Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI

Master: Management educațional

DISCIPLINA: Managementul proiectelor educaţionale


PROIECT DE ACTIVITATE
EXTRACURRICULARĂ

1 Decembrie -
ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI.
ZIUA TUTUROR ROMÂNILOR
An şcolar 2018 – 2019

DENUMIREA ACTIVITĂTII EXTRACURRICULARE:


,,ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI”
ARGUMENT:
Ziua Naţională a României, aniversată în data de 1 Decembrie, este moment de readucere în
memoria colectivă a luptei de veacuri a românilor pentru unitatea şi integritatea naţională.
În anul 2018 comemorăm 100 de ani de la evenimentul politic major al anului 1918:
desăvârșirea statului național român, realizată prin unirea provinciilor românești cu România.
Practic, unirea tuturor provinciilor românești, a fost realizată pe parcursul întregului an 1918.
Procesul a fost etapizat, programat și dus la îndeplinire cu multă pricepere.

SCOPUL PROIECTULUI
Întregul an 1918 este un an deosebit de important pentru istoria românilor, bogat în
evenimente care ne-au marcat destinul: încheierea Primului Război Mondial, susținerea din partea
aliaților tradiționali Franța, Anglia și Statele Unite în vederea realizării unirii, reintrarea în război
alături de Antantă, precum și unirea provinciilor cu România. La început a fost unirea Basarabiei cu
România, în 27 martie 1918, mai apoi a Bucovinei cu România, în 28 noiembrie 1918, iar toate
acestea au culminat cu unirea Transilvaniei cu Țara Mamă România, la 1 decembrie 1918.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
 Să cunoască semnificaţia zilei de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României;
 Să cunoască paşii prin care s-a format România Mare;
 Să înţeleagă importanţa acestui eveniment;
 să recite cântece specifice
 Dezvoltarea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor;

GRUPUL ŢINTĂ: elevii clasei a IV-a

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de clasă

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 29 Noiembrie 2018


DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT:

 Limba şi literatura română


 Muzică şi mişcare
 Istorie
 Arte vizuale şi abilităţi practice

METODE DE EVALUARE:

 Expoziţie cu lucrări - colaj.


 Realizarea unui film/ colaj foto cu secvenţe din activitatea derulată.

MATERIALE, RESURSE:

Resurse umane:
 elevii clasei - a IV- a

Resurse materiale: laptop, videoproiector


foi colorate, culori tempera, forme de brioşe din hârtie, paie
foarfecă, lipici

POPULARIZAREA PROIECTULUI:

 Realizarea unui film/ colaj foto şi promovarea activităţii la nivelul şcolii.

RESPONSABIL:
Prof.înv.primar Fechet Andreea-Ioana
Activităţi programate:
NR.
CR ACTIVITATEA LOC DESFĂŞURARE PERIOADA
T

1.  1 Decembrie – Ziua Naţională a


României Sala de clasă 29 noiembrie
a IV a 2018
 Prezentare ppt cu însemnătatea
zilei
 ”Recital de poezii”

Activitate practică:
 desene cu motive tradiţionale
2.  flori colorate în culorile Sala de clasă 29 noiembrie
a IV-a 2018
drapelului
 inimioare
Audiţie : cântece patriotice
3. Evaluare – panou cu lucrări practice
Acordarea elevilor de semne de carte cu Sala de clasă 29 noiembrie
motive tradiţionale a IV-a 2018

REZULTATE AŞTEPTATE:
- elevii vor fi interesaţi de activităţile proiectului, fiind dornici de activităţi extraşcolare;
- rezultatele proiectului vor fi concretizate în colaje, desene ,cât şi în progresul înregistrat în planul
personalităţii;

EVALUARE: lucrările, creaţiile elevilor; compuneri


REALIZĂRI MAJORE ALE PROIECTULUI:
Proiectul va contribui la dezvoltarea dragostei faţă de ţară, cunoaşterea semnificaţiei zilei de 1
Decembrie şi însemnele ţării natale.