Sunteți pe pagina 1din 8

Recapitulare - Fluxul de

producție
Alboaie – Cotună Filareta Lucia
Fluxul producției

• Materii prime
• Materiale consumabile
Faza 1

• Intrarea în producție
• Semifabricate
Faza 2

• Ieșirea din producție


• Produse finite
Faza 3 • Produse reziduale
Materii prime

 Cont de activ
 Evidența stocului
 Debit: achiziție, aport în natură, bunuri primite cu titlu gratuit și plusuri la inventar
 Credit: date în consum, lipsuri la inventar, retrase din aport, pierderi, transfer
Semifabricate

 Cont de activ
 Evidența semifabricatelor intrate în gestiune
 Debit: intrare în gestiune, plusuri la inventar, aduse de terți
 Credit: descărcare din gestiune, lipsuri la inventar, trimise către terți
Produse finite

 Cont de activ
 Evidența producției proprii
 Debit: intrarea în gestiune prin producție, plusuri de inventar, aporturi, aduse
de terți
 Credit: vânzare, trimise către terți, pierderi, donații sau lipsuri la inventar
Produse reziduale

 Rebuturi, mateiale recuperabile ori deșeuri


 Debit: intrarea în gestiune în urma producției,aduse de terți
 Credit: vânzarea produselor reziduale, ori trimise către terți
Fișă de lucru

 Rezolvați fișa de lucru atașată observând documentele justificative.