Sunteți pe pagina 1din 7

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa

Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa


Departamentul Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale

Şcoala cu PJ Aninoasa, judeţul Dâmboviţa


Structura Grădiniţa „Muguri de anin” Aninoasa, judeţul Dâmboviţa

MUGURII COLINDELOR

FESTIVAL INTERJUDEŢEAN DE COLINDE


Grupul de Tradiţii şi
Obiceiuri „Muguri de
anin”cu colindul la
Arhiepiscopia
Târgoviştei

Motto: “Folclorul nostru… nu numai că este


sublim, dar te face să înţelegi totul. E mai savant decât
toată muzica aşa-zis savantă, şi asta într-un fel cu totul
inconştient, e mai melodic decât orice melodie, dar asta
fără să vrea, e duios, ironic, vesel, grav”.
George Enescu

ORGANIZATOR ŞI INIŢIATOR:
Educatoare Maria Stoica

- EDIŢIA a III-a, 2011 -


Coordonatori :
Prof. Petre Vasilica - inspector de specialitate, IŞJ Dâmboviţa
Ţopa Gabriela –cercetător, C.J.C Dâmboviţa
Prof. Dorobanţu Cezar – director coordonator Şcoala Aninoasa

ORGANIZATOR ŞI INIŢIATOR:

Grupul de Tradiţii şi Obiceiuri „Muguri de Anin” îndrumat de educatoare Maria Stoica

ARGUMENT

Folclorul românesc, fiind deosebit de bogat, constituie una din mândriile noastre naţionale. Prin
mesajul său, trezeşte în sufletul copilului sentimente de adâncă dragoste, admiraţie şi mândrie faţă de
ţara în care s-a născut.
Arta noastră populară, manifestată sub toate aspectele ei, prezintă o bogăţie nepreţuită de comori
pentru toţi aceia ce-şi iubesc patria şi neamul. Începând cu obiceiurile prilejuite de fiecare eveniment
important din viaţa poporului şi terminând cu cântecele, dansurile şi strigăturile nelipsite la aceste datini,
izvorul lor e nesecat pentru cel ce vrea să le cunoască şi să le adune în mănunchi pentru a le dărui din
nou, cum spunea Anton Pann:
„ De la lume adunate
Şi-napoi la lume date!”
Traditie scumpa sufletului românesc şi creştinesc, colindele vin din adanc de istorie crestina tot
asa cum vin si din adanc de istorie romaneasca.
Aici, in satul românesc, deşi foarte rar şi în mod deosebit cu prilejul unor evenimente religioase
sau culturale, îşi găseşte locul şi portul popular de o valoare nepreţuită în sufletul românesc adevărat .
Sărbătorile de iarnă sunt prilejul cel mai potrivit ce-i încarcă românului sufletul de frumuseţea portului şi
de autenticitatea colindelor şi obiceiurile de odinioară.
Dorinţa de a salva de la uitare nepreţuitele comori de artă ale folclorului a constituit premisa
organizării acestui festival.
Pornind de la noţiunile însuşite de preşcolari şi elevi în mod sporadic ( prin vizionarea unor
spectacole de televiziune, audierea unor casete muzicale sau emisiuni radio), am decis să lărgesc sfera
de cunoştinţe referitoare la tezaurul cultural al poporului nostru, îndemnând copiii să interpreteze
colinde, să citească basme, legende ori poezii, să practice datinile noastre româneşti.
Cunoscând importanţa folclorului şi promovând transmiterea acestuia la generaţiile viitoare, am
considerat ca o datorie de suflet organizarea festivalului interjudeţean „Mugurii colindelor”, ştiut fiind
faptul că un popor care nu păstrează şi nu-şi cultivă tradiţiile, îşi va pierde identitatea.

Locul derulării acţiunii : sala de festivităţi a Centrului Cultural Aninoasa


Data desfăşurării acţiunii: 21 decembrie 2011
SCOPUL

Scopul festivalului interjudeţean „Mugurii colindelor” este de a cultiva la copii, cadre didactice şi
părinţi dragostea pentru creaţia populară, pentru folclorul din zona Dâmboviţa, alături de conştientizarea
valorilor tradiţionale şi a importanţei acestora în contextul integrării României în Uniunea Europeană.

OBIECTIVE
- promovarea, păstrarea şi cultivarea tradiţiilor româneşti,
- realizarea unui cadru optim de colaborare în vederea obţinerii unor atitudini de real interes faţă
de inţelepciunea populară, tradiţii şi obiceiuri,
- antrenarea copiilor în activităţi menite să contribuie la preluarea şi transmiterea tradiţiilor şi
obiceiurilor,
- educarea copiilor în spiritul păstrării şi transmiterii folclorului românesc,
- conservarea costumelor populare şi a altor obiecte specifice obiceiurilor şi tradiţiilor populare
- conştientizarea necesităţii păstrării tradiţiilor şi obiceiurilor locale în contextul „globalizării
europene”.

PARTICIPANŢI:

 Copii de la unităţi preşcolare, şcolare şi liceale din judeţ.

