Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

FAȚA UMANĂ A HRANEI.INVESTIGAȚII ÎN ȘTIINȚELE SOCIALE*

Subiect : Geografia, ştiinţe sociale, cetăţenie globală


Timp total : 45-60 min
Vârsta: 9-14 ani

Rezultate ale învăţării


 Înţelegerea cadrului Dezvoltare Durabilă pentru Obiective Globale
 Stimularea elevilor de a se gândi la industriile de pescuit, agricultură și rurale care produc
hrană pe tot globul
 Să inspire elevii nu doar de a lua în considerare impactul de mediu al acestor industrii, ci și
impactul social asupra egalității, creșterii economice, și drepturilor omului al celor care sunt
activi în aceste industrii

Materiale
 Echipament video şi audio necesar pentru a vedea prezentarea video
 Completarea fișei de activități ”Fiecare farfurie spune o poveste”
 Materiale de scris și desenat
 Fișele la tipuri de agricultura (Anexa B)

Pregătire lecţiei:
 Recitiți fișele de activitate pentru tema ”fiecare farfurie spune o poveste”
 Printați rezumatul Tipuri de agricultură

Notă – această lecţie este, în mod ideal, o completare a lecţiei „Fiecare farfurie spune o poveste”,
ce include chestionarul despre alimentație, filmul de animație sau banda desenată din lecție

*Traducere de Alexandru Gabor pentru Platforma PROF 21 în cadrul PROIECTULUI Prof21 – Dezvoltarea competențelor
profesorilor și managerilor școlari pentru o școală atractivă și inclusivă» (POCU/73/6/6/105288) după The Human Face
Of Food Investigations in Social Science, http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2017/07/The-Human-Face-of-
Food-May-2018-Edits.pdf . Toate drepturile de autor sunt rezervate companiei non-profit Project Everyone (conform
licenței http://worldslargestlesson.globalgoals.org/asset-licence/). Materialele pot fi utilizate și redistribuite doar cu
menționarea sursei, iar conținutul acestora nu poate fi modificat.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Notă pentru profesori

Vocabular de bază

 Sustenabilitate
 Dezvoltare
 Obiective
 Climat
 Consumator
 Dreptate socială
 Drepturile omului
 egalitate
 discriminare
 administrare

Pasul 1. Introducere în tema producătorilor de hrană: 10 min

Revedeți chestionarul ”fiecare farfurie psune o poveste”

Începeți lecția cerându-le elevilor să se uite din nou la fișa ”Fiecare farfurie spune o poveste” și
luați în considerare un ingredient din farfuria lui.

Imaginați-vă

Apoi, după ce ați ales un ingredient din farfurie, elevii consumatori pot afla originea ingredientelor
spunând: "să ne imaginăm începutul călătoriei acestui ingredient și persoana care a cultivat sau a
prins și unde se află și lucrează această persoană".

Harta hranei
Citiți acest articol și aflați de unde provin ingredientele
https://www.npr.org/sections/thesalt/2016/06/13/481586649/a-map-of-where-your-food-
originated-may-surprise-you

Folosiți harta interactivă de aici pentru a cerceta și mai mult subiectul


http://blog.ciat.cgiar.org/origin-of-crops/
Cereți elevilor să discute cu alți colegi ce au aflat despre originea hranei.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Pasul 2. Activitate de învățare

Distribuiți fișa "Tipuri de agricultură" (Anexa B). Elevii trebuie să ia în considerare cele opt fotografii
afișate și să aleagă una pe care o consideră cea mai apropiată de persoana implicată în producerea
ingredientului lor. Notă: Utilizând internetul, ei pot selecta o imagine a altcuiva despre care ei cred
că descrie mai bine pe cineva implicat în producția ingredientului lor. Elevii ar trebui să se pună "în
pielea" celor selectați ca producători de alimente și, dacă este posibil, să construiască o imagine a
vieții lor folosind internetul.

Aceste cercetări și investigații vor oferi date și dovezi, care vor ajuta la realizarea următoarelor
sarcini privind scrierea creativă.

