Sunteți pe pagina 1din 1

PERSOANE JURIDICE ŞI REŢINERI

1. Urmează sau nu organizaţia necomercială să prezinte cererea anual?


2. Este deductibilă în scopuri fiscale suma TVA aferentă procurărilor de mărfuri (servicii)
care nu sunt utilizate în activitatea de întreprinzător pentru care nu se asigură dreptul la
trecerea în cont a TVA, în temeiul art. 102 din Codul fiscal?
3. Cum urmează a fi deduse cheltuielile de delegare în cazul în care în factura eliberată de
hotel nu este specificată valoarea micului dejun? Este sau nu aceasta considerată diurnă
sau nu (29.1.3.36.)?
4. Ce regim de impozitare (3% sau 12%) urmează să fie aplicat de către agenţii economici a
căror venit este format din valoarea comisionului primit pentru serviciul prestart
(29.1.8.19.)?
5. Persoana fizica cetatean, transmite în arenda agentului economic, un bun imobil, la
persoana fizica apare obligatia privind declararea venitului obtinut (29.1.7.12.)?
6. Care cotă a impozitului urmează a fi aplicată asupra dividendelor achitate rezidentului –
persoană fizică, în cazul în care acestea sunt aferente profitului nerepartizat al anului
2007 (29.1.7.43.)?

PERSOANE FIZICE ŞI NEREZIDENŢI


7. Poate contribuabilul beneficia de scutirea pentru persoanele întreţinute dacă fiica
contribuabilului îşi face studiile în România (29.1.4.7.)?
8. Persoanele divorţate, care locuiesc separat cu copii, dar achită pensia pentru întreţinerea
copiilor minori benevol sau prin ordonanţa judecatorească, pot beneficia de scutirea
pentru persoanele întreţinute, potrvit prevederilor art. 35 alin. (2) lit. (c) din Codul
fiscal? 
9. Poate contribuabilul beneficia de scutirea pentru persoanele întreţinute dacă fiica
contribuabilului îşi face studiile în România?
10. Entitatea achită persoanei fizice nerezidente venit sub forma de dividende aferente
profitului nerepartizat al anului 2010. Care este cota impozitului pe venit care urmează a
fi reţinut, dacă cu ţara de reşedinţă a rezidentului Republica Moldova nu a încheiat acord
de evitare a dublei impuneri?
11. Salariatul a înaintat cererea pentru scutirea personală în favoarea soţiei în luna aprilie, în
cazul dat, începînd cu care perioadă persoana va avea dreptul să beneficieze de scutirea
dată? 
12. Persoanele divorţate, care locuiesc separat cu copii, dar achită pensia pentru întreţinerea
copiilor minori benevol sau prin ordonanţa judecatorească, pot beneficia de scutirea
pentru persoanele întreţinute?
13. Pentru a beneficia de prevederile Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi
Guvernul Federaţiei Ruse privind evitarea dublei impuneri pe venit şi pe proprietate şi
prevenirea evaziunii fiscale, în cazul exercitării lucrărilor de proiectare de către compania
rezidentă a Federaţiei Ruse certificatul de rezidenţă a fost prezentat în anul 2013. Dat
fiind faptul, că conform contractului, lucrările de proiectare au început la 01 noiembrie
2012, certificatul nominalizat poate fi utilizat pentru perioadele fiscale 2012 şi 2013
(29.4.14)?
14. Urmează o companie din Republica Bulgaria să înregistreze o reprezentanţă permanentă
în cazul efectuării lucrărilor de instalare a unui utilaj la o întreprindere rezidentă a
Republicii Moldova pe o perioadă mai mare de 9 luni (29.4.13)?
15. Are obligaţia un nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica
Moldova să reţină un impozit din venitul unui nerezident obţinut sub formă de dobîndă,
pentru creanţele create, în cazul unui contract de împrumut (29.4.12)?