Sunteți pe pagina 1din 4

TUMI

Modulul 1. Lecția 4. Fragmentul 1


INTRODUCERE

Câţi bani poate face un creştin?


Luca 14:33 afirmă: „Tot aşa, oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi
ucenicul Meu.”
Unul dintre fraţi a interpretat acest verset (împreună cu alte texte din Scriptură) ca
însemnând că este imposibil pentru un creştin să fie bogat, sau chiar să deţină lucruri,
deoarece textul spune că trebuie să renunţe la tot ce are. Alţi fraţi din grup susţin că această
interpretare este dusă la extremă; ideea de bază a textului este că o persoană trebuie să fie
gata să renunţe la toate posesiunile, nu să nu mai deţină nimic. Care este, în această
conversaţie, natura reală a uceniciei?

Cheamă-i la ucenicie, nu la mântuire


O biserică baptistă trece printr-o perioadă de controverse cu privire la serviciul de
închinare. Noul păstor, un creştin şi un învăţător biblic deosebit, crede că nu poate fi vorba de
mântuire acolo unde nu există şi dedicarea pentru ucenicie. Rutina bisericii era ca la sfârşitul
programului de închinare să fie o invitaţie adresată celor din sală, care nu au răspuns până
atunci chemării lui Cristos, să vină la El cu credinţă şi ascultare. De la venirea noului păstor,
acesta a început să predice foarte hotărât că, dacă refuzi să-L recunoşti pe Cristos ca Domn al
tău, nu poţi să-L mărturiseşti nici ca Mântuitor al tău. Îl primeşti pe Cristos ca Mântuitor şi
Domn, nu întâi ca Mântuitor şi mai târziu ca Domn. Această învăţătură pare a merge
împotriva a ceea ce unii dintre diaconi au înţeles ca fiind „mântuire prin har, prin credinţă”, şi
se aproprie periculos de mult de transformarea mântuirii într-o lucrare a creştinului şi nu un
dar al lui Dumnezeu. Cum ar trebui să înțelegem noi chemarea la Cristos – ce înseamnă
aceasta?

Obiectivul lecţiei
 Cuvântul care ne conduce spre mântuire şi convertire, în mod atât de eficient, ne şi
cheamă să trăim ca ucenici ai lui Isus, supuşi voii Lui.
 Acest Cuvânt care ne cheamă la ucenicie, cere disponibilitate pentru Isus, pentru a-
L putea iubi mai mult decât orice altceva, inclusiv viaţa de familie şi căsnicie, într-o
aşa manieră încât să-L putem sluji ca Domn peste toate.
 Chemarea ne provoacă, de asemenea, la acceptarea noii noastre identităţi în
Cristos: străini şi călători în această lume, acei oameni care acţionează şi lucreează ca
cetăţeni ai Împărăţiei lui Dumnezeu în mijlocul lumii, fiind reprezentanţi ai lui Isus.
 Modul de viaţă al ucenicului este demonstrat atunci când răspunde favorabil chemării
la o viaţă de slujire jertfitoare pentru slava Lui. Ca robi ai lui Cristos, ne dăruim cu
tot ce suntem şi avem pentru a-L glorifica pe El şi pentru a împlini voia Lui în această
lume, aşa cum porunceşte El.

I. La fel ca ucenicii lui Isus, şi noi suntem chemaţi la ucenicie. Primul aspect al acestei
chemări este mandatul lui Dumnezeu pentru o dragoste deplină pentru Isus Cristos.

A. Această dragoste deplină pentru Isus Cristos trebuie să treacă dincolo de dragostea pentru
viaţa de căsnicie şi familie.

