Sunteți pe pagina 1din 4

Afaceri Internaționale, anul II

Pîrvu Ioana-Daniela
Brașov,2020

Tehnica operațiunilor comerț exterior

-Temă seminar 3-
Consideram ca pe piata Germaniei pretul unei masini este 10.000 euro iar dupa
impunerea unei taxe vamale de 10% pretul ajunge la 11.500 de euro. Numarul masinilor
cumparate anual dupa impunerea taxei vamale este de 160.000 bucati iar inainte era de
180.000 bucati. Numarul masinilor produse anual dupa impunerea taxei vamale este de
120.000 bucati iar inainte era de 100.000 bucati. Sa se calculeze:

• Castigul producatorilor germani in urma impunerii taxei vamale

• Castigul guvernului german in urma impunerii taxei vamale

• Efectul net asupra bunastarii germanilor

• Pierderea consumatorilor germani

P=10.000 euro
+taxa vamală=10%
P1=11.500 euro
Nr. mașini c.(î. taxă)=180.000 buc.
Nr. mașini p(î. taxă)=100.000 buc.
Nr. mașini c(d. taxă)=160.000 buc.
Nr. mașini p(d taxă)=120.000 buc.

C. prod(d. taxă)=?
C. guv.(d. taxă)=?
Efect net bunăstare germani=?
Pierdere consumatori germani=?
Rezolvare:

(𝐵+𝑏)∗ℎ (80.000+40.000)∗1500
𝐴𝑟𝑖𝑎 𝑎 = = = 90.000.000 euro
2 2
𝐴𝑟𝑖𝑎 𝑐 = 𝐿 ∗ 𝑙 = 1500 ∗ 40.000 = 60.000.000 euro
20.000∗1500
𝐴𝑟𝑖𝑎 𝑏 + 𝐴𝑟𝑖𝑎 𝑑 = 2
∗ 2 = 30.000.000 euro
Pierderea cons. germani=Aria a+ Aria c+Aria b+Aria d=
=90.000.000+60.000.000+30.000.000=180.000.000 euro.
-Temă seminar 2-

Presupunem că prețul unui produs P=500$ din care:


• Materii prime locale=2500$
• Materii prime importate=1000$
• Forță de muncă=1000$
• Profit=500$
a)Taxele vamale la produsele străine permite producătorilor să ridice prețul
P1=6000$. Calculați Rpn și Rpe.
b)Pe lângă taxa vamală impusă produsului finit, se impune și o taxă
vamală= 10% pentru materia primă importată. Calculați Rpe.

Rezolvare:

a)P=5000$
+taxe vamale
P1=6000$
𝑥
5000 + ∗ 5000 = 6000
100
𝑥
5000 = 1000
100
X=20% rezultă că: Rpn=20%
𝑇𝑓 ∗ 𝑉𝑓 − 𝑇𝑚𝑖 ∗ 𝑉𝑚𝑖
𝑅𝑝𝑒 = ∗ 100
𝑉𝑓 − 𝑉𝑚𝑡
Preț=5000 Preț’=6000
20
5000 ∗ − 0 ∗ 1000 200
𝑅𝑝𝑒 = 100 ∗ 100 = = 66,6% VA=1500 VA’=2500
5000 − 3500 3
sau
𝑉𝐴′ −𝑉𝐴 2500−1500 1000∗100
Rpe= ∗ 100 = ∗ 100 = = C=3500 C’=3500
𝑉𝐴 1500 1500
66,6%
VA=forta de munca+profit=1000+500=1500
Preț’=6000
b)+taxa vamala 10%
𝑇𝑓 ∗ 𝑉𝑓 − 𝑇𝑚𝑖 ∗ 𝑉𝑚𝑖 Preț=5000 Preț=6000
𝑅𝑝𝑒 = ∗ 100
𝑉𝑓 − 𝑉𝑚𝑡
20 10 VA=1500 VA’=2400
5000 ∗ − ∗ 1000 900
𝑅𝑝𝑒 = 100 100 ∗ 100 = = 60%
5000 − 3500 15
𝑉𝐴′ −𝑉𝐴
Rpe= ∗ 100
𝑉𝐴 Costuri= Costuri=
VA=1500 3500 3600

Rpe=(2400-1500)/1500*100=60%