Sunteți pe pagina 1din 2

.

FIŞA DE MONITORIZARE A PROGRESULUI


Unitatea de învăţământ: ......................................................... .
CLASA PREGĂTITOARE
Nume şi prenume cadru didactic: .............................
An şcolar ..................................................... Cod pentru a marca nivelul fiecărui standard:
R – Realizat
I – În curs de realizare
Elev: ……………………………...........................…………………………. N – Nerealizat
Sem.I Sem. II
STANDARDE ŞI INDICATORI
Sept. Nov. Ian. Mar. Mai Iun.
I. Dezvoltarea fizică şi motrică
Cunoașterea propriului corp și a posibilităților de mișcare ale acestuia
Menținerea unei posturi corporale corecte
Utilizarea deprinderilor motrice fundamentale în condiții variate
Utilizarea deprinderilor motrice fine pentru executarea unor sarcini variate
Manifestarea conduitei perceptiv-motrice în funcție de diferite repere
Manifestarea unei capacități de efort fizic adecvate vârstei
Demonstrarea comportamentelor de păstrare a sănătății și de igienă personală
II. Dezvoltarea socio-emoţională
Stabilirea de relații pozitive cu copiii de vârstă apropiată și cu adulții
Demonstrarea de comportamente prosociale
Demonstrarea autocunoașterii
Manifestarea încrederii în sine
Demonstrarea responsabilității personale
Manifestarea independenței propriilor acțiuni
Înțelegerea și recunoașterea emoțiilor
Exprimarea emoțională
Controlul propriilor emoții
1
III. Dezvoltarea cognitivă
III.1. Procese psihice de cunoaștere și reprezentări matematice
Demonstrarea înțelegerii relațiilor spațiale, temporale și cauzale
Demonstrarea atributelor de formă, culoare, mărime, grosime
Realizarea operațiilor de grupare, ordonare, clasificare și măsurare
Folosirea cunoștințelor despre cantitate, numere și numărare
Rezolvarea unor probleme și situații problematice reale sau imaginare
III.2 Cunoașterea și înțelegerea lumii
Dobândirea informațiilor despre mediul înconjurător prin observarea și manipularea
obiectelor
Descoperirea omului ca parte a lumii vii și ca ființă socială
IV. Dezvoltarea limbajului şi a comunicării
Pronunția corectă a sunetelor, a cuvintelor și a propozițiilor
Utilizarea unui vocabular potrivit vârstei
Formarea și punerea în valoare a deprinderilor de exprimare
Formarea și punerea în valoare a deprinderilor de comunicare receptivă
Formarea și punerea în valoare a deprinderilor de comunicare expresivă
Formarea unor deprinderi necesare pentru abordarea cu succes a citirii
Formarea unor deprinderi necesare pentru abordarea cu succes a scrierii
V. Dezvoltarea capacităţilor şi atitudinilor de învăţare
Exprimarea curiozității și interesului pentru elemente din mediul înconjurător
Manifestarea inițiativei în activități
Manifestarea perseverenței în îndeplinirea sarcinii, chiar dacă întâmpină dificultăți
Manifestarea imaginației și a creativității în activitățile zilnice

S-ar putea să vă placă și