Sunteți pe pagina 1din 3

Proiectarea exploatării – Proiect

Proiectarea exploatării în regim elastic

1. Ipoteza acviferului inactiv

Faţă de sondele deja existente, amplasaţi sonde noi pe două şiruri paralele cu
contactul ţiţei/apă. Sondele noi care sunt prea apropiate de cele vechi vor fi
excluse din plan.
Consideraţi că zăcământul produce în regim elastic iar acviferul este inactiv.
În acest caz, comportarea în exploatare a zăcământului este descrisă de ecuaţia
de bilanţ material scrisă pentru zona productivă. Ecuaţia conţine două
necunoscute:
- variaţia în timp a presiunii medii de zăcământ;
- variaţia în timp a cumulativului de ţiţei extras.
Rezolvarea ecuaţiei cu două necunoscute se poate face doar în condiţiile în care
impunem un scenariu de exploatare, respectiv variaţia în timp a uneia dintre
necunoscute.

1.1. Proiectarea exploatării în regim elastic, când se impune dinamica presiunii

- impuneţi durata regimului elastic;


- impuneţi pe întreaga perioadă o variaţie a presiunii între presiunea iniţială şi
cea de saturaţie;
- aţi delimitat deja anumite etape din decursul exploatării (t0 – t1, t1 – t2, ... tn - tel)
şi presiunile (P0, P1, P2, ... Psat);
- evaluaţi din ecuaţia de bilanţ material, cumulativul de ţiţei extras la finele
fiecărei etape;
- evaluaţi debitul total de ţiţei extras la finele fiecărei etape, ştiut fiind că acesta,
conform definiţiei, este derivata cumulativului în timp;
- utilizând cunoştinţele acumulate sau neacumulate la disciplina Extracţia
Petrolului, luaţi în considerare debitul de extracţie al unei sonde şi calculaţi
numărul de sonde necesar pentruextragerea debitului de ţiţei total;
- întrucât debitul de gaze extras provine din gazele care ies din soluţie pe traseul
strat – instalaţia de suprafaţă, evaluaţi-l în consecinţă la finele fiecărei etape;
- la fel pentru cumulativul de gaze extras.
- evaluaţi factorul de recuperare la finele fiecărei etape;
- reprezentaţi grafic variaţia în timp a tuturor parametrilor de exploatare de mai
sus şi obţineţi „Comportarea în exploare” a zăcământului dvs., în scenariul
propus.

Observaţie:
Pentru a elimina orice dubiu în ceea ce priveşte provenienţa datelor, fotografiaţi
carnetul dvs. de student alături de sursa de date semnată.
1.2. Proiectarea exploatării în regim elastic, când se impune dinamica debitului
de ţiţei extras

Strict matematic, în cea de-a doua variantă ar trebui ca în ecuaţia de bilanţ


material să impunem cumulativul de ţiţei extras.
Acesta este, conform definiţiei, integrala debitului total de ţiţei extras, care la
rândul lui reprezintă suma debitelor individuale ale tuturor sondelor care produc
la un moment dat, aşa că:
- impuneţi mai întâi dinamica intrării sondelor în producţie şi debitele
individuale de extractie, intrarea sondelor în producţie făcându-se pe
etape;
- evaluaţi debitul total de ţiţei extras la sfârşitul fiecărei etape;
- evaluaţi debitul total de gaze dizolvate extras la sfârşitul fiecărei etape;
- evaluaţi cumulativele de ţiţei şi gaze extrase la sfârşitul fiecărei etape,
întegrând debitele totale de la momentul t0 până la cel actual;
- evaluaţi factorul de recuperare la sfârşitul fiecărei etape;
- evaluaţi presiunea medie de zăcământ la sfârşitul fiecărei etape, din
ecuaţia de bilanţ material.
- reprezentaţi grafic variaţia în timp a tuturor parametrilor de exploatare de
mai sus şi obţineţi „Comportarea în exploare” a zăcământului dvs., în scenariul
propus.

Etapele proiectului vor fi postate pe această platformă, în format Word.