GRUP ŢINTĂ
 preşcolari , elevi (de gimnaziu şi liceu), cadre didactice
 părinţi , comunităţile locale de unde provin copiii participanţi

REGULAMENT

Data: 21 decembrie 2011


La festival pot participa preşcolari şi elevi (de gimnaziu şi liceu). Festivalul se va desfăşura pe 2
secţiuni :

A. Grup de colindători: copii,elevi (maxim 8 participanţi / grup)


B. Colaje, felicitări, ornamente care să reliefeze tema „Simboluri de Crăciun”

Secţiunea A. Grup de colindători


Fiecare unitate şcolară sau preşcolară se poate prezenta la festival cu un singur grup, de maxim 8
copii. Grupul va pregăti 3 colinde specifice zonei de provenienţă. Copiii vor fi îmbrăcaţi în costume
populare specifice zonei pe care o reprezintă. Colindele vor fi interpretate fără acompaniament muzical.
Grupul nu va avea dirijor. Grupul va avea un singur însoţitor. Prezentarea programului se va face în
ordinea înscrierii.

Secţiunea B. Simboluri de Crăciun


Elevii/preşcolarii şi cadrele didactice vor realiza creaţii cu tema „Simboluri de Crăciun”.
Conţinutul acestora va reliefa gândirea, fantezia şi potenţialul artistic al autorului. Creaţiile pot lua
forma colajelor, felicitărilor, ornamentelor , podoabelor de pom confecţionate din materiale din natură.
Se poate folosi orice tehnică de lucru.
Lucrările practice vor fi expediate pe adresa grădiniţei până pe data de 12 decembrie 2011, cu
menţiunea „Pentru festival”, în vederea împodobirii bradului festivalului în incinta Centrului Cultural
din Aninoasa. Lucrările vor fi etichetate cu următoarele date: numele şi prenumele autorului, numele şi
prenumele îndrumătorului (pentru preşcolari şi elevi), unitatea şcolară de provenienţă, denumirea
lucrării. În cazul participării indirecte, în colet se va afla şi un plic autoadresat şi autotimbrat cu adresa
unde să se trimită diploma de participare. Lucrările nu se returnează. O unitate de învăţământ poate
participa la ambele secţiuni. Se primesc înscrieri de la unitaţi de stat şi particulare.
Festivalul se va desfăşura prin participare directă (secţiunea A) şi indirectă (secţiunea B).

Termen de înscriere: 12 decembrie 2011.


Adresa de înscriere: Stoica Maria, e- mail: sonia_stoica54 @yahoo.com, telefon: 0726 30 62 90
Grădiniţa „Muguri de anin” din comuna Aninoasa, Strada Constantin Manolescu, nr. 227B, cod poştal
137 005, judeţul Dâmboviţa
Taxă de înscriere: 10 lei / grup, 5 lei / lucrare.

Programul de desfăşurare

 orele 9.00 – 9.30 Primirea grupurilor de colindători la sala de festivităţi a Centrului Cultural
Aninoasa, în incinta căruia se află Grădiniţa „Muguri de anin”
 ora 9.30 - Festivitatea de deschidere
 orele 10 - 14 – „Crăciunu-i plin de bucurii
Cu daruri multe în cutii
Cu colinde, fulgi de nea
Ca –n copilăria mea” – desfăşurarea festivalului
 orele 14 – 15 – Festivitatea de înmânare a diplomelor de participare.
Anexa 1

FORMULAR DE ÎNSCRIERE – SECŢINEA A: GRUP DE COLINDĂTORI

la

FESTIVAL INTERJUDEŢEAN DE COLINDE


„MUGURII COLINDELOR”

Unitatea de învăţământ: ………………………………………


Numele grupului de colindători……………………………….

Titlurile colindelor:
1……………………………………..
2……………………………………..
3…………………………………….

Preşcolari / Elevi participanţi:


Nr. crt. Numele şi prenumele Clasa/ grupa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător


…………………………………………..

Semnătura
……………………..
Anexa 2

FORMULAR DE ÎNSCRIERE – SECŢINEA B: SIMBOLURI DE CRĂCIUN

la

FESTIVAL INTERJUDEŢEAN DE COLINDE


„MUGURII COLINDELOR”

Unitatea de învăţământ: ………………………………………


Numele şi prenumele cadrului didactic: …………………………………..
Tema lucrării practice:
………………………………………………...

Semnătura cadrului didactic,

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa


Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa
Departamentul Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale

Şcoala cu PJ Aninoasa, judeţul Dâmboviţa


Structura Grădiniţa „Muguri de anin” Aninoasa, judeţul Dâmboviţa

Vă invită la

FESTIVAL INTERJUDEŢEAN DE COLINDE


„MUGURII COLINDELOR”

- ediţia a III-a -

În data de 21 decembrie 2011, ora 9.00, în sala de festivităţi a


Centrului Cultural din comuna Aninoasa, judeţul Dâmboviţa.

ORGANIZATOR ŞI INIŢIATOR:

Grupul de Tradiţii şi Obiceiuri „Muguri de Anin” îndrumat de educatoare Maria Stoica