Sunteți pe pagina 1din 1

MATEMATICĂ – ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI PREȘCOLAR

TEMA DE CONTROL 1

Competența vizată Item de evaluare


1. Primii trei termeni ai unui șir sunt prezentați în imagine.

Identificarea unor
reguli pentru șiruri
geometrice și Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
descrierea termenilor
acestor șiruri
a) Explicați ce legătură există între aceste figuri. Desenați apoi
termenul care urmeză în acest șir.
b) Descrieți termenul al zecelea al acestui șir, fără a realiza un
desen al termenului respectiv.
Din câte pătrățele este acesta format?
Întrebarea a) este notată cu 3p, iar întrebarea b) este notată 2p.

2. Fie A = {3, 4, 5} și B = {0, 1, 2, 3, 4}.


Efectuarea de operații
cu mulțimi și utilizarea a) Explicitați toate submulțimile lui A. Scrieți apoi 3 submulțimi ale lui
diagramelor Venn- B, care nu au elemente comune cu mulțimea A.
Euler în demonstrații
b) Descrieți printr-o diagramă Venn mulțimea .
La întrebarea a) se acordă 3p. La b) se acordă 2p.

3. Observați desenul alăturat.


Dacă privim ”pe diagonală” punctele din figură, putem
exprima numărul lor prin suma:
1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1.
Dacă privim figura ”în ansamblu”, putem exprima numărul punctelor
Utilizarea principiului ca 42.
inducției matematice
în demonstrații Deci 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1 = 42.
a) Desenați figura prin care putem arăta că
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 52.
b) Generalizați această egalitate, apoi demonstrați formula găsită
prin inducție.
Realizarea desenului este notată cu 1p, iar generalizarea și demonstrația
sunt notate cu 4p.