Sunteți pe pagina 1din 10

TERMOTEHNICA CONSTRUCȚIILOR

SEMINAR 2

Punctul 3. Să se calculeze rezistențele termice și să se traseze diagrama de variație


de temperatură pentru elementul din figură

Considerăm un element de închidere al clădirii format trei straturi de material.

Fig.1. Perete exterior din zidărie de cărămidă

Considerăm următoarele:

 Elementul de construcție se află în localitatea Cluj-Napoca, în zona climatică III.


 - temperatura mediului interior
 - temperatura exterioară convenţională de calcul pentru perioada
rece a anului, care se consideră în conformitate cu harta de zonare climatică a
teritoriului României, pentru perioada de iarnă;
 – umiditatea relativă a aerului interior;

Caracteristicile au fost alese din Anexa A a normativului C107/3-2005.

Proprietățile termo-fizice ale materilalelor componente sunt prezentate în tabelul de mai


jos:

Proprietăți
Conductivitate
Nr. Densitate
Rolul stratului Material termică
strat  kg   W 
 m3   m  K  
 
mortar de ciment
1 Tencuială interioră 1700 0.87
– var
zidărie din
Strat de rezistență
2 cărămidă plină 1800 0.80
mecanică
arsă
3 Tencuială exterioară mortar de ciment 1800 0.93

Martie 2020 FACULTATEA DE CONSTRUCȚII UTCN Page 1


TERMOTEHNICA CONSTRUCȚIILOR

Conductivitățile termice pentru straturile superficiale de aer atât la interior cât și la exterior
au fost extrase din Tabelul 2 din C107/3, în funcție de direcția și sensul fluxului termic:

 W 
Strat superficial de aer interior: hi  8  2
 
- 
 m K 
 W 
Strat superficial de aer exterior: he  24
 
-  2 
 m K 

A. Calculul rezistențelor termice

1 1  m2  K 
Rsi    0.125  
hi 8  W 
d 0.015  m2  K 
R1  1   0.017  
1 0.87  W 
d20.365  m2  K 
R2    0.456  
2 0.80  W 
d 3 0.025  m2  K 
R3    0.027  
3 0.93  W 
1 1  m2  K 
Rse    0.042  
he 24  W 
 m2  K 
R0  Rsi  R1  R2  R3  Rse  0.125  0.017  0.456  0.027  0.042  0.667  
 W 

Calculele se vor face cu trei zecimale și rezultatul final se rotunjește la 2 zecimale.

i. Verificarea primei condiții de proiectare higrotermică:


R'  Rmin
Se va calcula rezistența termică specifică corectată cu r - coeficientul de
reducere a rezistenței termice unidirecționale . Pentru cazul de față, se consideră valoarea
coeficientului r  0.85 .

 m2 K 
De aici rezultă că: R  R0  R  0.667  0.85  0.567  W 
 

i. Verificarea primei condiții de proiectare higrotermică:

R  Rmin

Martie 2020 FACULTATEA DE CONSTRUCȚII UTCN Page 2


TERMOTEHNICA CONSTRUCȚIILOR

m2  K 
Conform Anexei 3, rezistența minimă necesară pentru pereții exteriori este 1.80  
 W 
 m2  K   m2  K 
R  0.567     1.80 
Rmin 
 W   W 

- Din relația de mai sus se poate observa faptul că condiția nu a fost îndeplinită.

Observație:

În cazul în care condiția de mai sus nu este îndeplinită se va trece la optimizarea


detaliului pentru care s-a făcut calculul, prin modificarea tipurilor de materiale sau a
grosimii straturilor, sau a ambelor. Apoi se vor relua calculele pentru aflarea lui R0 .

În momentul în care condiția este îndeplinită, se va trece la puncul B, respectiv la


calcul diagramei de variație a temperaturii de calcul.

