Sunteți pe pagina 1din 16

MANUAL DIDACTIC

Întreţinere şi reparaţii

Categoria: Centrale murale


Grup: Compatta (Compactă)
Modele: CITY / UNO

Acest manual este in conformitate cu documentatia originala a producatorului,


Ediţia 1 datată 25 Octombrie 2002
Exemplarul legalizat al traducerii este disponibil la sediul Merloni
Termosanitari Romania SRL.
Identificarea defecţiunilor
2 Grup COMPATTA
Modele UNO CITY

MT2002CAL007201000
MT2002CAL007201000

Operaţiunile indicate aici se vor efectua pe componente conectate la tensiune de reţea:


folosiţi echipamentele necesare pentru a lucra în condiţii de securitate
Identificarea defecţiunilor
Grup COMPATTA
3
Modele UNO CITY

INDICE

1 DESCRIEREA PLĂCILOR ELECTRONICE UNO-MCU MI FFI.....................................................................0


2 DESCRIEREA PLĂCII ELECTRONICE UNO-COM MI FFI...........................................................................0
2.1 IDENTIFICAREA DEFECŢIUNILOR – Alimentare.........................................................................................0
2.1.1 Operaţiuni ce trebuie efectuate pentru a verifica dacă se face alimentarea plăcii electronice UNO MCU
MI_FFI 0
2.2 IDENTIFICAREA DEFECŢIUNILOR PE COMPONENTE.............................................................................0
2.2.1 Verificarea integrităţii sondelor NTC...........................................................................................................0
2.2.2 Verificarea integrităţii fluxostatului de apă menajeră..................................................................................0
2.2.3 Verificarea funcţionării modulatorului.........................................................................................................0
2.2.4 Verificarea funcţionării presostatului de aer................................................................................................0

CONDIŢII INIŢIALE
ASIGURAŢI-VĂ

1. umplerea adecvată a utilajului (centralei)


2. robinetul de gaz deschis
3. centrala alimentată
4. Telecomanda (Panoul de comandă) (dacă există) să fie în ON

ROTIŢI ÎNTRERUPĂTORUL APRINS/STINS

Reglarea puterii de aprindere corect


efectuată ? (test 12 ” )

Ledul verde este aprins *licăre)? Nu


1.verificaţi integritatea siguranţelor
2. verificaţi dacă există tensiune la conectorul de alimentare
3. control /înlocuire placa electronică
MT2002CAL007201000

Operaţiunile indicate aici se vor efectua pe componente conectate la tensiune de reţea:


folosiţi echipamentele necesare pentru a lucra în condiţii de securitate
Identificarea defecţiunilor
4 Grup COMPATTA
Modele UNO CITY

Da
Poziţia
selector 1 IARNĂ
ului de
funcţion
are
există alimentare cu apă menajeră?

Nu
Poziţia cronometrului şi/sau termostatului ambient
şi/sau telecomenzii clima manager cere activarea?
Nu Nu Nu Nu
OK Există condiţia de funcţionare a modului antiinghet Centrala funcţionează ?
(T< 5◦C)
Da Da
Verificaţi/ presiunea hidraulică S-a pus în funcţiune (a pornit) sistemul anti-inghet
Verificaţi/ alimentarea gaz (T încălzire < 5◦C
Verificaţi/înlocuiţi sonda NTC scurtcircuitată
Verificaţi/înlocuiţi pompa de recirculare blocată

Da
Poziţia
selector 2 VARĂ
ului de
funcţion
are
există alimentare cu apă menajeră?