1. Dragostea pentru Cristos trebuie să depăşească dragostea pentru fraţi şi părinţi,


Mat. 10:34-37.
2. Dragostea pentru Cristos trebuie să depăşească dragostea pentru soţie (soţ) şi copii.
a) Mat. 10:37
b) Luca 14:26

B. Dragostea noastră pentru Cristos trebuie să treacă dincolo de legăturile noastre cu lumea şi
plăcerile ei.
1. Nu vă adunaţi comori pe pământ.
a) Mat. 6:19-21
b) Luca 14:33
2. Această dragoste ne va face să întoarcem spatele faimei şi bogăţiei asociate cu viaţa
de aici şi acum.

C. Chemarea la ucenicie implică persecuţie din partea celor ce nu-L iubesc pe Domnul.
1. Mat. 10:22-25
2. Fapte. 14.21-22
3. 2 Tim. 3:12
4. Ioan 12: 24-26
5. 1 Pet. 2:21-25

II. Chemarea la ucenicie înseamnă că suntem chemaţi la a trăi ca străini şi călători în


această lume.

A. Ni se cere să strălucim ca nişte lumini în această lume rea, Fil. 2:14-16


1. Noi nu aparţinem acestui sistem lumesc, Ioan 17:1418
2. Suntem chemaţi să fim sare (elementul care susţine şi îmbogăţeşte viaţa) şi lumină
(puterea care luminează calea şi arată ce este pe ea).
a) Mat. 5:14-16
b) Efe. 5:8-14
c) Rom. 13:11-12
3. Noi luminăm, slujim ca lumini în această lume în timp ce trecem prin ea, fără a ne
clădi stabilimente de putere în ea.
a) 1 Pet. 2:11
b) Evr. 11:16

B. Cuvântul ne iluminează cu privire la deşertăciunea iubirii lumii şi a lucrurilor din ea, 1


Ioan 2:15-17.

1. A iubi lumea înseamnă a fi împotriva lui Dumnezeu, Iac.4:4.


2. Ne ancorăm speranţa într-un cer nou şi un pământ nou, în care va locui dreptatea lui
Dumnezeu, 2 Pet. 3:11-13.
3. Aşa cum a afirmat şi Jim Elliot, misionar în tribul Auca din Ecuador „Nu e nebun
cel care renunţă la ceea ce nu poate păstra, pentru a câştiga ceea ce nu poate pierde.”

C. A trăi ca străini şi călători ne oferă posibilitatea de a folosi resursele acestei lumi pentru
slava lui Dumnezeu, fără a fi copleşiţi de ele.

1. Călători fiind, nu căutăm aici un loc în care să ne stabilim pe termen nelimitat,


astfel suntem liber să mergem oriunde ne cheamă Dumnezeu. Nu avem o adresă
stabilă în această lume.
2. Călători fiind, ne putem aşeza în orice loc ne doreşte El, răspunzând astfel
călăuzirii Duhului.
3. Tânjind după casa noastră adevărată, avem flexibilitate maximă în a-L prezenta pe
Isus Cristos altora.

III. Chemarea la ucenicie implică, de asemenea, o chemare la trăirea unei vieţi de


slujitori gata de jertfă pentru slava lui Isus Cristos.

A. Am fost chemaţi să aducem roadă, iar în acest fel, Tatăl va fi glorificat.

1. Tatăl este glorificat atunci când noi, ca ucenici ai lui Cristos, aducem multă roadă,
Ioan 15:8.
2. Roadele pe care le aducem în Numele lui Cristos pentru slava Tatălui, sunt roade
care trebuie să fie trainice, de durată şi îmbelşugate atât în vieţile noastre, cât și în
închinarea și lucrarea noastră, Ioan 15:16.

