Sunteți pe pagina 1din 2

S.C.

________________________________
Nr.______din______________

CONVOCATOR
privind întrunirea membrilor
„Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă”

În conformitate cu prevederile art.64 alin.(1) din Hotărârea nr.1.425/2006 pentru


aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în
muncă nr.319/2006, vă aducem la cunoştinţă că în data de _________________ se va
întruni „Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă”, având următoarea ordine de zi:

Nr.
Probleme ce vor fi puse în discuţie
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nr.
Probleme ce vor fi puse în discuţie
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2.Au fost convocate următoarele persoane din cadrul „Comitetului de Securitate


şi Sănătate în Muncă”:
Pagina: 1 / 2
Numele
Funcţia ocupată în unitate/CSSM persoanelor Semnătură
desemnate
Presedintele Comitetului de securitate şi
sănătate în muncă - Angajatorul sau
reprezentantul său legal (art.62 din H.G.
1425/06)
Secretarul Comitetului de securitate şi sănătate
în muncă - reprezentantul serviciului intern de
prevenire şi protecţie (art.58 (2) din H.G.
1425/06)

Reprezentanţii angajatorului (art.58 (1) din H.G.


1425/06)

Medicul de medicina muncii (art.58 (1) din H.G.


1425/06)

Reprezentanţii lucrătorilor (art.58 (1) din H.G.


1425/06)

Semnătura
Secretar comitet de securitate şi sănătate în muncă
_________________________

Pagina: 2 / 2

S-ar putea să vă placă și