Dacă este nevoie de context suplimentar, elevii trebuie să ia în considerare următoarele domenii
ale problemei dreptății sociale, punându-se în "pielea" persoanei pe care o cercetează.

Nivelul veniturilor și siguranța lor


Condițiile de lucru
Muncă egală pentru plată egală
Discriminare de orice fel
Impactul pe termen lung al practicilor agricole asupra pământului, culturii și vieții de familie
Oportunități și limitări ale creșterii economice individuale

Scrierea Creativă

Cereți elevilor să scrie o narațiune care descrie viața fermierului care a produs ingredientul ales. În
cadrul povestirii scrise, elevii ar trebui să încerce să dea viață agricultorului, având în vedere
impactul agriculturii (al acestui aliment) asupra culturii și vieții de familie, adăugând informații
despre provocările și oportunitățile din mediul lor, atât prezente, cât și cele trecute. În plus, elevii
ar trebui să emite ipoteze și să elaboreze modul în care viața lor de fermier ar fi schimbată în cazul
în care atingerii Obiectivelor Globale.

După strângerea eseurilor elevilor de către profesor, cereți voluntarilor să discute poveștile lor cu
voce tare la clasă.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Diferenţiere şi alternative

Pentru clasele cu acces la tehnologie, cereți elevilor să utilizeze aplicația Chatterpix pentru a ilustra
alimentele alese sau agricultorul care a produs produsul alimentar. Apoi, adăugați imaginii ilustrate
o "voce" astfel încât elevii să citească cu voce tare și să înregistreze povestirile pe care le-au scris cu
programul aplicației realizând un videoclip animat. La sfârșit, postați creația dvs. digitală folosind
social media din link-urile de mai jos.

Pasul 3. Activitate de învățare suplimentară

Profesorii sunt încurajați să invite experți, cum ar fi agricultorii locali, la conferințe video pentru a
ilustra în mod clar sistemele de distribuție a produselor alimentare. Dacă este posibil, o excursie cu
elevii la fermele locale, centrele de distribuție sau piețele de desfacere constituie o ocazie
excelentă pentru noi oportunități și legături personale cu persoanele care lucrează în primele
etape ale producției.

Cercetare pe temele dreptății sociale și drepturile omului

Profesorii și elevii pot lua în considerare, de asemenea, probleme legate de dreptatea socială și
drepturile omului. Încurajați elevii să efectueze cercetări pe site-ul Amnesty International pentru a
afla întâmplări de pe tot globul pe tema agriculturii și a nedreptăților.
Vedeți acest link: https://www.amnesty.org/en/what-we-do/ și efectuați o "căutare rapidă" a
cuvântului "fermă" pe site-ul Amnesty International, există forme online de pledoarie pentru
garantarea drepturilor omului, cu accent pe tema protecției împotriva violenței și a intimidării.

Elaborarea concluziilor

 Invitați elevii să distribuie ideile și gândurile


lor la https://flipgrid.com/globalvoice. Căutați
temele hrană și sustenabilitate
 Adăugați activitatea dvs. pe o hartă globală a
educației despre Obiective Globale
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/map
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Resurse suplimentare
Farming Sustainability in the African Rift Valley
https://www.globalonenessproject.org/library/films/thousand-suns
Amnesty International https://www.amnestyusa.org/our-work/cases/

Despre autori
Această lecție a fost produsă în urma colaborării dintre World’s Largest Lesson și grupul de lucru
#TeachSDGs.
Mulțumiri lui Fran Siracusa și dr. Jennifer Williams, Calliope Global și și grupul de lucru #TeachSDGs.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

ANEXA A

OBIECTIVE GLOBALE PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
ANEXA B

http://www.fao.org/documents/card/en/c/fa6a801c-5bd4-4522-a2ff-bfbef1e56529/

http://www.fao.org/home/en/
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
http://www.fao.org/home/en/

http://www.fao.org/resilience/multimedia/photos/photo-detail/en/c/851253/

http://www.fao.org/resilience/multimedia/photos/photo-detail/en/c/448981/
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

http://www.fao.org/agroecology/en/

http://www.fao.org/animal-production/en/
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

http://www.fao.org/news/story/en/item/471169/icode/