Sunteți pe pagina 1din 1

Teza de licenţă conţine următoarele elemente:

Volum, pagini, Volum, pagini,


Denumirea elementului format A4, font 12, format A4, font 12,
interval 1,5 interval 1,5
(ştiinţe reale) (ştiinţe socio-
umanistice)
a. 1. Foaie de titlu (Anexa 1) 1 pag. 1 pag.

b. 2. Cuprins (Anexa 2) 1 pag. 1 pag.

c. 3. Lista abrevierilor 1 pag. 1 pag.

d. 4. Introducere 3-4 6-12


a. actualitatea şi importanţa temei;
b. scopul şi obiectivele propuse în
teză;
c. gradul de investigaţie a
temei(expunerea autorilor şi a
literaturii din domeniu)
d. suportul metodologic şi teoretico-
ştiinţific al lucrării (metode de
cercetare)
e. cuvintele-cheie ale tezei;

j. 5. Conţinutul propriu-zis al lucrării (teza


conţine 2 sau 3 capitole)
k. 6. I. Titlul (fundamentare teoretică, 11 -15 10-20
analiză, sinteze, etc.)
1.1
1.2
1.3
II. Titlul  (aplicare, rezultate cercetări, 12 - 15 10-22
studii de caz, etc.)
2.1.
2.2
2.3
m. 7. Concluzii şi recomandări 1-3 1-3
n. 8. Total pagini 30-40 30-60
o. 9. Bibliografie până la 5 pagini până la 7 pagini
p. 10. Anexe nu mai mult de 2/3 nu mai mult de 2/3
din conţinutul lucrării din conţinutul lucrării