Sunteți pe pagina 1din 3

PLAN INDIVIDUAL

Data Direcțiile sau etapele Conținutul de programă ce Evidența și analiza celor


activității practice urmează să se realizeze în cadrul realizate
practicii
 Să fac cunoștință cu 16.09.2019
instituția dată, cu 17.09.2019
psihologul școlar, diriginta
clasei, elevii clasei.
 Cunoașterea cu cabinetul
psihologului școlar.

În timpul asistării la lecții să observ și să 20.09.2019 –am asistat la lecția de


analizez: Matematică;
Asistarea copiilor  Interacțiunea și comportamentul 23.09.2019 –am asistat la lecția de
elevilor în timpul lecției; Limbă română ;
 Confortul psihologic al elevilor; 25.09.2019 –am asistat la lecția de
 Dinamica atenției elevilor în timpul Arta plastică ;
lecțiilor; 30.09.2019 –am asistat la lecția de
 Metodele utilizate de profesori Limba engleză;
pentru dezvoltarea proceselor
cognitive;
 Relația dintre elevi-elevi;
 Relația dintre elevi-profesori;
16 septembrie – 18 Octombrie 2019

Aplicarea General 01.10.2019– Testul


testelor/Interacțiunea cu elevii. Aplicarea testelor: sociometric;
 Testul sociometric; 03.10.2019– Ancheta pentru
 Ancheta pentru studierea studierea climatului psihologic
climatului psihologic în clasă; în școală ;

Individual 09.10.2019
 Dezvoltarea concentrării atenției
(test);

Predarea lecțiilor de
psihoprofilaxie.
Lecție de psihoprofilaxie 15.10.2019
TEMA:.Alege să te opui bullyingului!!
Obiectivele lecției:
OBIECTIV DE REFERINŢĂ: să
distingă între comportamentul asertiv,
pasiv şi agresiv
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: să identifice tipurile de violență.
O2: să ofere soluții constructive de
prevenire a violenței în școală
O3: să aplice deprinderile de
comunicare cu colegii,
O4: să ofere exemple de răspunsuri
asertive, pasive şi agresive în diferite
situaţii.
Discuții cu psihologul - Analiza rezultatelor obținute la
testele aplicate; 16.10.2019 – 17.10.2019
- Recomandări și concluzii privind
colectivul clasei;
- Schimb de informații, idei,
propuneri;
Prezentarea portofoliului Portofoliul cuprinde:
- Lista eleviilor; 18.10.2019
- Orarul lecțiilor;
- Orarul sunetelor;
- Schema aranjării elevilor în banci;
- Procesele verbale de grup și
individuale;
- Caracteristica psihologică a grupei;
- Teste aplicate.

S-ar putea să vă placă și