaborarea și
aplicarea unor soluții pentru ele și în revizuirea rezultatelor, cu atât este mai
complet și mai de lungă durată procesul de invatare”. Pentru a lărgi această
perspectivă, coaching-ul este foarte diferit față de metodele de predare sau
instruire. Coach-ul încurajează elevul să învețe pentru sine. Pe lângă dobândirea de
noi competențe, elevul dezvoltă treptat competențe noi și mai eficiente de învățare.
El devine un elev proactiv, capabil de a învăța de la aproape orice experiență
întâlnită.

Coachingul este o ramură a consultanţei, apărută din nevoia declarată de


performanţă, pe care omul contemporan a început să şi-o asume. Are ca scop
susţinerea şi ghidarea clientului pentru ca acesta să îşi poată stabili şi atinge
obiectivele în modul cel mai elegant şi mai convenabil cu putinţă, scopul final
fiind:

 menţinerea sau creşterea performanţei;


 atingerea excelenţei, într-un anumit domeniu/context;
 dezvoltarea potenţialului personal;
Coaching-ul este cel mai eficient atunci când este folosit pentru a avea unul din
rezultatele de mai jos:

 sprijinirea performanței individuale și organizaționale;


 suport pentru transformări personale și tranziții de carieră;
 dezvoltarea viitorilor lideri organizaționali prin capacitatea sporită de
gândire strategică, oferind viziune și direcție, accelerând schimbarea,
onestitatea intelectuală, motivarea integrității, munca în echipă, și
parteneriatul, influențând, obținând rezultate, valorificând și dezvoltând
persoanele implicate;
 crearea unei culturi organizationale care apreciază învățarea, creativitatea, și
îmbunătățirea continuă.

Apărut sub influenţa psihologiei umaniste şi a constructivismului, coachingul se


bazează pe prezumţia că fiecare om este menit să evolueze, că are o semnificativă
nevoie de autoafirmare şi că este plin de resurse, vizibile sau potenţiale, pe care
doreşte sau i se cere să le pună în valoare. Mai mult, fiecare om îşi construieşte
viaţa şi propria realitate într-un mod personal, propriu şi este, în consecinţă,
singurul capabil să decidă ce doreşte să facă în prezent sau cum doreşte să
evolueze in viitor. De aceea, coachingul nu se bazează pe a da sfaturi, a evalua sau
a pune diagnostic; din contră, ideea centrală este de a acţiona asemenea unei raze
de lumină, care aduce în prim-plan tot ceea ce este bun în clientul său şi asemenea
unei voci provocatoare, punând anumite întrebari.
Pe scurt, coachingul presupune:

a. Un client – care doreşte să facă progrese într-un anumit domeniu, bazându-


se pe forţe proprii şi dispus să se „antreneze” pentru asta, asemenea unui
sportiv care ştie că poate deveni din ce în ce mai bun;
b. Un coach – o persoană care are o formare de coach şi abilităţile necesare;
c. Procesul de coaching, efectiv - care cuprinde urmatoarele elemente:

c.1. identificarea situaţiei prezente, aşa cum este ea percepută de către client;

c.2. alegerea și definirea stării dorite, a obiectivului;

c.3. găsirea sau construirea unei strategii de atingere a stării dorite;

c.4. alegerea unor tehnici de activare a resurselor necesare;

c.5. susţinerea clientului pe tot parcursul drumului de la starea actuală la


starea dorită, prin metode specifice coachingului.

Primele idei şi concepte ale coachingului au apărut in anii ’70 și în anii ’90,
coachingul a devenit, deja, o ramură celebră a consultanţei, iar în ultimii ani a urcat
pe primele locuri în topul metodelor de obţinere a performanţei individuale şi de
grup.
Specificul coachingului

 Stimulează un mod de gândire optimist şi constructiv;


 Ne ajută să intelegem cum ne generăm problemele şi cum am putea să găsim
soluţii foarte performante;
 Presupune existenţa unor scopuri care se doresc a fi atinse;
 Este centrat pe rezultate, pe prezent şi pe viitor;
 Construieşte strategii;
 Lucrează cu schimbări generative, care conduc spre evoluţie şi
perfecţionare;
 Pune clientul în cea mai bună lumină a lui, îl determină să se autovalorizeze
şi să se dezvolte;
 Generează încredere, mulţumire, motivare, autocunoaştere şi dezvoltare
personală.

Cine și când apelează la coaching?