Nu Nu Nu Nu
OK Există condiţia de funcţionare a modului anti-inghet Centrala funcţionează ?
(T< 5◦C)?
Da Da
Verificaţi/ presiunea hidraulică S-a pus în funcţiune (a pornit) sistemul anti-inghet
Verificaţi/ alimentarea gaz (T încălzire < 5◦C)
Verificaţi/înlocuiţi sonda NTC scurtcircuitată
Verificaţi/înlocuiţi pompa de recirculare blocată
MT2002CAL007201000

Operaţiunile indicate aici se vor efectua pe componente conectate la tensiune de reţea:


folosiţi echipamentele necesare pentru a lucra în condiţii de securitate
Identificarea defecţiunilor
Grup COMPATTA
5
Modele UNO CITY

CONDIZIONI INIZIALI
ASSICURARSI:
1. riempimento adeguato dell’impianto
2. rubinetto gas aperto
3. caldaia alimentata
4. Controllo remoto (se presente) in ON

RUOTARE L’INTERRUTTORE
ACCESO/SPENTO

Taratura potenza
accensione
correttamente effettuata
? (test12”)

Il led verde è acceso


no 1. verifica integrità fusibili
2. verifica presenza tensione
(lampeggia)?
su connettore alimentazione
3. controllo/sostituzione
scheda elettronica

ESTATE Posizione selettore INVERNO

c’è
prelievo di sì sì c’è
prelievo di
acqua sanitaria? acqua sanitaria?

no no

La caldaia funziona?
no C’è la condizione no
di fare l’antigelo?
(T<5°C)

OK
sì sì
È entrato in funzione il 1. verifica/ripristino
sistema antigelo
(T<5°C)
pressione idraulica
2. verifica/ripristino
sì La posizione dell’orologio
e/o termostato ambientre
erogazione gas e/o clima manager
3. verifica/sostituzione richiede attivazione?
sonde NTC in cortocircuito
4. verifica/sostituzione
circolatore in blocco
A no

no C’è la condizione
no
OK di fare l’antigelo? La caldaia funziona?
(T<5°C)

sì sì
1. verifica/ripristino
pressione idraulica È entrato in funzione il
MT2002CAL007201000

2. verifica/ripristino sistema antigelo


erogazione gas (Trisc<5°C)
3. verifica/sostituzione
sonde NTC in
cortocircuito
4. verifica/sostituzione
circolatore in blocco

Operaţiunile indicate aici se vor efectua pe componente conectate la tensiune de reţea:


folosiţi echipamentele necesare pentru a lucra în condiţii de securitate
Identificarea defecţiunilor
6 Grup COMPATTA
Modele UNO CITY

A
Ledul verde este
aprins? (fix) 2.1 Nu

2.2 Oprire de
siguranţă: a se
verifica cauzele
Da Nu
Există recirculare în 2.3 Da Înlocuiţi motorul valvei cu 3 căi
încălzire ?
2.4 Valva cu 3 căi se
comută de pe
modul de
funcţionare cu apă
menajeră pe modul
de încălzire ?
Nu Nu –
Se activează pompa 2.5 Nu 1. controlaţi cablurile
de recirculare? Pompa este alimentată? 2.Controlaţi/înlocuiţi placa electronică
3.Verificaţi dacă la alimentarea cu apă
menajeră funcţionează presostatul de
confirmare funcţionare
Nu Sondele NTC Da
Oprire de siguranţă: funcţionează 1.Verificaţi dacă pompa
verificaţi cauzele corect ? funcţionează
2.Deblocaţi/înlocuiţi
pompa
Da Da
1.Controlaţi prezenţa Este oprire de
aerului în instalaţie siguranţă ? (se
2.Controlaţi presiunea pe aprind cele 3 leduri:
hidrometru şi repuneţi-l verde licărind,
la val. 1 bar reumplând galben, roşu în timp
instalaţia de 40 sec)
3. Controlaţi dacă pompa
funcţionează
Stingeţi şi reaprindeţi Nu
centrala (reset de Aprindere arzător
protecţie)
MT2002CAL007201000

Operaţiunile indicate aici se vor efectua pe componente conectate la tensiune de reţea:


folosiţi echipamentele necesare pentru a lucra în condiţii de securitate
Identificarea defecţiunilor
Grup COMPATTA
7
Modele UNO CITY

Il led verde è no Arresto di sicurezza:


acceso? (fisso) verificare cause

sì La valvola 3 vie no
C’è un ricircolo in Sostituire motore
commuta da sanitario
riscaldamento? a riscaldamento? valvola 3 vie

no sì

no no
Il circolatore è
Si attiva il circolatore?
alimentato?

