Sunteți pe pagina 1din 3

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

COLEGIUL TEHNIC ,,COSTIN D. NENIŢESCU” PITEŞTI

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea de îmvăţământ: COLEGIUL TEHNIC “COSTIN D. NENIŢESCU”

Disciplina: MIV UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN CONTABILITATE


Clasa: a XI- a A
Data: 5.03.2020
Profesor: DIACONEASA MARGARETA
Titlul lecţiei: “ Aplicarea şi prezentarea tranzacţiilor contabile : aprovizionare şi vânzare”
Tipul lecţiei: Lecţie de formare de priceperi și deprinderi
Unitatea de învăţare: Prezentarea evenimentelor şi tranzacţiilor cu ajutorul softului contabil
Competenţe : Cunoştinţe: 13.1.5
Abilităţi: 13.2.6
Atitudini: 13.3.5

Obiective operaţionale: Elevii vor fi capabili să:


O1 introducă datele contabile primite în softul contabil Saga C
O2 înregistreze operaţiile contabile solicitate
O3 descrie documentele contabile rezultate în urma operaţiunilor contabile
O4 prezinte tranzacţiile contabile înregistrate

Resurse:
Temporale: 50 de minute;
Materiale: fişe de lucru, tabla, videoproiector, laptop, stickul, imprimanta
Procedurale: prezentarea cu ajutorul mijloacelor tehnico-vizuale, conversaţia, explicaţia,
sistematizarea, utilizarea softului contabil saga, alfabetizarea digitală, aplicaţii practice
Informaţionale:
1. Lungu, I., Sabău, G., Velicanu, M. ş.a. – „Sisteme informatice. Analiză, proiectare şi
implementare”, Editura Economică, Bucureşti, 2003
2. Programe și softuri de contabilitate

Forme de organizare a activităţii elevilor: frontal, individual, în grupuri de elevi sub forma de
semicerc

Locul de desfășurare: cabinetul disciplinelor economice


DEMERS DIDACTIC

Etapele Timp Ob. Activitatea profesorului Activitatea Metode şi mijloace Metode


lecţiei alocat op elevilor de învăţământ de
utilizate evaluare

1. Moment 1` Salutul Asigură ordinea şi Dialogul


organizatoric Notarea absenţelor disciplina; se
Asigură resursele materiale pregătesc pentru
pentru buna desfăşurare a lecţiei lecţie
2. Reactualizarea 1` Adresează întrebări din lecţiile Elevii răspund Conversaţia Aprecier
cunoştinţelor anterioare: întrebărilor verbale
Definiţi jurnalul de cumpărături? adresate de
Ce informaţii cuprinde acest profesor.
document?
3. Anunţarea 1` Prezintă elevilor titlul lecţiei: Ascultă Tabla,Explicaţia,
titlului şi a “Aplicarea şi prezentarea explicaţiile prezentare power-
obiectivelor tranzactiilor contabile: profesorului şi point
aprovizionare şi vânzare”, notează titlul si
precizează obiectivele şi explică obiectivele lecţiei
modul de lucru pentru atingerea în caiete
obiectivelor
4. Dirijarea 10’ O1 Exemplifică modul de lucru Ascultă Videoproiectorul, Aprecier
învăţării O2 pentru rezolvarea sarcinilor, explicaţiile laptopul, tabla, verbale
oferă explicaţii suplimentare, profesorului şi alfabetizarea digitală
sintetizează informaţiile notează în caiete
esenţiale informaţiile utile
pentru rezolvarea
aplicaţiilor
5. Obţinerea 25’ O1 Distribuie fişele de lucru, Elevii citesc Fişe de lucru, Aprecier
performanţei O2 asigurând obţinerea performanţei aplicaţiile şi încep utilizarea softului verbale
O3 prin aplicarea practică a să le rezolve contabil Saga C,
O4 cunoştinţelor teoretice dobândite aplicaţii practice
de elevi în cadrul orelor de curs
6. Asigurarea 5` O1 Solicită elevilor prezentarea Elevii răspund şi Discuţia, Aprecier
conexiunii O2 rezultatelor aplicaţiile practice se implică în sistematizarea, fişe de verbale
inverse O3 rezolvarea lucru
O4 aplicaţiilor.
7. Evaluarea 2` Analizează modul de rezolvare a Muncă în echipă Fişă de lucru
performanţelor sarcinilor
8. Fixarea 3` Adresează următoarele Elevii răspund Dialogul, explicaţie Aprecier
cunoştinţelor întrebări: întrebărilor verbale
- Ce secţiuni cuprinde factura ? adresate de
- Cat timp de păstrează profesor
chitanţa?
- De ce este important să
folosim softul contabil?
9. Stabilirea 1 Va explica elevilor tema pentru Ascultare activă Explicaţia
sarcinilor pentru acasă din fişa de lucru.
acasă
10. Aprecierea 1 Se fac aprecieri privind Elevii ascultă cu
activităţii elevilor pregătirea elevilor pentru lecţie atenţie.
şi implicarea lor în rezolvarea
aplicaţiilor. Se notează elevii
care au fost activi la oră.
Încheierea lecţiei Salutul Salutul
MODUL 4: UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN CONTABILITATE
CLASA: a-XI- A
ELEV………………
FIŞĂ DE LUCRU
Activitate in echipe

Aplicaţie 1

A) Formaţi echipe de câte 2-3 elevi aşa cum doriţi voi


B) Utilizând laptopurile şi cu ajutorul softului contabil Saga C rezolvaţi următoarele aplicaţii
1. Înregistraţi în contabilitate clientul S.C. ADELIN S.R.L, având următoarele date de
identificare:
Cod fiscal: 6859662
Judeţul: Argeş
Adresa: Strada republicii, nr.15
Cont bancar: RO02 INGB 0001 0082 1449 8950
Acesta a cumpărat de la voi următoarele produse:
- pixuri ( cantitatea 1000, preţ 2 lei/buc, data scadentă: 5.03.2020)
- Imprimantă (cantitatea 1, preţ 1000 lei, data scadentă: 5.03.2020)

2. Emiteţi în format PDF:


a) factura şi chitanţa specifice acestei tranzacţii economice
b) chitanţa în 2 exemplare poziţionate pe aceeaşi pagină
c) registru de casă

Aplicaţia 2

1. Înregistraţi în softul contabil Saga C următorul furnizor: S.C PAPER S.R.L, având
următoarele date de identificare:
Cod fiscal: 6793010
Judeţul : Argeş
Adresa: strada Libertăţii nr.16
Cont: RO 08 INGB 0001 0082 1450 8930
De la care aţi cumpărat următoarele articole:
- Capsatoare ( cantitate 50, pret 2 lei/buc, data 5.03.2020)
- Plicuri (cantitate 100, pret 1 leu/buc, data 5.03.2020)

2. Emiteţi în format PDF jurnalul de cumpărături şi vanzari pentru data de 5.03.2020

Temă : Găsiţi materiale informative legate de nomenclatoarele de aprovizionare

S-ar putea să vă placă și