Sunteți pe pagina 1din 2

NUME………………………

FUNCTIA………….............. ADMIS / RESPINS

PRESEDINTE
COMISIE TEHNICA

UNITATE : GANNE ATCP SA DRAGASANI

PROCENTAJ REALIZAT
……………………………
CALIFICATIV OBTINUT..................................

TEST DE VERIFICARE CUNOSTINTE


ANUALE PENTRU MANEVRANT MECANISM DE RIDICAT

Test nr.1

Nr Întrebări Răspuns
Crt
In cazul în care la o instalaţie de ridicat frânele mecanismelor funcţionează a
1. defectuos :
a) Se interzice acordarea autorizaţiei de funcţionare ; b
b) Se acordă autorizaţie de funcţionare şi se va lucra cu grijă până la remedierea
defecţiunii ;
c) Se acordă autorizaţie de funcţionare şi se va reduce sarcina nominală a c
instalaţiei până la remedierea defecţiunii.

In timpul lucrului, adeverinta de manevrant se păstrează: a


a) la responsabilul tehnic ISCIR b
2. b) la manevrant
c) la compartimentul de care apartine stivuitorul c

Încercările dinamice ale mecanismului de ridicat mecanic se efectuează cu a


următoarele sarcinii :
b
3. a)sarcina nominala majorata cu 10%
b)sarcina nominala majorata cu 25% ridicata la 100 mm de la sol
c)sarcina nominala cu efectuarea tuturor mişcărilor c

Este obligatorie asigurarea întreţinerii sistemelor de ridicat? a


a) Da, de către societăţi autorizate ISCIR în domeniu ;
b
4. b) Nu este necesară ;
c) Numai dacă apar defecţiuni în funcţionare. c

Cine efectuează instruirea periodică a manevrantilor? a


a) RSVTI al unităţii deţinătoare ;
b
5. b) Inspectorul de specialitate ISCIR INSPECT ;
c) Electromecanicul care asigură întreţinerea mecanismului de ridicat.
c
Manevrantul are obligaţia atunci când sarcina este ridicata: a
6. a) sa semnalizeze prin mijloace acest lucru b
b) sa verifice funcţionarea anemometrului înainte de efectuarea manevrei
c) sa nu părăsească instalaţia c
O grindă rulantă acţionată electric cu sarcina nominală 1 tonă poate fi
a
7. manevrată de
a) macaragiu autorizat de I.S.C.I.R. INSPECT-IT în grupa A;
b) electrician; b
c) manevrant instruit prin curs de adaptare profesională.
c
Care este rolul frânelor a
8. a)sa mărească viteza unui ansamblu mecanic ce se găseşte in mişcare
b)sa reducă viteza si/sau împiedica mişcarea mecanismelor de ridicat. b
c)sa limiteze mecanic deplasările peste poziţia extrema de lucru, la capătul
curselor si ridicare sarcina c
In cazul în care la o instalaţie de ridicat frânele mecanismelor funcţionează a
defectuos :
9. a) Se interzice acordarea autorizaţiei de funcţionare ;
b) Se acordă autorizaţie de funcţionare şi se va lucra cu grijă până la remedierea b
defecţiunii ;
c) Se acordă autorizaţie de funcţionare şi se va reduce sarcina nominală a c
instalaţiei până la remedierea defecţiunii.
Mecanismul de ridicat poate fi folosit pentru ridicarea unor sarcini mai a
10. mari decat sarcina maxima admisa ?
a) da ; b
b) nu ;
c) nu conteaza c

VERIFICAT

R S V T I

Data…………….. SEMNATURA,