sì sì

1. Controllare cablaggio
2. Controllo/sostituzione
Arresto di sicurezza:
no Le sonde NTC funzionano scheda elettronica
verificare cause correttamente? 3. Verificare se in prelievo
sanitario c’è il consenso
del flussostato

1. Verifica funzionamento
circolatore
2. Sbloccare / sostituire
1. Controllare la presenza C’è un arresto circolatore
di aria nell’impianto
2. Controllare la pressione
sì di sicurezza? (si accendono
le 3 spie luminose verde
sull’idrometro e ripristinare lampeggia, giallo, rosso
il valore di 1 BAR riempendo entro 40”)
l’impianto
3. Controllare funzionalità pompa

no
Spegnere e riaccendere la Accensione
caldaia (reset di protezione) bruciatore
MT2002CAL007201000

Operaţiunile indicate aici se vor efectua pe componente conectate la tensiune de reţea:


folosiţi echipamentele necesare pentru a lucra în condiţii de securitate
Identificarea defecţiunilor
8 Grup COMPATTA
Modele UNO CITY

2.5.1 B
Se activează Nu
ventilatorul?
da Oprire de siguranţă? (se Da
aprind cele 2 leduri : verde 1. verificaţi presostatul fum
licărind, galben) 2. deblocaţi centrala
Nu Da
a intervenit protecţia placă 1.Verificaţi/înlocuiţi presostatul fum şi/sau cablurile
internă respective
2.Verificaţi dacă tasta de deblocare există
3.Verificaţi/înlocuiţi electrodul semnalizare flacără
Nu 1.Verificaţi/înlocuiţi cablurile
Ventilatorul este alimentat? 2.Verificaţi/înlocuiţi placa electronică
3.Verificaţi/înlocuiţi presostatul fum
Da
1.Înlocuiţi ventilatorul
C

Se confirmă funcţ. (comutarea) Nu


Presostatului fum? 1. Controlaţi dacă ledul verde licăre şi ledul galben este luminos
2. Controlaţi Δp la prizele test de măsurat presiunea
Δp> 1,2 mbar
1.Verificaţi/înlocuiţi cablurile PF
2.Verificaţi/înlocuiţi presostatul fum
3.Verificaţi/înlocuiţi placa electronică
Δp< 1,2 mbar
1.Controlaţi evacuarea fum
2.Controlaţi ventilurile şi tuburile
3.Controlaţi eficienţa ventilator
4. înlocuiţi ventilatorul
Evacuarile se desfăşoară normal? nu 1.Controlaţi/înlocuiţi fitilul aprindere
2.Controlaţi cablurile
3.Controlaţi aprinzătorul
4.Controlaţi electrodul de aprindere
5.Controlaţi/înlocuiţi placa electronică
Arzătorul se aprinde? nu 1.Controlaţi alimentarea electrică a valvei de gaz
2.Controlaţi/înlocuiţi placa electronică
3.Verificaţi dacă valva de gaz funcţionează
4.Înlocuiţi valva de gaz
Centrala intră în blocare de Da Nu
siguranţă? Au fost mai mult de 1.Verificaţi dacă electrodul de semnalizare are
5 blocări? flacără
2.Verificaţi presiunea gazului 3.Controlaţi/înlocuiţi
electrodul
4.Controlaţi/înlocuiţi placa electronică
nu Da Nu
Verificaţi existenţa Tasta de deblocare este apăsată?
ledului verde
licărind şi a ledului
galben
MT2002CAL007201000

Efectuaţi ON/OFF Da
la centrală Ledul de blocare stins
Repornire ventilator

Operaţiunile indicate aici se vor efectua pe componente conectate la tensiune de reţea:


folosiţi echipamentele necesare pentru a lucra în condiţii de securitate
Identificarea defecţiunilor
Grup COMPATTA
9
Modele UNO CITY

Si attiva no
Il ventilatore?


