Sunteți pe pagina 1din 3

Congruenta triunghiurilor dreptunghice

MAI, 21, 2020


Despre cazurile de congruență ale triunghiurilor oarecare am discutat într-o altă lecție
(vezi lecția aici) și am văzut că pentru a demonstra congruența a două triunghiuri,
trebuie să demonstrăm congruența a trei elemente. În cazul triunghiurilor dreptunghice,
este suficient să identificăm doar două perechi de elemente congruente (altele în afară
de unghiul drept).

Să ne reamintim! Un triunghi este dreptunghic dacă are un unghi drept (cu măsura de
90 de grade). Laturile care formează unghiul drept se numesc catete, iar latura opusă
unghiului drept se numește ipotenuză.

Triunghiul dreptunghic ABC

Cazurile (criteriile) de congruență ale triunghiurilor


dreptunghice
1. Cazul C.C. (catetă-catetă):

Două triunghiuri dreptunghice sunt congruente dacă au catetele respectiv congruente.

2. Cazul C.U. (catetă-unghi):

Două triunghiuri dreptunghice sunt congruente dacă au câte o catetă și câte un unghi
ascuțit respectiv congruente.

3. Cazul I.U. (ipotenuză-unghi):

Două triunghiuri dreptunghice sunt congruente dacă au ipotenuzele și câte un unghi


ascuțit respectiv congruente.

4. Cazul I.C. (ipotenuză-catetă):

Două triunghiuri dreptunghice sunt congruente dacă au ipotenuzele și câte o catetă


respectiv congruente.
Probleme rezolvate. Metoda triunghiurilor congruente
Metoda triunghiurilor congruente este o metodă prin care putem demonstra că două
segmente sau două unghiuri sunt congruente. Dacă într-o problemă se cere să arătăm
că două segmente sau două unghiuri sunt congruente, le vom încadra în două
triunghiuri a căror congruență o putem demonstra. Din congruența celor două triunghiuri
va rezulta congruența segmentelor / unghiurilor cerute.

Problema 1

Fie ABC un triunghi isoscel cu AB≡AC și fie AM⊥BC. Arătați că ∡ABM ≡ ∡ACM.

Rezolvare:

Dacă AM⊥BC, atunci triunghiurile ABM și ACM sunt dreptunghice și vom arăta că
acestea sunt congruente.

Acesta este un rezultat important și ar fi bine să-l reținem:

Într-un triunghi isoscel, unghiurile alăturate bazei sunt congruente.

Problema 2

Fie ABC un triunghi isoscel cu AB≡AC și fie M mijlocul laturii BC. Ducem MP⊥AB și
MQ⊥AC. Arătați că PB ≡ QC.

Rezolvare:
Triunghiurile MPB și MQC sunt dreptunghice și vom arăta că acestea sunt congruente.
În rezolvarea acestei probleme vom folosi rezultatul demonstrat anterior: triunghiul
isoscel ABC are unghiurile de la bază congruente: ∡B≡∡C.