Sunteți pe pagina 1din 2

SCRIITOR

Componentele unei cărți (scrie cartea)


Filele cărții
TEHNOREDACTOR
Autorul (scrie textul la calculator)

REDACTOR
Titlul (corectează textul)

ILUSTRATOR
(adaugă imagini)
Cotorul
TIPOGRAF
Ilustrația (tipărește cartea)

EDITOR
(supraveghează corectarea,
tipărirea și trimiterea cărții
Editura
în librării)
Coperta
Lavi
LIBRAR
(vinde cartea) Lavi
Di

Componentele unei cărți


Filele cărții
SCRIITOR
Autorul (scrie cartea)

TEHNOREDACTOR
Titlul (scrie textul la calculator)

REDACTOR
(corectează textul)

Cotorul ILUSTRATOR
(adaugă imagini)
Ilustrația

TIPOGRAF
(tipărește cartea)

Editura EDITOR
Coperta (supraveghează corectarea,
Lavi
tipărirea și trimiterea cărții
în librării)

LIBRAR
(vinde cartea) Lavi
Di
Cuprinsul oferă Cuprinsul oferă
informații despre conținutul informații despre conținutul
cărții. În cuprins e trecut cărții. În cuprins e trecut
numărul paginii la care se numărul paginii la care se
regăsește fiecare capitol din regăsește fiecare capitol din
carte. carte.

Completează afirmațiile: Completează afirmațiile:


1. Cuprinsul are ____ capitole. 1. Cuprinsul are ____ capitole.

2. Capitolul „Labirintul iubirii” 2. Capitolul „Labirintul iubirii”


începe la pagina ___ și se începe la pagina ___ și se
termină la pagina ___ . termină la pagina ___ .

Cuprinsul oferă Cuprinsul oferă


informații despre conținutul informații despre conținutul
cărții. În cuprins e trecut cărții. În cuprins e trecut
numărul paginii la care se numărul paginii la care se
regăsește fiecare capitol din regăsește fiecare capitol din
carte. carte.

Completează afirmațiile: Completează afirmațiile:


1. Cuprinsul are ____ capitole. 1. Cuprinsul are ____ capitole.

2. Capitolul „Labirintul iubirii” 2. Capitolul „Labirintul iubirii”


începe la pagina ___ și se începe la pagina ___ și se
termină la pagina ___ . termină la pagina ___ .