Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a III-a prof. înv.

primar Raescu Ana


2019-2020

Unitatea de învățare 1: 1 săptămână

Competenţe specifice urmărite la fiecare disciplină:


Lb. și lit. română competențe specifice clasei a II-a
Matematică competențe specifice clasei a II-a
Ed. civică 1.1; 3.1
Științe ale naturii 1.1; 1.2
AVAP 1.2; 2.1.; 2.5
MM 1.2; 2.1.; 3.1

Ziua Comp. Activități integrate/ Detalieri de Resurse Evaluare


specifice discipline/ conținut
org. colectivului de elevi
Luni
9.09. Festivitatea de deschidere a noului an școlar
2019
Marți Religie
10.09.
2019 Matematică -ex. de citirea nr., ordonarea și Nr. nat. mai mici decât Manualul, Obs.
JM compararea lor; 1000- numărare, jetoane cu nr. Sistematică
-joc de completarea șirurilor nr. ordonare, comparare
-joc: Ștafetă cu numere
Lb. română -discuții asupra textului Deșteaptă-te, române!, Manualul, Obs.
MM -intonarea imnului Andrei Mureșanu creioane sistematică
AVAP -desenare Tricolorul colorate, fișe
AVAP -observarea și descrierea unui Linii și puncte Hârtie, Aprecieri
MM traseu Drumul către școală, creion,
-executarea desenului în creion desen acuarele
și acuarelă
-Școlărei și școlărițe, audiție
Miercuri Lb. română -povestirea întâmplărilor din Bun rămas, vacanță! imagini, Obs.
11.09 MM vacanță; realizarea unui text -povestirea, manualul Sistematică
2019 -joc muzical exprimarea liberă Aprecieri

Matematică -ex. de calcul oral și scris Operații aritmetice; Creioane Obs.


Lb. română -joc de aflarea nr. necunoscut Probleme cu unități de colorate, fişe, Sistematică
-rezolvarea de probleme măsură; Geometrie manualul
-La piața de fructe, joc de rol
Fișe
Ed. civică -discuții recapitulative Recapitulare și individuale Calificative
AVAP -test scris evaluare inițială
-Cum mă simt?-emoticon
Ed. fizică
Joi Lb. română -ex. de analiză a cuvintelor: Cuvântul. Sensul Obs.
12.09. Matematică sens, parte de vorbire cuvintelor. Părți de sistematică
2019 -alcătuire de propoziții vorbire
-Jocul sunetelor( numărare)

Matematică -ex. de calcul scris Evaluare inițială Obs.


Lb.română -rezolvare de probleme Sistematică
-ghicitori
Ed. fizică
MM -intonarea unor cântece; discuţii Repetarea cântecelor Aprecieri
Lb. română despre modalități de interpretare cunoscute
AVAP -interpretarea imnului Deșteaptă-te, române!,
-Tricolorul, confecționare A. Mureșanu
Vineri Lb. engleză
13.09
2019 Lb. română -ex. de citire și formulare Evaluare inițială Fișe Calificative
EFS răspunsuri individuale
-alcătuire de propoziții, texte Obs.
-asociere personaj – descriere Sistematică
-ex. fizice de gimnastică

Științe ale -ex. de descriere a unor imagini Recapitulare și evaluare Imagini, Calificative
naturii -joc de asociere după criterii inițială fișe
JM date individuale
- joc în aer liber cu baloane

AVAP -discutarea regulilor de protecţie Macheta Carton, Aprecieri


MM a muncii;discutarea Oamenii școlii mari și bețișoare,
comportamentului unui şcolar mici, colaj lipici,
-lipire, asamblare machetă imagini
-interpretare Școlărei și
școlărițe