Sunteți pe pagina 1din 1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1 TELEGA-PJ
Nr: ……/……….…....

Consilere/

Întâlnire cu părinții

Subsemnata/ul GIRLAN ELENA ALEXANDRA, profesor de LIMBA FRANCEZA în


cadrul Școlii Gimnaziale nr.1, com. Telega/ Școala Gimnazială ,,Alexandru Popescu-Telega”, com.
Telega în ziua de JOI, intervalul orar 9-10/ 12-13, sunt disponibilă/disponibil pentru întâlnirea cu
părinții/ tutorii legali care doresc să fie informați în legătură de parcursul școlar al elevei/elevului la
materia pe care o predau.
În cadrul acestor întâlniri se vor prezenta testele susținute până în acel moment, se vor
justifica rezultatele acestora pe baza baremelor, se va discuta despre atenția pe care eleva/ul o acordă
disciplinei de studiu, se vor prezenta diferite fișe de lucru, se va stabili un plan comun de acţiune ce
urmează a fi desfășurat în vederea îndeplinirii obiectivelor și competențelor specifice disciplinei de
studiu ș.a.

Întocmit,
GIRLAN ELENA ALEXANDRA