Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Şcoala cu clasele I-VIII Larga Jijia, Iasi


Profesor: Elena Raileanu
Data:

CLASA II
Aria curriculara: tehnologii
Disciplina: abilităţi practice
Subiectul: Machetă primăvara
Tipul lectiei: formare priceperi şi deprinderi
Scopul lectiei: formarea priceperilor şi deprinderilor de realizare a unei lucrări prin îmbinarea mai multor materiale;

Obiective operaţionale:
O1- să rupă şi să mototolescă hârtia creponată;
O2- să decupeze corect după contur ;
O3-să asambleze şi să lipească corect elementele componente ale produsului finit;
O4-să cunoască şi să verbalizeze etapele de lucru;
O5-să lucreze independent şi în echipă;
O6-să-şi dezvolte atât spiritul critic cât şi cel autocritic;
O7-să-şi dezvolte simţul estetic
Metode şi procedee:
 explicaţia, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea;
 munca independentă,
Material didactic:
 Planşă model;
 Foarfecă, lipici, hârtie glasee, hârtie creponată, creion HB.
Material bibliografic:
 Curriculum Naţional
 Predarea simultană la ciclul primar - Nicoleta Tică, Editura All
 Proiecte didactice- coordonatori Maria Crauciuc şi Mihai Crauciuc, Editura Pan Europe, Iaşi, 2001

Secventele Conţinutul instructiv al lecţiei Evaluare


lectiei

I.Moment - pregătirea şi ordonarea materialelor necesare;


organizatoric - se creează climatul psiho – afectiv necesar desfăşurării orei, adresându- se întrebări care să introducă
elevii în specificul acestei discipline;

II.Reactualizarea „Ce am realizat ultima oră la abilităţi practice?”( vioreaua)


cunoştinţelor „Ce materiale am folosit pentru realizarea acestei lucrări?”(hârtia, procedeu mototolire)

III. Lecţia nouă.  Discuţii pregătitoare -evaluare frontală


Transmiterea Sunteţi atenţi cu toţii la mine. Am să vă citesc o povestioară deosebit de interesantă. Se ascultă cu
instructajului atenţie povestea de către toţi copiii.
tehnic Se discută , apoi, despre semnele venirii primăverii, despre ceea ce ne încântă în acest
anotimp (multitudinea florilor, a păsărilor întoarse din ţările calde; soarele care străluceşte încălzind
blânda natură);
Eu voi trece pe la fiecare dintre voi şi vă veţi alege o bulină colorată. La semnalul meu vă veţi grupa în -evaluare frontală
funcţie de culori.
 Anunţarea subiectului lecţiei
IV. Aplicarea Pentru că ne dorim să vină primăvara şi la noi, astăzi la ora de abilităţi practice, vom realiza
practică a împreună o machetă cu titlul „Primăvara”
instructajului  Prezentarea şi intuirea lucrării model
transmis  Explicarea şi demonstrarea etapelor de lucru
„Care sunt materialele şi ustensilele de care vom avea nevoie pentru realizarea acestei lucrări?”
-Cum vom obţine copăceii înfloriţi?(crenguţe şi hârtie creponată, ruptă şi mototolită)
-Cum vom realiza florile? (le vom obtine tot cu hartie creponata, prin mototolire)
-Cum vom realiza căsuţa? (din hârtie şi carton)
-Cum vom realiza gărduţul? (scobitori şi hârtie creponată sau cu fire)
- Se explică elevilor cum vor obţine ceea ce vor avea ei de lucrat
 Fiecare grupă va primi câte o sarcină de lucru ascunsă într-un balon
 După ce vor sparge balonul vor citi bileţelul în care vor afla sarcina de lucru pentru întreaga
echipă
Grupa I Grupa II
Prin rupere si mototolire Primăvara e ca o sărbătoare
Asamblare si lipire Iubită de fiecare,
Realizaţi mici floricele La noi ea de va veni,
Şi acoperiţi întreg câmpul cu ele! Iară-şi iarba va încolţi
Grădina s-o pregătiţi,
Gărduţul să-l construiţi
Căsuţa s-o împrejmuiţi
Că doar sunteţi mari meşteri iscusiţi...

