Sunteți pe pagina 1din 8

CAPITOLUL II

DOCUMENTATIILE TEHNICE DE CLASIFICARE

2.1. GENERALITATI

Pentru ca o nava sa poata obtine clasa, inainte de inceperea constructiei navei noi, sau inainte
de prelucrarea navei existente, se va prezentat la societatea de clasficare spre examinare si avizare,
documentatia tehnica de rigoare, care va contine informatii suficiente, din care sa rezulte satisfacerea
cerintelor societatii de clasificare, in legatura cu nava respectiva.

Componenta documentatiilor care se prezinta la societatea de clasificare in cazurile uzuale de


avizare, pentru clasificarea navelor de navigatie interioara, este data mai jos.

2.2. DOCUMENTATIA TEHNICA A UNEI NAVE IN CONSTRUCTIE

In cazul unei nave in constructie documentatia tehnica se prezinta spre avizare in doua etape:
proiect tehnic (P.T) si proiect de executie (P.E).

2.2.1 DOCUMENTATIA GENERALA

In etapa proiect tehnic (P.T) se prezinta:


 memoriu general al navei;
 planurile generale ale navei.

In etapa proiect de executie (P.E) se prezinta:


 programul general al probelor (la cheu in mars).

2.2.2 DOCUMENTATIA PENTRU CORP

In etapa proiect tehnic (P.T) se prezinta:


 determinarea dimensiunilor structurale (ale corpului, suprastructurilor si rufurilor);
 sectiunea maestra (cu sectiuni transversale constructive caracteristice si cu noduri principale
constructive caracterisitice si cu noduri principale ale osaturii; se vor indica dimensiunile tuturor
structurilor principale ale corpului, suprastructurilor si refularilor rezistente, cu materialele lor,
intervalele dintre osaturile transversale sau logitudinale, dimensiunile principale ale navei si
rapoartele dintre acestea);
 planurile generale de constructie (sectiuni logitudinale ale corpului, suprastructurilor si rufurilor,
cu noduri principale caracteristice ale structurilor puntilor si fundului);

11
 desfasurata invelisului exterior;
 peretii etansi (transversali si longitudinali);
 osaturile extremitatilor incluzand etamboul si etrava;
 tancurile structurale (schema, cu indicarea inaltimilor tuburilor de preaplin si de ventilatie);
 postamentele caldarilor si masinilor principale (cu constructia fundului sub acestea);
 schema de compunere a corpului navei din sectii, cu breviarul tehnologiei de asamblare si sudare;
 dimensionarea elementelor de imbinat si grosimea lor;
 forma sau notatia conventionala a prelucrarii marginilor;
 marcile si categoriile materialului de baza;
 marcile si categoriile materialului de adaos;
 metoda de sudare si pozitia cusaturii in spatiu.

In etapa proiect de executie (P.E) se prezinta:


 planurile constructive ale structurilor corpului, suprastructurilor si rufurilor: invelisul exterior,
puntile si platformele, peretii interiori sau exteriori etansi, puturile pentru masini si caldari
(indicand osaturile sau intariturile, structurile cadru si tablele, cu detalii ale nodurilor constructive,
sectiunile etc.);
 trecerile osaturilor, tubulaturilor, canalelor de ventilatie s.a prin: pereti, punti, dublu-fund (daca
exista), varange etanse si structuri cadru (numai cele netipizate, la cerere expresa);
 planurile constructive ale extremitatilor: etrava, etambourile, intariturile pentru impingere,
intariturile pentru gheata si alte constructii si intarituri locale de la extremitatile navei (cu detalii
constructive, sectiuni etc.);
 pantalonii, suporturile (cavaletii) arborilor portelice si ajustajele fixare ale elicelor (cu detalii
constructive, sectiuni etc.).

2.2.3. DOCUMENTATIA PENTRU INSTALATII, ECHIPAMENTE SI DOTARI

In etapa proiect tehnic (P.T) se prezinta:


 schema amplasarii dechiderilor (la corp, suprastructuri si rufuri, cu indicarea dimensiunilor
luminii, inaltimii ramelor sau pragurilor si tipurilor dispozitivelor de inchidere respective);
 calculul capacelor deschidrilor mari;
 planurile (si/sau schemele) generale de amplasare si specificatiile tuturor instalatiilor,
echipamentelor si dotarilor: instalatiile de guvernare, ancorare, manevra, remorcare si/sau
impingere, mijloacele si intalatiile de salvare, mijloacele de semnalizare, echipamentele de
navigatie si inventarul magaziilor;

12
 calculele si mentiunile care indica satisfacerea cerintelor regulilor pentru instalatii, echipamente si
dotari.