Arresto di sicurezza? sì 1. Verificare pressostato fumi
(si accendono le due spie luminose
verde lampeggiante, giallo) 2. Sbloccare la caldaia

C no 1. Verifica / sostituzione
pressostato fumi e
È inter- sì relativo cablaggio
Venuta protezione 2. Verificare se il tasto
Interna scheda sblocco è incastrato
3. Verifica / sostituzione
elettrodo rilevazione
no fiamma

1. Verifica / sostituzione
Il no cablaggio
ventilatore è 2. Verificare / sostituzione
alimentato? scheda elettronica
3. Verifica / sostituzione
pressostato fumi

1. Sostituzione ventilatore
MT2002CAL007201000

Operaţiunile indicate aici se vor efectua pe componente conectate la tensiune de reţea:


folosiţi echipamentele necesare pentru a lucra în condiţii de securitate
Identificarea defecţiunilor
1 Grup COMPATTA
0 Modele UNO CITY

1. Controllare presenza
C’è il consenso
(Commutazione) del
no lampeggio led verde e
luce fissa led giallo
 p1,2 mbar 1. Controllo cabalaggio P.F.
2. Verif. / sost. press. fumi
Press. Fumi? 3. Verif. / sost. scheda
2. Controllare P su prese
test pressione elettronica

sì 1. Contr. evacuazione fumi


 p1,2 mbar 2. Contr. venturi e tubicini
3. Contr. efficienza ventilatore
4. Sostituzione ventilatore

1. Contr. / sost. candelette


accensione
Le scariche no 2. Controllo cablaggio
Avvengono 3. Controllo accenditore
Regolarmente? 4. Controllo cavetto
elettrodo di accensione
5. Contr. / sost. scheda
sì elettronica

1. Controllo alimentazione
elettrica valvola gas
Il bruciatore
no 2. Contr. / sost. scheda
Si accende?
elettronica
3. Verificare funzionalità
valvola gas
4. Sostituzione valvola gas

1. Verificare se l’elettrodo
rilevazione è investito
dalla fiamma
La caldaia sì Sono stati fatti più no 2. Verificare pressioni gas
Va in blocco
Di sicurezza?
di 5 blocchi? 3. Controllo / sostituzione
dell’elettrodo
4. Controllo / sostituzione
no sì scheda elettrica

Verificare presenza led


verde lampeggiante , led
giallo

no Premuto il
Tasto di
Effettuare ON/OFF caldaia Sblocco ?


D Led di blocco spento
Riavviamento ventilatore
MT2002CAL007201000

Operaţiunile indicate aici se vor efectua pe componente conectate la tensiune de reţea:


folosiţi echipamentele necesare pentru a lucra în condiţii de securitate
Identificarea defecţiunilor
Grup COMPATTA
11
Modele UNO CITY

D
Funcţionarea este anormală?
Nu
Funcţionare normală: ledul verde este luminos (lumina fixă) (înlocuiţi vizorul control flacără)

Da
Listă anomalii Cauze posibile
1 Alimentare apă menajeră: Valva cu 3 căi defectă
radiatoarele se încălzesc pe modul
vară
2 Alimentare apă menajeră: verificarea sondei NTC (de apă menajeră şi de încălzire)
temperatura apei nu este verificare reglări gaz
satisfăcătoare verificare debit apă
verificare schimbător secundar
3 Alimentare apă menajeră: prezenţă Schimbător principal defect şi cu depuneri de calcar
zgomote în lucru Presiunea joasă a apei în instalaţia de încălzire
Verificare reglări gaz
Verificare sonde NTC de apă menajeră/de încălzire
4 Scădere/creştere presiune circuit Verificare pierderi pe circuitul de încălzire
încălzire Robinet alimentare defect
Schimbător secundar defect
Vas de expansiune descărcat
5 Blocări repetate Electrozi semnalizare defecţi
Verificare reglări gaz
Verificare circuit electric semnalizare flacără
Înlocuiţi placa electronica
6 Intervenţii termostat siguranţă Sonde NTC de apă menajeră/de încălzire defecte (întrerupte)
repetate Prezenţa aerului în circuitul de apă primar
7 La închiderea robinetului de apă Scăderi ale presiunii pe reteaua de apă urmate de scurgeri de
rece se aprinde centrala apă
8 Temperatura radiatoarelor Verificare sonde NTC de încălzire
nesatisfăcătoare Verificare by-pass
Verificare reglări gaz
9 Alimentare cu apă menajeră a Funcţia anticalcar activată cu temperatura apei menajere 61<
schimbătorului secundar şi T san< 65 º C
arzătorul blocat