Grupa III
Cu materiale combinate
În echipă prelucrate...
Veţi face pomii înfloriţi
Primăvara s-o vestiţi
Hârtie creponată mototoliţi
Şi crenguţe împodobiţi.

-evaluare
 Verificarea modului de înţelegere a celor explicate şi demonstrate individuală
- se solicită pe rând 2-3 elevi să repete cum vor fi parcurse etapele de lucru
- elevii lucrează în echipă, cerând ajutorul doar atunci când e necesar; -evaluare fontală şi
- învăţătorul supraveghează activitatea elevilor şi intervine acolo unde este cazul; individuală
- se atrage atenţia asupra păstrării ordinii la locul de muncă;

-evaluare fontală şi
V.Încheierea individuală
 Aprecieri generale şi individuale; notare.
activităţii Organizarea activităţii de încheiere a lecţiei şi de strângere a materialelor

RUGĂMINTEA
Irinuca era o fetiţă de clasaI. Şcoala era tare departe de casa ei şi chiar şi aşa ea nu întârzia niciodată la şcoală.
Iarna îi era cel mai greu. Cu noaptea în cap răzbătea prin nămeţii de zăpadă care-i erau până la brâu. Crivăţul şi
gerul îi îngheţau, în fiecare dimineaţă mâinile , picioarele şi năsucul…
Pe la sfârşitul lui februarie, intr-o zi foarte friguroasă a venit de la şcoală plângând. Tot drumul tremurase de frig; nu-
şi mai simţea nici mânuţele nici picioruşele – era îngheţată.
Abia mergâng ajunse în casă şi se lipi cât putu de repede de sobă. Plângea. Lacrimi fierbinţi îi udau acum obrajii
îngheţaţi. Abia murmurând a înălţat atunci o rugă către Bătrânul-An.
- Bunicule-An, te rog din suflet, cheamă-ţi fiica aceasta rece. Ajunge cât a domnit! Peste ţara mea. Cheam-o te
rog, Bunicule-An şi trimite-o la noi pe fata cu coroniţa de ghiocei. Te rog Bunicule-An, mult, mult de tot.
Atunci Bătrânul –An i-a vorbit Irinucăi:
- Draga moşului…..Am să-mi chem fiica, aşa cum mi-ai cerut, însă va trebui să mai aştepţi puţin căci e foarte
încăpăţânată! Nu se dă plecată cu una cu două. Va dori mai întâi să-şi scuture ultimele nouă cojoace şi abia
după aceea va pleca.
Şi aşa a şi fost…
În zilele următoare, a fost atât de frig…!!!!!
Însă, într-o dimineaţă, pe când urca cu greu dealul care-o despărţea de şcoală… Irinuca a simţit în aer un parfum.
S-a întors, a înălţat căpşorul şi a văzut în zare un stol de cocori. Un zâmbet i-a cuprins atunci faţa şi s-a scurs până în
suflet.
A privit mai departe şi dintre dealuri s-a ivit o zână cu rochia împodobită cu ghiocei, toporaşi, brebenei, viorele,
brânduşe. Soarele o ţinea de mână şi o conducea către satul fetiţei.
De acolo, din vârful dealului privea cum în satul ei totul se trezea la viaţă: copacii înfloreau, casele răsuflau uşurate
scăpate de povara grea a zăpezii,iarba încolţea, păsările desenau cerculeţe pe cerul de deasupra satului.
Punându-şi mâna la frunte, ca să vadă mai bine, a privit înspre casa ei şi …..iată ce a văzut…………..
Da….!!!! Aşa a spus şi ea atunci. Şi în ziua aceea Irinuca a întârziat la şcoală şi ştiţi de ce?
Pentru că a dat fuguţa până acasă să vadă dacă nu cumva a visat. Dar nu visase! Venise cu adevărat acea zână –
adică “Primăvara!”
Aceasta a fost povestea!
Vreţi să vină şi la noi acea zână?
Va trebui să realizăm astăzi o machetă cu titlul “Primăvara!”