Sunteți pe pagina 1din 3

DISCIPLINA: MATEMATICĂ

CLASA: a III-a

Fișă de lucru

Tema: Elemente intuitive de geometrie: triunghiul, pătratul, dreptunghiul, cercul, poligon,


punct, segment, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă. Interiorul și exteriorul unei figuri
geometrice

1. Câte dreptunghiuri, câte triunghiuri şi câte pătrate observi în desenul următor?

2. Află ce număr se ascunde în fiecare figură geometrică.

+ =

: =

X =

35 - 5 =

: =

3. A treia parte din perimetrul unui triunghi cu toate laturile egale este un număr în care produsul
celor două cifre identice e cu 4 mai mic faţă de 40.
Latura triunghiului este de:
a) 198; b) 22; c) 69; d) 66.

4. Află suma laturilor unei linii frânte închise alcătuite din 5 segmente de dreaptă, care au ca
dimensiuni numere pare successive, cel din mijloc fiind doimea treimii împătritului lui 27.
5. Perimetrul unui dreptunghi este de 300 m. Află dimensiunile necunoscute, știind că:
a) lungimea este de 105m;
b) lungimea este mai mare decât lățimea cu 30 m;
c) lățimea este cât ¼ din lungimea dreptunghiului.

6. Lungimea unui cerc măsoară cât dublu perimetrului unui pătrat cu latura egală cu întreitul lui
3. Dublul lungimii cercului este ⃝ m.
7. Un triunghi cu laturile reprezentate de numere consecutive are perimetrul de 126 cm. Află
perimetrul unui pătrat cu latura egală cu latura mai mare a triunghiului.

8. Pentru a împrejmui o grădină în formă de pătrat s-au folosit 672 m de sârmă pentru patru
rânduri.
Care este lungimea unei laturi a grădinii?

9. Dacă scădem din latura unui pătrat o treime, apoi din rest trei pătrimi, vom obţine produsul
numerelor 123 şi 3.
Care este perimetrul pătratului?

10. Perimetrul unui dreptunghi este de 50 cm. El este de 10 ori mai mare decât diferenţa dintre
lungimea şi lăţimea sa.
L= ⃝ cm l= ⃝ cm
11. Lăţimea unui dreptunghi este întreitul laturii unui pătrat cu perimetrul de 16 cm. Dacă
perimetrul dreptunghiului măsoară 96 cm, atunci lungimea dreptunghiului are:
a) 24 cm; b) 60 cm; c) 36 cm; d) 72 cm.

12. Un teren în formă de dreptunghi are lăţimea egală cu 3/6 din 108. Perimetrul său este egal cu
numărul care adunat cu succesorul său dă 573.
Află lățimea și lungimea dreptunghiului.

13. Un dreptunghi și un pătrat au același perimetru. Dreptunghiul are lungimea de 60 de metri și


lățimea de 3 ori mai mică.
Câți metri are latura pătratului?

14. Completează desenul, adăugând:


a) un dreptunghi numai în interiorul triunghiului;
b) un pătrat numai în interiorul pătratului;
c) un cerc în interiorul ambelor figuri geometrice;
d) un dreptunghi în exteriorul figurilor.
15. Perimetrul unei grădini de formă dreptunghiulară este 906 m.Lățimea este cât jumătate din
lungime.
Câți metri are fiecare latură a dreptunghiului?

16. Câte cărămizi lipsesc din zid ?