Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

Şcoala : Liceul Tehnologic „Ioan Podaru” Ovidiu


Data: 05.05.2020
Clasa : I’a
Propunător: Teodor Alexandra-Ionela
Aria curriculară: Arte
Disciplina: Muzică şi mişcare
Unitatea de învăţare: Sunete lungi,sunete scurte
Subiectul: Ecoul
Tipul lecţiei: Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe
Forma de realizare: Abordare integrată

Competenţe specifice:
Muzică şi mişcare (MM)
1.3. Acompaniați cu diferite modalitãți improvizate a muzicii cântate sau
ascultate
2.3.. Diferențierea sunetelor înalte şi joase, scurte şi lungi

Obiective operaţionale:
O1: să păstreze o poziţie corectă în timpul cântării, în vederea realizării respiraţiei
costo-diafragmate şi a emisiei sunetelor corespunzătoare;
O2: să cânte expresiv linia ritmico-melodică a cântecelor;
O3: să execute mişcările corespunzătoare înţelesului versurilor;

Obiective psiho-motorii:
OPM: să adopte o poziţie corectă în timpul activităţilor.

Obiective afective:
OA: Dezvoltarea simţului estetic al elevilor prin audierea colindelor tradiţionale.
Strategii didactice:
ℜ Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, aprecierea verbală, exerciţiul,
demonstraţia;
ℜ Mijloace de învăţământ: panou, jetoane, lipici, fişe de lucru, blockflöte,
orga;
ℜ Forme de organizare: frontal, individual.

Bibliografie:

ℜ *** Curriculum Naţional – Curriculum pentru învăţământul primar,


M.E.C.T.S, 2019;
ℜ http://www.cantecegradinita.ro/animatii/iepuras-coconas/

ℜ Nicoara, Irinel Beatrice ,Muzica si miscare , Editura Utera


ℜ www.youtube.ro
Momentele lecţiei/ Strategii didactice
Dozarea DI Obv Elemente esenţiale de conţinut Metode Mijl

Pregătirea clasei - Organizarea colectivului conversaţia


pentru activitate -Voi verifica materialele necesare desfăşurării orei
1’ de muzică şi mişcare.
Captarea şi Exerciţii de cultură vocală: conversaţia
orientarea atenţiei ℜ Exerciţii de dicţie şi respiraţie:
5-7’ Spatele de scaun rezemăm poez
Pieptul înainte îl îndreptăm.
MEM Trageţi aer în pept cât mai mult timp spunând în explicaţia
gând „unu”, iar cand daţi aerul afară, expiraţi
rostind „doi”.
Toba bate: bum! bum! bum! demonstraţia
Hai copii cu toţi la drum!
Trenul pleacă de la gară
CLR
Şi străbate-ntreaga ţară.
Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu,
Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. exerciţul
ℜ Exerciţii de intonaţie:
Intonez model sunetele de înălţimi diferite şi copiii, la
comanda mea, intonează. Voi urmări realizarea
unei intonaţii corecte la înălţimea reală a sunetelor
şi lărgirea diapazonului vocal.

Momentele lecţiei/ Strategii didactice


Dozarea DI Obv Elemente esenţiale de conţinut Metode Mijl

MM O1 a a a a a a a a a a a a a a …….. explicaţia

ma ma
ma ma ma ma maaaaaaaaaa
demonstraţia
ta ta
ta ta ta ta taaaaaaaaa

ra ra
ra ra ra ra raaaaaaa exerciţul
o e
o o e e
o o e eeeeeeeee
Reactualizarea MM O1 exerciţul
cunoştinţelor O2 Se va reactualiza cântecul „Iepuraş coconaş”,

anterioare 5’ O3
Anunţarea temei şi CLR Copiii vor urmări un ppt. cu recitare şi vor
enunţarea recunoaşte strofa a treia din „La ospețe ursul cere”.
obiectivelor
„Veveriţa vrea alune, vrea alune,vrea alune
2’ DP
Veveriţa vrea alune, vrea alune, vrea alune
Capra iarba din pădure, capra iarba din pădure „

Momentele lecţiei/ Strategii didactice


Dozarea DI Obv Elemente esenţiale de conţinut Metode M

Se anunţă tema lecţiei-„ Ecoul”,intonarea cantecului conversaţia vid


„Ecoul&„ Jocul animalelor„ şi se enunţă obiectivele iec
pe înţelesul elevilor.
lap
Dirijarea învăţării CLR Învăţarea noului cântec (Anexa 1) se va realiza vid
25’ astfel: iec
O1 ℜ Interpretarea model explicaţia
DP Voi prezenta un videoclip animat, melodia fiind lap
interpretată de către un grup de copii.
O2 Voi cânta model-vocal- întreg cântecul. demonstraţia
ℜ Învăţarea pe fragmente
O3
MM Prima strofă: Voi cânta model primele două
versuri, apoi împreună cu elevii de două ori.
Cânt model următoarele două versuri, apoi exerciţul
împreună cu elevii de două ori.
Refrenul: Voi cânta model primele două versuri,
apoi împreună cu elevii de două ori.

Momentele lecţiei/ Strategii didactice


Dozarea DI Obv Elemente esenţiale de conţinut Metode Mijl

MM Cânt model următoarele două versuri, apoi explicaţia


O1 împreună cu elevii de două ori.
Cântarea primei strofe şi a refrenului- o dată sau
de două ori-. demonstraţia
O2 Se va învăţa strofa a doua urmând aceiaşi paşi
ca la prima, apoi vom repeta stofa I, refrenul,
O3
strofa a II-a şi refrenul.
Pentru învăţarea celei de a treia strofe voi exerciţul
proceda la fel.
În final vom cânta vocal cântecul în întregime. pian
Pe parcursul cântării elevii vor sta în picioare şi
vor executa mişcările pe care le execut şi eu- în
vederea înţelegerii mesajului textului-.
Conexiunea inversă DP Interpretarea cântecului în diferite tempouri şi exerciţiul orga
5’ nuanţe, pe grupe, cu acompaniament. bloc
Activităţi recreative AVAP carto
10’ lipic
orna
Aprecieri finale Voi face aprecieri asupra întregii activităţi a conversaţia reco
1’ întregii clase şi voi evidenţia elevii care au
participat în mod deosebit la lecţie.
Anexa 1

Iepuras Coconas
Iepuras Coconas
A fugit peste imas
Si s-a dus colo sus
Intr-o tufa s-a ascuns!

Dar Dulau caine rau


L-a gornit din cuibul sau
Si-a fugit speriat
Colo-n codru-ntunecat!

Iepuras coconas
A fugit peste imas
Si s-a dus colo sus
Intr-o tufa s-a ascuns!

Dar Dulau caine rau


L-a gornit din cuibul sau
Si-a fugit speriat
Colo-n codru-ntunecat!

Anexa 2

Ieri am fost într-o pădure


Şi-am cântat voios mereu – bis

Dar un glas din depărtare


Mi-a răspuns la cântul meu – bis
 La,la,la,la,la,la,la,la

Cine nu mă lasă-n pace


Am strigat eu necăjit – bis
Dar un glas din depărtare
Îmi răspunde tot răstit – bis
 La,la,la,la,la,la,la,la