Sunteți pe pagina 1din 3

Numele:…………………………………….

Părți de vorbire
Substantivul

1. Să ne reamintim: Substantivul, adjectivul ,verbul pronumele și numeralul sunt părți de vorbire.


Completează tabelul cu următoarele părți de vorbire: jucărie, patru, al doilea, tu, cinstit, scriu, isteț,
dumneavoastră, dansăm, joi, zece, a cântat, aprilie, harnic, voi, patruzeci, România, el, leneș, va
alerga.

Substantiv Adjectiv Verb Pronume Numeral

2. Subliniază cu o linie substantivele comune şi cu două linii substantivele proprii din textul de mai jos:
,,N-a mai trăit mult după aceea nici Smaranda Creangă. Mama fusese o femeie aprigă și ageră. Ea îşi pusese
toate puterile ca să dea la învăţătură pe Ion, care i se părea ei că îi seamănă la ascuţimea înţelegerii. Cu toată
împotrivirea bărbatului, hotărârea femeii s-a împlinit.”
(,,Ion Creangă’’- Mihail Sadoveanu)

3. Trece la numărul plural substantivele:


Nr. singular Nr. plural
om
foaie
alee
fiu
școală
vrabie
idee

4. Scrie:
a. trei substantive comune la nr. singular, genul feminin: …………………………………
b. trei substantive comune la nr. plural, genul neutru:…………………………………….
c. trei substantive comune la nr. plural, genul masculin:……………………………………

5. Scrie :
forma de feminin a cuvintelor forma de masculin a cuvintelor:
român- ........................................ găină-.........................................
urs-............................................. mătușă-....................................
tigru-............................................. gâscă-.......................................
leu-.............................................. lupoică-......................................

6. Scrie substantive proprii pornind de la substantivele comune date:


crin: ……………………; codru: …………………; margaretă:……………………………………

7. Completează cu substantivele potrivite:


In ……………….verzi se ascundeau câţiva ……………… periculoşi. (codru, tigru)
Două …………… de pâine le-a dat bătrâna celor doi ………….. (felie, fiu)
……………… mei sunt………………………… (unchi, macaragiu)
8. Transformă în substantive
verbele: adjectivele:
a privi - ……………………… minunat - ……………………….
a mânca-……………………… frumos-……………………………

Să ne reamintim! Substantive comune sunt și zilele săptămânii,lunile anului, dar și cuvintele care
denumesc însușiiri( frumusețea,istețimea,hărnicia etc.) acțiuni ( zborul,alergatul,sfatul etc.) starea
sufletească ( bucurie,tristețe,frica etc.)

9. Analizează substantivele:

E dimineață. Pe o ramură ciripesc niște vrăbiuțe. Motanul Miorlau le pândește de pe gard. Matei stă pe
bancă. Admiră agerimea păsărelelor,iscusința motanului,blândețea razelor.

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….

S-ar putea să vă placă și