Sunteți pe pagina 1din 2

M2 Organizarea activității in unitățile de alimentație și turism

UC Baza tehnico-materială în turism şi alimentaţie publică


C Utilizează baza tehnico-materială a unităţilor de cazare

FIȘA DE DOCUMENTARE

În categoria echipamentului hotelier se includ următoarele:


1. Holul de primire (recepţia)
a. Destinaţie – utilizare
- primirea clienţilor şi prestarea serviciilor specifice
- păstrarea bagajelor, a valorilor, desfăşurarea activităţilor administrative
- aşteptare, întâlnire cu prietenii, discuţii, lectură
- telecomunicaţii
- comercializarea unor mărfuri
b. Întreţinere
ZILNIC
- rearanjarea echipamentelor conform soluţiilor de amenajare interioară utilizate
- debarasarea resturilor
- aspirarea
- ştergerea prafului
- mobila tapiţată se aspiră
- pardoselile dure se curăţă şi spală cu mopul
PERIODIC
- spălarea geamurilor, ferestrelor, oglinzile şi geamurile tablourilor
- se spală mochetele
- se spală draperiile şi mobila tapiţată
2. Spaţiile de circulaţie
a. Destinaţie – utilizare
- asigură accesul spre spaţiile de cazare şi celelalte categorii de spaţii
b. Întreţinere
- scările se curăţă de sus în jos, pe porţiuni
- scările se şterge praful de pe balustrade
- scările se spală sau se aspiră treptele în funcţie de tipul suprafeţei
- la holul de la etaj, pardoseala se spală sau se aspiră
- se şterge praful şi se aspiră mobila tapiţată
- culoarele se curăţă pe porţiuni, fiecare porţiune împărţindu-se în 2 suprafeţe pe lungime astfel încât să rămână
întotdeauna o suprafaţă uscată care se spală sau se aspiră.
3. Ascensoarele
a. destinaţie – utilizare
- asigură circulaţia pe verticală
b. Întreţinere
- uşile exterioare şi zona butoanelor de apelare se şterg de praf şi se lustruiesc
- cabina liftului necesită îndepărtarea prafului şi eventualelor pete de pe pereţi şi tavan
- spălarea podelelor sau aspirarea
- scoaterea sau înlocuirea afişelor informative deteriorate
4. Spaţiile de cazare
a. destinaţie – utilizare
- asigură îndeplinirea funcţiilor: odihnă, igienă, alimentaţie, lucru, comunicaţii, divertisment, întâlniri, informaţii
b. întreţinere
- se debarasează resturile menajere
- se verifică inventarul camerelor
- se rearanjează dotările
- se schimbă şi se aeriseşte lenjeria
- se curăţă, se mătură şi se spală balconul
- se aspiră camera
- se curăţă mobilierul
- se spală cada, faianţa, robineţii, paharele
- se curăţă oglinda
- se curăţă şi dezinfectează WC-ul
- se spală podeaua
- se înlocuiesc consumabilele
5. Spaţiile anexe
a. destinaţie – utilizare
- asigură desfăşurarea activităţilor specifice
b. întreţinere
- se desfăşoară asemănător, în funcţie de tipul spaţiului

1
M2 Organizarea activității in unitățile de alimentație și turism
UC Baza tehnico-materială în turism şi alimentaţie publică
C Utilizează baza tehnico-materială a unităţilor de cazare

FISA DE LUCRU

A. Completați spațiile libere cu noțiunile studiate:


a. Portbagajul se găsește in spațiul de cazare in ……………..
b. Suprafața camerelor este corelată cu ……………….hotelului si denotă nivelul de
……………….
c. In holul hotelului se găsesc fotolii, ……………..………..si ……………….. destinate
activităților de …………………………………….
d. Front-desk-ul se mai numeste și ……………………… Dimensionarea lui se va face în
funcţie de tipul, ……………… şi ……………………………. a hotelului
e. Birourile recepţiei şi administraţiei se află in spatiul ……………..
B. Asociati notiunile din coloana I cu cele din coloana II
a. Echipamentul hotelier 1) Trebuie să respecte criteriile de funcționalitate si
estetice
b. Holul recepției 2) Asigură cadrul pentru întâlniri, lectura, socializare.
c. Recepție –back-office 3) Amplasare în apropierea restaurantului
d. Spatii de așteptare 4) Asigură derularea procesului de producție,
confortul necesar
e. Garderoba 5) Indeplinește funcția de pastrare a valorilor
C. Apreciați cu Adevarat A sau Fals F:
a. Front desk-ul este amplasat in vestibulul hotelului
b. Înălţimea tejghelei trebuie să fie de 1,15-1,20 m
c. Garderoba va fi dotată cu tejghea şi spaţii pentru păstrarea hainelor.
d. Holul hotelului trebuie să aibă legături funcţionale cu restaurantul clasic, barul de zi,
saloanele de frizerie, coafură, cosmetică, magazinele, sălile cu destinaţie specială,
elementele de circulaţie pe verticală şi orizontală
e. Noţiunea de echipament hotelier se referă la construcţiile, instalațiile, mobilierul şi
dotările unităţilor hoteliere si de alimentație
f. Echipamentul hotelier contribuie la crearea atmosferei, având rol estetic.

S-ar putea să vă placă și