OPRIRE DE SIGURANŢĂ

CAUZA STAREA LEDULUI


Verde Galben Rosu
Flacăra lipseşte ON(flash) OFF ON
Supraîncălzire / lipsa apă ON (flash) ON ON
Mai mult de 5 blocări ON (flash) ON OFF
Presostat fum OFF ON (flash) ON OFF
MT2002CAL007201000

Operaţiunile indicate aici se vor efectua pe componente conectate la tensiune de reţea:


folosiţi echipamentele necesare pentru a lucra în condiţii de securitate
Identificarea defecţiunilor
1 Grup COMPATTA
2 Modele UNO CITY

Il sì ELENCO ANOMALIE POSSIBILI CAUSE


funzionamento
è anomalo?
Prelievo acqua sanitaria: - valvola 3 vie difettosa
si riscaldano i radiatori in
no
1 modo estate
- verifica sonde NTC
2 Prelievo acqua sanitaria: - verifica regolazioni gas
temperatura acqua non - verifica portata acqua
FUNZIONAMENTO soddisfacente - verifica scambiatore sanitario
REGOLARE: luce fissa led verde - scambiatore primario difettoso o con
(sostituisce vetrino ispezione incrostazioni di calcare
fiamma)
3 Prelievo acqua sanitaria:
rumorosità di esercizio
- bassa pressione acqua impianto risc.
- verifica regolazione gas
- verifica sonde NTC

- verifica perdite sul circuito risc.


Abbassamento/aumento - rubinetto alimentazione difettoso
4 pressione circuito - scambiatore secondario difettoso
riscaldamento - vaso di espansione scarico

ARRESTO DI SICUREZZA
- elettrodi rivelazione difettosi
causa Stato led
5 Ripetuti stati di blocco - verifica regolazione gas
- verifica circuito elettrico rilevazione
V G R fiamma
Assenza fiamma ON OFF ON - sostituire scheda
(flash)
6 Ripetuti interventi - sonde NTC risc. / san. difettose
Sovratemperatura / ON ON ON termostato sicurezza (interrotte)
Assenza acqua (flash) - presenza aria nel circuito acqua
primario
Più di 5 sblocchi ON ON OFF
(flash) 7 Alla chiusura di un rubinetto - cadute di pressione sulla rete idrica
Pressostato fumi OFF ON ON OFF acqua fredda si accende la con conseguente colpo d’ariete
(flash) caldaia

Temperatura radiatori non - verifica sonde NTC


8 soddisfacente - verifica by-pass
-verifica regolazione gas

Prelievo in sanitario e -Attivata funzione anticalcare con


9 blocco bruciatore temperatura sanitario 61Tsan 65°C
MT2002CAL007201000

Operaţiunile indicate aici se vor efectua pe componente conectate la tensiune de reţea:


folosiţi echipamentele necesare pentru a lucra în condiţii de securitate
Identificarea defecţiunilor
Grup COMPATTA
13
Modele UNO CITY

3 DESCRIEREA PLĂCILOR ELECTRONICE UNO-MCU MI FFI

Conector serviciu de la
distanţă E@SY

Conexiune Termostat
Ambient

Conexiune Cronometru

Conexiune CLIMA
MANAGER

Jumperi de setare funcţii

Redresor tensiune
Conector 5VDC
alimentator
modem
Teleserviciu Redresor tensiune
E@SY 12VDC (vite
dissipatore)

PTC
Siguranţe VDR Conector
senzor sesizare
Intrare flacără transformator
alimentare
MT2002CAL007201000

Operaţiunile indicate aici se vor efectua pe componente conectate la tensiune de reţea:


folosiţi echipamentele necesare pentru a lucra în condiţii de securitate
Identificarea defecţiunilor
1 Grup COMPATTA
4 Modele UNO CITY