Când membrii echipei sau departamentele nu îşi împărtăşesc, suficient,


experienţa unii altora, când nu există sau nu se ţine seama de feedback-ul primit
din piaţă, de la clienţi, furnizori, management sau angajaţi, când nu se acordă
suficient timp pentru încurajarea şi managementul talentelor, când este nevoie de
decizii, creativitate, inovaţie, când provocările şi oportunităţile aduse de schimbare
nu sunt, pe deplin, înţelese sau acceptate, atunci este nevoie de coaching.
În plus, este nevoie de coaching și în urmatoarele situații:

 pentru a genera performanţă individuală şi organizaţională,


 pentru a încuraja schimbarea,
 pentru a armoniza obiectivele individuale cu cele ale companiei,
 pentru a facilita comunicarea si relaţionarea,
 pentru a ajuta la dezvoltarea de noi comportamente, atitudini şi abilităţi,
 pentru crearea unei strategii proprii de dezvoltare, plecând de la imaginea
reală a poziţiei actuale.

Într-o organizaţie dinamică şi preocupată de propria-i imagine şi performanţă,


coaching-ul este necesar la toate nivelurile. Coaching-ul ar trebui sa facă parte din
cultura oricărei organizaţii şi, cu siguranţă, aceasta este o realitate pentru
companiile dinamice şi performante.

De coaching are nevoie:

i. noul angajat – pentru a se integra cât mai rapid şi mai armonios în structura
organizaţiei.
ii. vechiul angajat – pentru a-şi menţine nivelul de cunoştiinţe, interes şi
motivaţie la un nivel corespunzător.
iii. managerul – pentru a face faţă presiunilor interne si externe, provocărilor
legate de obiective, relaţii, performanţă.
Rolul Coach-ului

Coach-ul ajută individul să stabilească și să atingă obiectivele dorite. Coach-


ul folosește întrebări și instrumente de evaluare pentru a ajuta indivizii să devină
mai eficienți. Dupa interviul inițial, se folosesc instrumente de evaluare pentru a
identifica mai precis o cerere pentru client, cum ar fi abilitatile de leadership,
inteligența emoțională, tipuri de personalitate. Prin prisma rezultatelor
instrumentelor de evaluare și prin observațiile coach-ului, indivizii devin mai
conștienți de punctele forte și de bariere, și vor putea dezvolta strategii și planuri
pentru a își atinge obiectivele.

Tipuri de Coaching

Conform Forumului Executive Coaching (2001, 9-12), există patru forme comune
de coaching:

1. Feedback / Debriefing / Dezvoltare Planificare: După cum sugerează și


numele, acest tip de coaching are loc atunci când performanța unui individ
trebuie să fie evaluate sau redirecționata.
2. Coaching-ul targetat pe conținut: Acest tip de coaching este conceput pentru
a evalua rapid cunoștințe și abilități.
3. Coaching pentru Carieră: Această formă de coaching este de obicei folosită
ca un avantaj competitiv pentru un individ, dar unele organizații o oferă ca
un suport de dezvoltare.
4. Personal / Life Coaching: În multe privinte, aceasta este o lucrare de
dezvoltare personală, în care individul încearcă să creeze un mod mai
echilibrat de viață.
Caracteristici ale coaching-ului eficient

Rolul unui coach este ca acel al unui partener de afaceri strategic. Relația de
coaching este construită pe încredere și pe lipsa de prejudecăți. Mai mult,
încrederea se bazează pe faptul că toate conversațiile de coaching sunt
confidențiale. Relația se poate extinde până la superiorul individului, care ajută la
definirea obiectivelor de performanță și oferă feedback cu privire la progresele
înregistrate, dar nu se implică în sesiunile de coaching reale.

Coach-ii își desfașoară activitatea bazându-se pe experiența anterioară și pe


metode de aplicare a competențelor de bază.

• Stabilirea unui contract de coaching sau scrisoare de angajament.

• Crearea unui mediu sigur pentru client de a explora perspective și de a


dezvolta noi competențe.

Beneficiile colaborării cu un coach

Un aspect critic al colaborării cu un coach este de a ști care este rolul lui.
Angajații pot opta pentru a lucra cu un coach atunci când:

 Recunosc necesitatea de a îmbunătăți performanța;


 Sunt dispuși și doresc să participe la o auto-evaluare riguroasă și onestă;
 Sunt dispuși să solicite sprijinul pentru a deveni mai eficienți;
 Sunt dispuși să aloce timp, energie și resurse pentru a lucra cu coach-ul pe
perioade îndelungate;
 Sunt dispuși să aibă încredere în altă persoană și să vorbească despre
punctele forte și provocările lor.

S-ar putea să vă placă și