In etapa proiect de executie (P.E) si prezinta:


 specificatia inventarului de avarie (indicand amplasarea);

2.2.4. DOCUMENTATIA PENTRU STABILITATE SI BORD LIBER

In etapa proiect tehnic (P.T) se prezinta:


 planul de forme;
 diagramele carenelor drepte;
 calculele si diagramele bratelor stabilitatii de forma (pantocarene);
 materialele de calcul in legatura cu verificarea stabilitatii navei conform regulilor (tabele
greutatilor si centrelor de greutate pentru toate variantele de incarcare prevazute in reguli, cu
amplasarea incarcaturilor in magazii si pe punti, diverselor incarcaturi lichide, combustibilului si
apei din tancuri, determinarea suprafetei velice, acoperirea cu gheata, aglomerarea persoanelor
intr-un bord, schema deschiderilor din coca si determinarea unghiurilor de inundare etc.);
 tabele centralizatoare a rezultatelor (in diferite variante de incarcare, cu indicarea deplasamentului,
coordonatelor centrului de carena si de greutatea, pescajelor, asietei si stabilitatii initiale),
diagramele stabilitatii statice si dinamice si concluzile asupra stabilitatii navei dupa proiect;
 materialele de calcul in legatura cu atribuirea bordului liber schemele deschiderilor din corp cu
amplasarea dimensiunile si tipul dispozitivelor de inchidere ale acestora, bordul liber de baza si
corectiile pentru selatura, suprastructuri si rufuri inchise etc., scheme indicand pozitia marcii de
bord liber).

2.2.5. DOCUMENTATIA PENTRU MIJLOACELE DE PROTECTIE CONTRA


INCENDIILOR

In etapa proiect tehnic (P.T) se prezinta:


 descrierea detaliata a protectiei contrac incendiilor (constructii de protectie, instalatii, inventar
pentru combaterea incediilor etc.; cu scheme de principiu si specificatii);
 schemele generale de amplasare a mijloacelor de protectie, caile si usile de evacuare si interventie,
posturile de incendiu, echipamentele fixare si mobile pentru combaterea incendiilor, mijloacelor
de semnalizare de incendiu etc.);
 calculele si mentiunile care indica satisfacerea regulilor pentru protectia contra incendiilor (pentru
constructii de protectie, pompe, instalatii cu CO2, cu spuma etc.);

13
 documentatia pentru instalatiile cu gaze lichefiate de uz gospodaresc (descriere si schema).

2.2.6. DOCUMENTATIA PENTRU INSTALATII CU TUBULATURI

In etapa proiect tehnic (P.T) se prezinta:


 schema instalatiei de drenare si/sau balast;
 schemele instalatiilor tubulaturilor de scurgeri generale, sanitare si de punte (cu amplasarea
peretilor etansi, puntii de bord liber si cu distantele orificiilor de scurgere la aceasta punte);
 schema tuburilor de masurare, aerisiri si preaplin (cu indicarea diametrelor tuburilor de umplere);
 schema instalatiei de ambarcat si de transfer combustibil lichid;
 schemele instalatiilor de incarcare, de curatire si de degazare (la petroliere);
 schemele instalatiilor de alimentare cu apa si de purjare ale caldarilor;
 schemele tubulaturilor de vapori si pentru incalzirea tancurilor;
 schemele instalatiilor de combustibil si de ungere;
 schemele instalatiilor de racire ale masinilor principale si auxiliare;
 schemele tubulaturilor de evacuare a gazelor;
 schemele instalatiilor de aer comprimat;
 schemele instalatiilor de ventilatie (cu amplasarea peretilor etansi si de protectie contra incendiilor,
cu obtuatoarele respective);
 schemele instalatiilor hidraulice;
 calculele de rezistenta si de debit ale instalatiilor;

In etapa de proiect executie (P.E) se prezinta:


 planurile instalatiilor cu tubulaturi de corp pentru apa potabila si sanitara, drenare, balast, scurgeri
generale, sanitare si de punte, masurare, ventilatie si preaplin, incalzire, incarcare, curatirea si
degazarea tancurilor s.a. (cu detalii constructive, de instalare si fixare etc.);
 planurile canalelor pentru ventilarea incaperilor (cu detaliile obturatoarelor de la peretii etansi si
de protectie contra incendiilor si alte detalii constructive, de instalare si fixare etc.);
 planurile instalatiilor cu tubulatura de masini pentru: alimentarea cu apa si purjarea caldarilor,
combustibil, ungere, racire, evacuarea gazelor arse, aer comprimat, hidraulice s.a. (cu detalii
constructive, de instalare si fixare etc.);
 calculele instalatiilor cu tubulaturi (in special pentru piese si organe, precum si de instalare-fixare);
 tabela sudurilor si schemelee pentru controlul imbinarilor sudate;
 probele de presiune (unde este cazul);
 specificatia pieselor de rezerva.

