Sunteți pe pagina 1din 1

CALENDAR ŞCOLAR 2019-2020

SEMESTRUL I

LUNA SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE


Săpt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3
Luni 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Marţi 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Mierc. 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Joi 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Vineri 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31
Sâmb. 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Dum. 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Semestrul I (14 săptămâni , primar şi preşc.) Semestrul II (20 de săptămâni)


9 septembrie 2019 - 20 decembrie 2019 13 ianuarie 2020 – 12 iunie 2020
Vacanţe: ,,Şcoala altfel” – 30 martie – 3 aprilie
De toamnă – 26 octombrie – 3 noiembrie De primăvară – 4 aprilie – 21 aprilie
De iarnă – 21 decembrie – 12 ianuarie De vară – 13 iunie – x septembrie

SEMESTRUL II
LUNA FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE
Săpt. 4 5 6 7 8 9 10 11 Ș.A 13 14 15 16 17 18 19 20
. 12
Luni 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8
Marţi 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9
Mierc. 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10
Joi 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11
Vineri 7 14 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12
Sâmb. 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13
Dum. 2 9 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14