Sunteți pe pagina 1din 6

Tehnologia Informației și Comunicării

Psihologia

Gândirea sau cugetarea este însușirea creierului omenesc de a reflecta în


mod generalizat și abstract realitatea obiectivă prin teorii, judecăți
etc.Gândirea cuprinde un „flux orientat către scopuri, idei și asociații care
conduc la o concluzie orientată spre realitate". Chiar dacă gândirea este o
activitate a unei valori existențiale pentru oameni, nu există un consens cu
privire la modul în care este definită sau înțeleasă.

Înțelegerea reprezintă sesizarea existenței unei legături între setul noilor

cunoștințe și setul vechilor cunoștințe gata elaborate.În funcție de distanța

dintre cunoștințele vechi și informațiile noi înțelegerea se poate realiza fie

repede, fară eventuale eforturi, fie treptat, dificil, prin eforturi conștiente.

Dacă trebuie să fie înțeles un text stiințific dificil, inițial se înțeleg doar

câteva fragmente, apoi se surprind relațiile dintre fragmente, pentru ca în

final să se desprindă semnificația textului integral. Pentru a ajunge la

înțelegerea textului cunoștințele vechi trebuie sa fie restructurate și

îmbogățite.

4
 caracterul general-abstract;
 caracterul mijlocit;
 caracterul superior-central;
 caracterul multifazic.

TABEL

Prezența
Nr.
Crt. Numele și prenumele
12.11

12.12

12.01

12.02

12.03

12.04
1
2
3
4
5

4
5
Cucoș Diandra Mihaela

6
7
8