14
2.2.7. DOCUMENTATIA PENTRU INSTALATII MECANICE, MASINI, CALDARI SI
RECIPIENTE SUB PRESIUNE

In etapa proiect tehnic (P.T) se prezinta:


 planurile generale ale incaperilor pentru masini si caldari si ale incaperilor pentru sursele de
energie de avarie (cu amplasarea masinilor, caldarilor si echipamenelor cu indicarea cailor de
iesire);
 posturile centralizate de comanda la distanta ale masinilor principale, cu schemele de principiul
ale instalatiilor respective (schema transmisiilor mecanice, tubulaturilor hidraulice sau pneumatice
sau retelei electrice);
 reductoarele, cuplajele si cuplele;
 liniile de arbori (planurile de ansamblu si subansamblurile arborilor: intermediari, de impingere si
portelice);
 calculele de rezistenta si de oscilatii torsionale ale liniilor de arbori (numai in cazul motoarelor cu
combustie interna cu puterea peste 75 kW si de turatie mijlocie si rapida);
 tubul etambou cu detaliile sale;
 propulsoarele (de orice tip: elici cu pale fixe sau demontabile, elici cu pas reglabil, propulsoare cu
palete verticale, roti cu zbaturi etc.; planurile de asamblu si de detaliu);
 calculele de rezistenta ale propulsoarelor cu detaliile lor;
 specificatia centralizatoare a instatiilor mecanice, masinilor, caldarilor si recipientiilor mecanice,
masinilor, caldarilor si recipientelor sub presiune (cu indicarea tuturor datelor si caracterisiticilor
tehnice, necesare in vederea avizarii si clasificarii).

In etapa proiect de executie (P.E) se prezinta:


 planurile instalatiilor de caldari si masini principale si celorlalte instalatii mecanice legate de
propulsie: comenzi, semnalizare si control la distanta, dispozitive de siguranta, amortizoare,
inversoare si reductoare, cuplaje si cuple, linii de arbori, lagare de sprijin si de impingere,
dispozitive de etansare, populsoare s.a. (cu detalii constructive si de fixare pe postamente etc.);
 calculele instalatiilor de masini legate de propulsie (in special pentru piese si organe, precum si
de fixare pe postamente amortizare, vibratii etc.);
 planurile celorlalte instalatii mecanice si de masini, caldarine, recipiente sub presiune, masini
auxiliare, pompe, compresoare, ventilatoare, diverse grupuri si agregate, actionari s.a.
 calcule instalatiilor mecanice si de masini nelegate de propulsie;
 tabela sudurilor si schemele pentru controlul cusaturilor sudate (la caldari, recipiente sub presiune
etc.);

15
 probele de presiune (unde este cazul);
 specificatia pieselor de rezerva.

2.2.8. DOCUMENTATIA PENTRU ECHIPAMENTE ELECTROTEHNICE

In etapa de proiect tehnic (P.T) se prezinta:


 planul general de amplasare si schemele de principiul sau cele dezvoltate ale instalatiei
electropropulsive (cu circuitele principale, de excitatie, comanda, control, semnalizare, protectie
si blocare);
 rezultatele calculelor puterii necesare a generatoarelor instalatiei propulsive (pentru asigurarea
tuturor regimurilor de lucru);
 schemele de principiu ale distributiei energetice electrice de la sursele de baza si de avarie, ale
retelelor de forta de iluminare si ale luminilor de semnalizare si navigatie;
 schemele de principiul ale instalatiilor principale, de avarie si speciale, ale instalatiilor de forta si
de iluminare, tablourilor de distributie, posturilor si pupitrelor de comanda etc.);
 schemele de principu ale dispozitivelor electrice ale instalatiilor de guvernare, ancorare, manevra,
remorcare si/sau impingere (cu sistemele electrice de comanda la distanta si cu dispozitivele de
protectie si de semnalizare);
 rezultatele calculelor puterii necesare centralei electrice a navei (pentru asigurarea tututor
regimurilor de lucru, cu justificarea alegerii puterilor si a numarului generatoarelor);
 rezultatele calculelor scaderii tensiunii la conectarea consumatorilor cu cea mai mare putere la
pornire;
 rezultatele calculelor curentilor de scurt circuit;
 schemele circuitelor de ungere si racire ale actionarilor principale;
 schemele de principiu ale legaturilor exterioare ale aparaturilor de comanda ale navei, legaturilor
tefonice, semnalizarii de alarma si incendiu;
 rezultatele calculelor de iluminare ale spatiilor si incaperilor reglementate;
 planul general de amplasare si specificatia echipamentelor electrice importante (indicand
caracteristicile tehnice si informatii despre aprobarea lor de catre societatea de clasificare sau de
catre alte organe competente).

