Sunteți pe pagina 1din 7

CAPITOLUL I

CLASIFICAREA NAVELOR MARITIME

1.1. PRINCIPII GENERALE

Clasificarea este obligatorie pentru toate navele maritime angajate în comerțul internațional în
întreaga lume. Clasificarea unei nave are în vedere, de asemenea, suprastructurile, anexele și
amenajările, mașinile și instalațiile electrice.

Cerințele se bazează pe principii coerente, cu referire la tipul, dimensiunile şi caracteristicile


materialelor folosite în construcţia navei, inclusiv cu teste și încercări privind siguranța și fiabilitatea
tuturor instalațiilor, sistemelor şi echipamentelor existente la navă.

Societatile de clasificare din industria navala lucreaza dupa registre navale proprii, ce impun
reglementari si restrictii in domeniul constructiilor navale.

Cele mai importante Societati de clasificare din industia constructiilor navale s-au asociat in
IACS (International Association of Classification Societies). Aceste societati elaborează cerinţe,
reguli şi proceduri pe baza unor cerinţe tehnologice şi legislative generate de dezvoltarea tehnicǎ,
cercetare şi experienţǎ în cazul cerinţelor tehnologice şi bazate pe reglementǎrile IACS privind
regulile structurale comune pentru tancurile petroliere și vrachiere, a Sistemului Armonizat de
Inspecţii şi Certificǎri sub rezoluţia amendatǎ de International Maritime Organization (IMO
A.997/25) şi pe baza standardelor internaţionale în ceea ce priveşte cerinţele juridice, conform
prezentǎrii din figura urmatoare:

Principiile care stau la baza regulilor emise de


Societăţile de Clasificare Navală

4
1.2. SOCIETATI DE CLASIFICARE

Principalele societati de clasificare in constructii navale sunt:


 American Bureau of Shipping (U.S.) (ABS)
 Bureau Veritas (France) (BV)
 Det Norske Veritas (Norway) (DNV)
 Germanischer Lloyd (Germany) (GL)
 Korean Register of Shipping (Korea) (KRS)
 Lloyd’s Register of Shipping (UK) (LR)
 Nippon Kaiji Kyokai (Japan) (Class NK)
 Polski Rejestr Statkow (Poland) (PRS)
 Registro Italiano Navale (Italy) (RINA)
 Indian Register of Shipping (India) (IRS)

Acum cativa ani a existat si Registrul Naval Roman (RNR), devenit Autoritatea Navala
Romana (ANR), care are mai are puterea de a clasifica nave de navigatie interioara (maxim costiera),
nave ce nu parasesc apele teritoriale ale Romaniei.

Societǎţile de clasificare navală sunt organizate în scopul verificării pe timpul derulării


construcţiei navei, în şantierul naval, a proceselor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de construcție

5
în vederea certificării, la livrarea navei în operare, şi a gradului de satisfacere a condiţiei de a încărca
şi transporta marfǎ în siguranţă pentru echipaj, navǎ şi mediu, prin efectuarea inspecţiei iniţiale în
urma căreia sunt eliberate certificatele navei.

De asemenea, societǎţile de clasificare au stabilite cerinţe, reguli şi proceduri pentru verificarea


(prin lucrări de mentenanţă şi reparaţii) navelor aflate în operare în vederea confirmării că, acestea
sunt exploatate şi menţinute în bune condiţii tehnice de cǎtre personal calificat.

La finalizarea construcţiei navei respectiv executării lucrărilor de mentenanţă şi reparaţii în


şantierul naval, societatea de clasificare certifică faptul că nava a fost construită respectiv verificată
conform cerinţelor convenţiilor şi regulilor internaţionale în vigoare. Certificatele eliberate sunt
valabile pe perioade de timp determinate şi extinderea valabilitǎţii acestora se obţine în urma
efectuǎrii inspecţiilor periodice ale navei de cǎtre societatea de clasificare.

Inspecţia şi certificarea aplicǎrii sistemelor de management al mentenanţei la bordul navelor în


exploatare sunt importante, deoarece :
 asigurǎ că nava este adecvatǎ și corespunde din punct de vedere al integritǎţii pentru serviciile în
scopul cǎrora a fost construitǎ;
 satisface cerințele guvernului care administreazǎ pavilionul de înmatriculare al navei;
 indicǎ mentenanţa corespunzǎtoare efecutatǎ la bordul navei în exploatare;
 denotǎ implicarea armatorului pentru respectarea standardelor industriei;
 oferă posibilitatea de a avea prime de asigurare mai mici; o navă cu certificate de clasǎ valabile
înseamnând că respectă standardele industriei și în această măsură este sigur aptǎ structural şi
mecanic pentru a îşi îndeplini serviciul destinat.
Inspecţii ale societǎţii de clasificare pentru atestarea menţinerii stǎrii tehnice a navei în cerinţele
prevǎzute de regulile acesteia ca urmare a aplicǎrii la bord a sistemului de management al
mentenanţei.

Inspecţii statutare cerute de Administraţia Pavilionului de Înmatriculare al navei pentru


atestarea încadrǎrii în cerinţele prevǎzute de Convenţiile Internaţionale IMO şi cele specifice
prevǎzute de legislaţia naţionalǎ guvernamentalǎ sub al cǎrui pavilion este înmatriculatǎ nava.

Inspecţii ocazionale prilejuite de obligaţiile comerciale ale navei în legǎturǎ cu verificarea stǎrii
tehnice a capacitǎţilor de încǎrcare şi a sistemelor şi instalaţiilor aferente acestora în vederea
acceptǎrii navei pentru efectuarea unor transporturi de mǎrfuri speciale.

6
1.3. TIPURI DE INSPECŢII EFECTUATE LA MENTENANŢA NAVEI ÎN EXPLOATARE
ŞI SCOPUL INSPECŢIILOR SOCIETǍŢILOR DE CLASIFICARE

7
Armatorul navei (definit de Organizația Maritimă Internațională în 1993 este persoana (sau
compania) care este responsabilǎ pentru funcționarea zilnică a navei implicată în comerț, care are cea
mai înaltă autoritate de comandă și care are un interes de proprietate asupra navei.

În consecință, pentru armatori, obiectivul general al lucrǎrilor de reparaţie și mentenanţă ale


navei este minimizarea deteriorării navei astfel cǎ, pot fi identificate şase considerente fundamentale,
acestea fiind:
 asigurarea siguranţei şi stǎrii de navigabilitate a navei;
 extinderea vieții economice a navei;
 îmbunătățirea valorii de revânzare a navei;
 performarea eficientǎ a transportului mǎrfii;
 eficienţa cheltuielilor de operare ale navei;
 impactul asupra mediului ca urmare a operǎrii navei.

1.4. PROCESUL CERTIFICARE A LUCRǍRILOR DE MENTENANŢĂ A NAVELOR


MARITIME ÎNTR-UN ŞANTIER DE REPARAŢII

8
9
10