Sunteți pe pagina 1din 11

Liceul Teoretic ”Nicolae Titulescu”

Slatina, jud. Olt

Clasa a II-a B
Profesor învățământ primar, Șerban Nicoleta Veronica
Titlul lecției: Pe aripile toamnei
Unitatea tematică : În lumea plantelor
Tipul lecției și varianta:verificare/ evaluare de cunoștințe. Varianta mixtă
COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE:
DISCIPLINE :
Matematică și explorarea mediului, Comunicare în limba română, Muzică și mișcare
MEM
1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 1000 ;
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-1000, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări, aproximări ;
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la numărare şi/sau grupare ori
de câte ori este necesar;
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural şi social ;
4.2. Formularea unor consecinţe rezultate în urma observării unor relaţii, fenomene, procese simple .

CLR
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute ;
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare ;
2.4. Exprimarea expresivă a ideilor în contexte familiare manifestând interes şi încredere în sine ;
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut .

MM
2.1. Cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individual, asociind dirijatul intuitiv;
3.1. Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de anumite elemente de limbaj muzical.

Obiective operaţionale:
MEM:
O1: Să identifice numerele din concentrul 0- 1000, respectând cerinţele
date;
O2: Să folosească elemente de limbaj matematic;
O3: Să efectueze corect adunări şi scăderi cu şi fără trecere peste ordin;
O4:Să calculeze termenul necunoscut;
O5: Să identifice legumele şi fructele de toamnă.

CLR:
O1: Să citească corect, coerent, cursiv sarcinile de lucru;
O2:Să descrie anotimpul toamna;
O3: Să identifice cuvinte cu sens opus, cu sens asemănător cuvintelor date;
O4: Să introducă în propoziţii sensurile cuvintelor date:

MM:
O1: Să interpreteze corect cântecele indicate;
O2: Să execute mişcările specifice pe muzică.
Strategii didactice: inductive, semialgoritmice
Resurse :
 procedurale: explicaţia, conversaţia, observația, exerciţiul, algoritmul de calcul,
problematizarea, metoda cubului, cvintetul, ciorchinele;
 materiale: fișe de muncă independentă, fișe de lucru pe grupe, planșe simboluri, imagini, jetoane, panouri,
recompense;
 umane: 33 elevi;
 temporale: 50 minute
 spațiale: sala de clasă.
Forme de organizare: de clasă. Activitate frontală, individuală, pe grupe.
Bibliografie:
*** Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013
Neacșu, I., ”Metodica predării matematicii la clasele I-IV”, Editura Didactică și
pedagogică, București, 1988;
Ungureanu, Adalmina, ”Metodica studierii limbii și literaturii române- învățământul
primar”, Iași, Editura A”SS, 2003