In etapa proiect de executie (P.E) se prezinta:


 planurile constructive de ansamblu (numai in cazul unor echipamente netipizate) pentru posturile
si pupitrele de comanda, precum si pentru tablourile de distributie (principale, de avarie si
speciale) ale instalatiilor electropropulsive, de forta si de iluminare;
 schemele circuitelor de iluminare de la tablourile de distributie auxiliare;

16
 schemele circuitelor finale de la tablourile de distributie de avarie si de iluminare de avarie;
 schenele de principiu ale conexinilor interioare si ale semnalizarilor;
 schemele de principiu ale conexiunilor exterioare ale aparatelor pentru masurarea marimilor
neelectrice (nivelelor, presiunilor, temperaturilor etc.) si planurile de amplasare si instalare ale
acestora;
 planurile generale de amplasare ale echipametelor electrothenice in incaperile si spatiile navei;
 schemele de montare (pozare) pentru cabluri (cu detalii de fixare si trecerile lor prin constructiile
etanse);
 schemele de amplasare ale dispozitivelor de punere la pamant si de paratraznet (cu detaliile lor);
 specificatia pieselor de rezerva.

2.2.9. DOCUMENTATIA PENTRU LIMITATEA NIVELULUI DE ZGOMOT SI VIBRATII

 descrierea masurilor prevazute pentru reducerea nivelului de zgomot si vibratii;


 desenele solutiilor constructive pentru reducerea nivelului de zgomot si vibratii precum si
schemele pentru izolatia fonica;
 calcul justificativ privind aprecierea nivelului preliminar de zgomot si vibratii.

2.3. DOCUMENTATIA TEHNICA A UNEI NAVE EXISTENTE

In cazul prelucrarii spre clasificare a unei nave existente, care are sau a avut anterior clasa
acordata de catre o alta organizatie de clasificare, se vor prezenta urmatoarele acte si documentatii:
 ultimul certificat de clasa;
 certificatele pentru echipamente;
 actele ajutatoare existente, emise de organizatia de clasificare anteriora, in legatura cu inspectiile
efectuate pe perioada scursa de la ultima inspectie de reclasificare:
 descrierile (specificatiile);
 planurile generale;
 sectiunea maestra sau principalele sectiuni transversale constructive;
 sectiunile longitudinale constructive;
 desfasurata invelisului exterior;
 puntile si peretii etansi;
 etrava si etamboul, carma cu axul;
 informarea despre stabilitatea;
 constructiile, instalatiile si echipamentele de protectie contra incediilor;

17
 planurile generale ale incaperilor pentru masini, instalatii mecanice, caldari etc. (principale,
auxiliare si de avarie);
 liniile de arbori si tuburile etambou, cu instalatiile aferente;
 caldarile si recipientele sub presiune;
 schemele tubulaturilor (inclusiv cele de masurare, ventilatie si preaplin);
 schemele de principiu ale retelelor electrice si ale tablourilor de distributie principale si de avarie;

Daca armatorul nu are posibilitatea sa prezinte unele dintre documentele mentionate mai sus,
el va asigura transmiterea acestora catre societatea de clasificare a tututor informatiilor cerute pentru
efecturarea inspectiei initiale de acordare a clasei.
In cazul prelucrarii spre clasificare a unei nave existente, care anterior nu a mai avut clasa, este
necesar ca societatea sa isi dea acordul asupra documentatiei care va fi prezentata.

2.4. DOCUMENTATIA TEHNICA A UNEI NAVE CARE SE RECONSTRUIESTE SAU SE


REECHIPEAZA

In cazul reconstructiei sau reechiparii unei nave clasificata, se va prezenta documentatia tehnica
a acelor parti ale corpului, masinilor, instalatiilor sau echipamentelor navei, care vor fi supuse
reconstructiei sau reechiparii.

In cazul instalarii pe o nava in exploatare a unor masini, instalatii sau echipamente (asupra
carora se extind cerintele regulilor), care difera substantial de cele initiale, se va prezenta
documentatia tehnica respectiva, inclusiv noile amenajari legate de acestea.

18

S-ar putea să vă placă și