4 DESCRIEREA PLĂCII ELECTRONICE UNO-COM MI FFI


Placa electronică UNO-COM efectuează reglările cu ajutorul potenţiometrelor şi prin vizualizări pe panoul
frontal de comandă

Conectare la
placa UNO-
MCU

Led de Potenţiometru
semnalizare Încălzire

Potenţiometru
ON/OFF/RESET

Potenţiometru
Apă menajeră

4.1 IDENTIFICAREA DEFECŢIUNILOR – Alimentare

4.1.1 Operaţiuni ce trebuie efectuate pentru a verifica dacă se face alimentarea


plăcii electronice UNO MCU MI_FFI
1) Intrare alimentare: se controlează cu ajutorul tester-ului dacă există tensiune
de 220 VAC
2) Siguranţe rapide 2A FAST : după ce a fost întreruptă tensiunea, se
controlează cu ajutorul tester-ului funcţionarea continuităţii (dacă lipseşte continuitatea se
înlocuiesc siguranţele)
3) transformator: nu este posibil să se verifice dacă este alimentat la 220 V AC din
cauza accesului imposibil (intrările situate pe latul plăcii cu contacte (suduri))
4) ieşire joasă tensiune 12 VDC: se măsoară prezenţa tensiunii 12 V DC între mufele
tensiometrului (redresor de tensiune 12 VDC ) şi PIN-ul redresorului de tensiune 5 VDC a carui
bornă se afla pe latură transformatorului
5) ieşire joasă tensiune 6 VDC: se măsoară prezenţa tensiunii 12 VDC între mufele
MT2002CAL007201000

tensiometrului (redresor de tensiune 12 VDC ) şi PIN-ul redresorului de tensiune 5 VDC a carui


bornă se afla pe latură opusă transformatorului

Operaţiunile indicate aici se vor efectua pe componente conectate la tensiune de reţea:


folosiţi echipamentele necesare pentru a lucra în condiţii de securitate
Identificarea defecţiunilor
Grup COMPATTA
15
Modele UNO CITY

4.2 IDENTIFICAREA DEFECŢIUNILOR PE COMPONENTE

4.2.1 Verificarea integrităţii sondelor NTC


Verificarea integrităţii sondelor NTC se face cu ajutorul valorilor de rezistenţă în funcţie de temperatura: se
deconectează cei doi faston ai sondei şi se măsoară cu cele două borne ale tester-ului valoarea rezistenţei
(k
Dacă valoarea rezistenţei citită este egala cu valoarea prestabilită a temperaturii, sonda funcţionează în mod
corect..

NTC cu contact Rezistenţă


Temperatura (°C) (k)
0 27
10 17
20 12
30 8
40 5
50 4
60 3
70 2
80 1,5

4.2.2 Verificarea integrităţii fluxostatului de apă menajeră


După ce s-a efectuat comanda de alimentare cu apă menajeră, se desface (se deconectează ) conectorul
fluxostatului şi se măsoară continuitatea in Ohm: dacă nu există continuitate, se verifică dacă racordarea
(conectarea) racordurilor intrare apă rece şi ieşire apă caldă menajeră este făcută în mod corect sau se
înlocuieşte fluxostatul de apă menajeră.

MT2002CAL007201000

Operaţiunile indicate aici se vor efectua pe componente conectate la tensiune de reţea:


folosiţi echipamentele necesare pentru a lucra în condiţii de securitate
Identificarea defecţiunilor
1 Grup COMPATTA
6 Modele UNO CITY

4.2.3 Verificarea funcţionării modulatorului


Se poziţionează centrala în modul de funcţionare evacuare gaze arse şi timp de 5’ cât durează această stare
se măsoară prezenţa tensiunii joase între bornele modulatorului.

4.2.4 Verificarea funcţionării presostatului de aer


Se întrerupe tensiunea la centrală, se deconectează terminalele (bornele) presostatului şi se verifică
deschiderea circuitului.
Se porneşte centrala şi, tot cu terminalele (bornele) deconectate, se măsoară continuitatea..
MT2002CAL007201000

Operaţiunile indicate aici se vor efectua pe componente conectate la tensiune de reţea:


folosiţi echipamentele necesare pentru a lucra în condiţii de securitate