Sunteți pe pagina 1din 2

Memoriu tehnic al obiectivului – unităţi de prestări servicii

DATE GENERALE
- denumirea completă a unităţii
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
- adresa
exactă__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______
- numele persoanei fizice sau juridice destinatoare (nume administrator/
director)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
- forul ierarhic superior (nume societate/ AF/ PF)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ELEMENTE TEHNICO – FUNCŢIONALE
OBIECTUL DE ACTIVITATE __________________________________________
_______________________________________________________________________
- Unităţi funcţionale,compartimente, spaţii, dotări
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
- Alimentare cu apă rece şi caldă
(menajeră)______________________________________________________________

-Canalizare
________________________________________________________________________
- Instalaţii sanitare____________________stare de funcţionare____________
________________________________________________________________________
- Iluminat : natural _____________________artificial____________________
- Ventilaţie : naturală _________________artificială _____________________
Încălzire________________________________________________________________
DOTARE TEHNICÂ:
- inventar moale şi/ sau lenjerie de pat în nr. de _________________________
depozitare ___________________ cu ritm de schimbare ________________________
-circuitul inventarului moale_________________________________________
ANEXE SANITARE:
- vestiar _______________________ duşuri ____________________________
- WC pentru personal ______________________________________________
- WC pentru public ________________________________________________
DEZINFECŢIE
- dotare cu materiale de dezinfecţie ___________________________________
COLECTAREA REZIDUURILOR SOLIDE
-colectate în ______________________________________________________
NUMĂR PERSONAL___________________analize medicale__________________
________________________________________________________________________

DATA SEMNĂTURA