B. Pentru a putea aduce slavă lui Dumnezeu, trebuie să îmbrăţişăm un mod de viaţă de slujire
jertfitoare, manifestând o disponibilitate pentru a muri faţă de noi înşine, astfel încât să putem
trăi doar pentru Cristos şi Împărăţia Lui.
1. Trebuie să fim gata să sacrificăm totul pentru Numele şi slava Lui, Fil. 3:7-8.
2. Suntem chemaţi să ne luăm în fiecare zi crucea şi să-L urmăm pe El.
a) Luca 9:23
b) Luca 14:27
c) 2 Cor. 4:10-12
3. Am fost răstigniţi împreună cu Isus Cristos, pentru ca de acum să trăim ca slujitori
şi robi în lanţuri pentru Dumnezeu în această lume.
a) Gal. 2:20
b) Gal. 6:14
c) Rom. 6:3-4

C. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului, iar dorinţa noastră trebuie să fie
glorificarea Lui fie în viaţă, fie în moarte.
1. Nici unul dintre noi nu trăim sau murim pentru noi înşine, Rom.14:7-9.
2. Gândul lui Cristos (care S-a smerit, a renunţat la Sine şi S-a dat pe Sine însuşi)
trebuie să se vadă în noi, Fil. 2:5-8.
3. Pavel a putut spune că atât în moarte, cât și în viaţă, singura lui dorinţă a fost ca
Domnul Isus să fie glorificat în trupul său, Fil. 1:20-21.

Concluzie
 Cuvântul ne cheamă la ucenicie, la participare în naraţiunea măreaţă a Împărăţiei lui
Dumnezeu printr-o viaţă dedicată uceniciei.
 Suntem chemaţi să-L iubim pe Isus mai mult decât orice altceva, inclusiv viaţa de
familie şi căsnicie, într-o aşa manieră încât slava Lui şi preocuparea pentru El să
ocupe locul central în vieţile noastre.
 Suntem chemaţi să trăim ca străini şi călători în această lume, fiind liberi să ne
punem la dispoziţia Lui indiferent în ce direcţie ne va călăuzi.
 Suntem chemaţi să devenim slujitori gata de jertfă pentru slava Lui, murind faţă de
noi înşine pentru ca să trăim pentru slava Lui.
INTREBĂRI

1. Care este relaţia dintre Cuvântul lui Dumnezeu care ne cheamă la pocăinţă şi
credinţă în Isus Cristos, şi acelaşi Cuvânt care ne cheamă la o viaţă de ucenici ai lui Isus?
Explică-ţi răspunsul.
2. Ce implică „a-L iubi pe Isus mai mult decât orice altceva”, inclusiv viaţa de
căsnicie şi familie? Cum ar trebui înţeleasă credincioşia unei persoane faţă de Isus, în
comparaţie cu orice alt tip de credincioşie? Explică.
3. Care este legătura dintre a trăi credincios, ca ucenic radical al lui Isus Cristos şi
experimentarea persecuţiei? Este vreo modalitate prin care putem evita astfel de prigoniri şi
să rămânem, totuşi, ucenici ai lui Isus?
4. Care este semnificaţia „acceptării noii noastre identităţi în Cristos, ca străini şi
călători în această lume”? Ce afirmă Scriptura despre cei care pretind că sunt în relaţie
personală cu Dumnezeu, dar cu toate acestea iubesc lumea şi sistemul ei pervertit?
5. În calitate de reprezentanţi ai Împărăţiei lui Dumnezeu care va veni, în ce măsură ar
trebui creştinii să caute bogăţiile acestei lumi, faima şi puterea ei? Explică-ţi cu mare atenţie
răspunsul.
6. Ce înseamnă că Dumnezeu ne-a chemat să trăim o viaţă de slujitori gata de jertfă
pentru slava Lui?
7. Ce exemplu ai putea aduce pentru a explica ce înseamnă „să mori faţă de sine”
pentru a trăi pentru Cristos? Fiind robi în lanţuri ai lui Isus înseamnă că nu vom putea fi
niciodată „bogaţi şi celebri”? Explică-ţi răspunsul. 8. Explică afirmaţia „fie că trăim, fie că
murim, noi suntem ai Domnului”. Care este atitudinea unei persoane ce a murit faţă de sine şi
s-a predat pe deplin lui Dumnezeu pentru slava Lui?