Scenariul desfășurării activității

Nr.crt Eveniment Ob. op. Conținutul abordat Strategii didactice Evaluare


. e
Metode și Materiale și
instrucțion
procedee mijloace
ale
1. Moment O1 Pe acorduri muzicale de toamnă, Conversația Evaluare orală
organizato MM elevii clasei a II-a B intră în sala de Jocul muzical
ric(3ˈ) clasă.Își ocupă în liniște locurile și
se pregătesc pentru lecție.Elevii
sunt organizați în șase grupe valoric
și numeric egale. Explicația
2. Captarea și O5 În sala de clasă vine Zâna Toamna, Conversația Coș de fructe, Evaluare orală
orientarea însoțită de cavalerii săi. Aceștia frunze ruginii
atenției(10 aduc în pom desfrunzit. (Anexa 1).
ˈ) Zâna Toamnă lansează copiilor o
provocare: Să-l îmbrace cu frunze
pe acest pom, pentru ca este înca Plansă-Pom
toamnă și copacii nu sunt încă Explicația desfrunzit
golași. Frunzele le vor primi drept
recompensă pentru fiecare sarcină
de lucru rezolvată corect. Se poartă
un dialog între zână și copii, în care
Zâna îi încurajează și le urează spor
în rezolvarea sarcinilor.
3. Enunțul Elevii sunt invitați să dea curs Conversația Evaluare orală
temei și al provocării la care au fost supuși de
obiectivelo Zâna Toamnă. Rezolvând sarcinile
r(3ˈ) vor exersa împreună cu zâna ,
adunarea și scăderea numerelor
naturale în concentrul 0-1000, vor
rezolva sarcini de identificare a
cuvintelor cu sens asemănător, cu
sens opus își vor aminti cântece de Explicația
toamnă și vor avea parte de fel și fel
de surprize.
4. Dirijarea O1 Zâna Toamna invită un copil să Conversația Planșă Evaluare orală
învățării(2 MEM aleagă ,din coșul cu legume și ”Strugure”
5ˈ) O2 fructe, fructul din care se obține
MEM mustul cel gustos.Elevii aleg
O3 strugurele .Acesta conține sarcinile
MEM de la matematică și explorarea Fișe de lucru
O4 mediului. Elevii vor fi invitați să
MEM rezolve în echipă cerințele așezate
O1 pe boabele de strugure. Pe o planșă
CLR mare este desenat strugurele având
O2 boabele verzi.Rezolvarea corectă a
CLR sarcinii atrage după sine coacerea Algoritmul de
boabei de strugure. Fiecare echipă calcul
O3 are câte două sarcini de lucru. Dacă Jetoane de
CLR acestea sunt rezolvate corect, elevii culoarea mov
O1 primesc recompensă câte o frunză
CLR cu care vor împodobi , la final ,
pomul.(Anexa 2). Evaluare scrisă
O1 După primirea recompenselor, Frunze ruginii
MM elevii sunt invitați să folosească
O2 cubul. La fiecare aruncare, reiese o
MM nouă sarcină de comunicare în
limba română. Conversația
1. Descrie în trei enunțuri, Cub
anotimpul toamna!
2. Compară
mov ca....
rece ca....
îmbelșugată ca...
3. Asociază: Metoda Evaluare orală
Bogat bucuros cubului
Vesel rodnic
Cuvânt prieten
Vorbă
4. Argumentează plecarea
păsărilor călătoare într-un
enunț de 5 cuvinte.
5. Analizează și rescrie varianta
corectă:
6. Introdu în enunțuri sensurile
cuvântului ”roșie”. Frunze ruginii
Câte un membru din fiecare echipă Conversația
rezolvă sarcina de pe fața cubului.
Sunt recompensate grupele care
rezolvă corect sarcinile.
După primirea recompenselor,
elevii primesc un măr în formă 2D Jeton măr
pe care vor trebui să scrie un cvintet
.
Ex.: Toamnă Evaluare scrisă
Ruginie , bogată, Metoda
Căzând,plouând, foșnind cvintet
Ea este un anotimp.
Îmbelșugată .
Fiecare cvintet logic și corect Evaluare orală
alcătuit va fi apreciat cu încă o
frunză foșnitoare.
Pentru ca incursiunea în lumea Retroproiector, Evaluare orală
toamnei să fie mai amplă, elevii vor Conversația ecran,
fi invitați să vizioneze o prezentare prezentare
power point cu ghicitori despre Conversația power point
fructe și legume de toamnă.(Anexa
3)
Nu este nimic mai frumos decât un
cântec dedicat toamnei. Cele șase Roata muzicală
grupe dau pe rând la roata magică și Conversația
interpretează cântecul indicat de
roată.
După această probă elevii primesc
alte frunze multicolore.

5. Obținerea Fiecare grupă numără câte frunze au Conversația Copac Evaluare orală
performanț O1 primit. Conform devizei clasei desfrunzit
ei(6ˈ) CLR noastre : ”Toți pentru unul și unul Frunze ruginii
O5 pentru toți”, frunzele sunt așezate pe piuneze
MEM copacul desfrunzit. După ce copacul
e pregătit pentru toamnă se discută
despre alcătuirea sa.
6. Apreciere Se apreciază participarea elevilor la Conversația bomboane Oral
și activitate. Sunt răsplătiți copiii cu
evaluare(3 dulce de toamnă.
ˈ)
Anexa 1
Care este cel
mai mic număr
de trei cifre
diferite?

Care este cel mai


mare număr de Calculează
trei cifre diferite?
Care este cel diferența
mai mic număr numerelor 345
3 cifre și 120 !
identice?
Care este
răsturnatul lui
Cel mai mare 125?
număr de trei
cifre identice
pare?
Micșorați pe
250 cu 130 !
Care este cel
mai mic număr
de trei cifre
Calculează
consecutive?
suma
numerelor
111 şi 222.
La suma
Măriți pe numerelor 350şi
320 cu 270 ! 100 adaugă
diferenţa
numerelor 255şi
Calculați-l pe a din 125.
relația:

a+234 = 579
Anexa 3
Ghicitori
Buni sunt copţi, fierţi şi prăjiţi
Şi-s aproape nelipsiţi,
Când dorim o garnitură
Lângă oricare friptură
Ghici, ghicitoarea mea.
(cartoful)
Într-o cuşcă-s mulţi căţei,
Toţi sunt albi şi rotofei,
Mama-i pune la mujdei.
Ia ghiciţi. Cine sunt ei ?
Ghici, ghicitoarea mea.
(usturoiul)

Un rotund puțin turtit,


În livadă gazduit ,
Are frunză și codiță,
Mustăți, dar nu-i pisicuăț..
Pe-o jumatate-i înfocat,
Pe cealaltă luminat.
(mărul)
• Galbenă ,zemoasă,
• Dulce şi gustoasă.
• Creste-n păr ,dar nu în cap,
• Ci-n livadă în copac.
(para)
Boabele îi sunt mărgele
Însă în ciochini stau ele.
Must și vin din ele fac,
Cui îi dai, zău că îi plac!
(strugurele)