Sunteți pe pagina 1din 3

CAPITOLUL III

INSPECTIILE DE CLASIFICARE

3.1. GENERALITATI

Clasa poate fi acordata si mentinuta cu conditia prezentarii navei la inspectiile de clasificare, la


care sa obtina rezultate satisfacatoare in raport cu regulile si cu conditiile suplimentare ale societatilor
de clasificare.

Societatile de clasificare efectueaza aceste inspectii sub forma supravegherii tehnice in timpul
constructiei, reparatiilor, reconstructiilor sau reechiparii navelor, precum si sub forma inspectiilor
periodice si ocazionale ale navelor in exploatare.

O nava care nu a fost clasificata anterior sau care a avut clasa expirata acordata de catre o alta
organizatie de clasificare, poate fi preluata spre clasificare cu conditia prezentarii navei la inspectia
initiala.

O nava care are inca in vigoare clasa acordata de catre o alta organizatie de clasificare poate fi
preluata spre clasificare printr-o inspectie de confirmare a clasei. In cazul ca la aceasta inspectie se
obtin rezultate satisfacatoare, societatea de clasificare poate acorda clasa sa, pentru intreaga durata de
valibilitate a certificatului de clasa avut de nava in acel moment.

3.2. INSPECTIA INITIALA

Inspectia initiala are drept scop sa constate posibilitatea acordarii clasei unei nave, prezenta
pentru prima data spre clasificare.

Volumul acestei inspectii se stabileste de catre societatea de clasificare dupa volumul


inspectiilor de reclasificare (v. Anexa), in functie de vechimea navei si tinand seama de starea tehnica
a corpului masinilor si instalatiilor.

3.3. INSPECTIILE PERIODICE

Inspectiile periodice la navele in exploatare sunt:


 inspectii de reclasificare;
 inspectii de confirmare a clasei;

Programul acestor inspectii, avand un ciclu general de 12 ani, este dat de Anexa. Volumul
fiecarei examinari, masuri, probe etc. se stabilesc de catre inspectorul societatii de clasificare, in
functie de instructiunile in vigoare si de conditiile concrete.

19
Inspectia de reclasificare are drept scop sa constante daca starea tehnica a navei satisface
regulile si conditiile suplimentare ale societatii de clasificare.
Inspectia de confirmare a clasei are drept scop sa verifice daca starea tehnica a navei corespunde
in suficienta masura conditiilor pentru mentinerea clasei, precum si sa verifice functionarea fiecarei
masini sau instalatii asupra carora se extind cerintele societarii de clasificare.

In principiu, toate operatiile de inspectare la corpul, masinile, instalatiile si echipamentele


navelor in exploatare se vor face simultan, la termenele prevazute pentru inspectiile periodice de
clasificare, in afara cazului ca, la cererea armatorului, societatea de clasificare incadreaza nava in
regimul de supraveghere continua, cand operatiile de inspectare se repartizeaza in timp, pe intreaga
durara a ciclului respectiv.

Data initiala de la care incepe calcularea termenelor inspectiilor periodice se stabileste astfel:
 in cazul unei nave construite sub supravegherea de clasificare a organizatiilor de clasificare, data
initiala este data eliberarii “Certificatului de clasa” cu conditia ca aceasta sa nu fie mai tarzie de 1
an dupa lansare; daca acest interval a fost depasit, nava va fi prezentata pentru inspectarea operei
vii, iar daca aceasta nu este posibila, ca data initiala se va considera data lansarii;
 in cazul unei nave existente, care are clasa valabila a unei alte organizatii de clasificare, preluata
spre clasificare, in timpul unei inspectii de confirmare, data initiala este data Certificatului de clasa
anterior;
 in cazul unei nave existente care nu a mai fost clasificata, data initiala este data acordarii clasei.

In cazuri bine justificate, termenele unor inspectii periodice pot fi amanate astfel:
 inspectia de reclasificare cu maximum 6 luni, la cererea armatorului, cu aprobarea societarii de
clasificare, inspectia amanata se inlocuieste printr-o inspectie speciala al carei volum se stabileste
de catre clasa.
 inspectia de confirmare, cu maximum 3 luni, armatorul informand societatea de clasificare despre
amanarea; aceasta nu atrage amanarea automata a urmatoarei inspectii periodice.

In cazul ca starea tehnica sau conditiile de navigatie grele fac necesare, societatea de clasificare
poate decide scurtarea intervalelor dintre inspectiile periodice sau numai dintre unele operatii de
examinarea, masurarea, probe, in legatura cu opera vie, arborii portelice, unele masini, instalatii etc.

In cazul scurtarii intervalelor dintre operatiile in legatura cu opera vie sau arborii portelice, noile
termene vor coincide, pe cat posibil, cu termenele inspectiilor periodice.

Societatatea de clasificare poate sa nu respecte operatiile de inspectare in legatura cu acele parti


care au fost inspectate cu mai putin de 6 luni inainte.

20
3.4. INSPECTIILE OCAZIONALE

Inspectiile ocazionale se efectueaza in diferite alte ocazii in afara inspectiilor periodice, in


legatura cu nava in intregime sau numai cu unele dintre masinile, instalatiile, echipamentele sau
dotarile sale, asupra carora se extind cerintele societatilor de clasificare.

Volumul acestor inspectii si modul de efectuare se stabulesc de catre societatile de clasificare,


in functie de obiectivele inspectiei, de vechimea si starea tehnica a navei.

Inspectia dupa avarie are drept scop sa constate defectiunile, sa avizeze in legatura cu volumul
remedierilor necesare si sa determine existenta posibilitatilor si conditiilor in care mai poate fi
mentionuta clasa.

Prezentarea navei la aceasta inspectie va avea loc chiar in portul in care s-a produs avaria sau
in primul port dupa avariere.

In cazul unor defectiuni care pot fi eliminate integral cu mijloacele bordului, nu este necesara
inspectia dupa avarie.

Inspectia exceptionala se efectueaza la cererea autoritatilor portuare, asiguratorilor sau


armatorilor si are drept scop sa constate starea tehnica existenta in momentul respectiv. Obiectivele
unei astfel de inspectii vor fi indicate de catre solicitant, iar volumul inspectiei va fi stabilit de catre
clasa.

21