În normativul C 107/3 sunt specificate rezistențele termice minime și pentru alte


elemente de constructie:

 m2  K 
  0.77 
2. Tâmplărie exterioară : Rmin 
 W 

 m2  K 

3. Planșee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri: Rmin  5.00  
 W 

 m2  K 
  2.90 
4. Planșee peste subsoluri neîncălzite și pivnițe: Rmin 
 W 

 m2  K 

5. Pereți adiacenți rosturilor închise: Rmin  1.10  
 W 

Fig.2.

6. Planșeu care comunică la partea inferioară a clădirii cu exteriorul (ex. ganguri de


 m2  K 
  4.50 
trecere, bovindouri) Rmin 
 W 

Martie 2020 FACULTATEA DE CONSTRUCȚII UTCN Page 3


TERMOTEHNICA CONSTRUCȚIILOR

Fig.3.

 m2  K 
  4.50 
7. Plăci peste sol (peste CTS (cota terenului sistematizat)) Rmin 
 W 

Fig.4.

8. Plăci la partea inferioară a demisolurilor sau a subsoluri neîncălzite (sub CTS)


 m2  K 

Rmin  4.80  
 W 

Fig.5.

 m2  K 
  2.90 
9. Pereți exterior, sub CTS, la demisolurile sau subsolurile neîncălzite Rmin 
 W 

B. Calculul diagramei de variație a temperaturilor

- Se consideră cazul în care clădirea este situată în Cluj-Napoca, zona climatică III,
conform C107/3 – 2005, Anexa D.
 - temperatura mediului interior

Martie 2020 FACULTATEA DE CONSTRUCȚII UTCN Page 4


TERMOTEHNICA CONSTRUCȚIILOR

 - temperatura mediului exterior


 – umiditatea relativă a aerului interior;

 20  20   18 
Rsi 0.125
 si   i     12.87C
R0 0.667
Rsi  R1 0.125  0.017
1   i     20  20   18   11.91C
R0 0.667
Rsi  R1  R2 0.125  0.017  0.456
 2   i     20  20   18   14.06C
R0 0.667
Rsi  R1  R2  R3 0.125  0.017  0.456  0.027
 se   i     20  20   18 
R0 0.667
 se  15.60C
ii. Verificarea celei de-a doua condiții de proiectare higrotermică:

si  r

Unde:

- r este temperatura de rouă. Valoarea acestei temperaturi:  r 12C ,


-  r - conform C107/3-2005, Anexa B, și este în funcție de umiditatea relativă a
aerului interior și temeperatura interioară.

- Din verificarea de mai sus se poate observa că condiția este îndeplinită

Observație:

1. Valorile temperaturilor necunoscute se vor afla întotdeauna în intervalul definit de


și ;
2. Se aplică legea picăturii, adică temperatura trebuie să descrească de la
temperatura cea mai ridicată la temepratura cea mai scăzută.

Martie 2020 FACULTATEA DE CONSTRUCȚII UTCN Page 5


TERMOTEHNICA CONSTRUCȚIILOR

Fig. 6 Diagrama de variație a temperaturilor pentru peretele exterior din zidărie de


cărămidă

Martie 2020 FACULTATEA DE CONSTRUCȚII UTCN Page 6


TERMOTEHNICA CONSTRUCȚIILOR

Punctul 4. Să se aducă peretele de la punctul 3, la parametrii de proiectare conform


normelor în vigoare.

a) Se impune o rezistență termică: R0 impus

 m2 K 
R0 impus  2.0  
 W 

R0 impus  R0  Rt

- unde Rt este rezistența unui strat termoizolant;

Rt  R0 impus  R0

 m2 K 
Rt  2.00  0.667  1.333  
 W 

Materiale termoizolante:

Proprietăți
Conductivitate
Densitate
Nr. Crt. Material termică
 kg   W 
 m3   m  K  
 
1 B.C.A. 750 0.28
2 Vată minerală 70 0.045
3 Polistiren celular 20 0.044

b) Calculul grosimii stratului termoizolant:

d dt
R  Rt   d t  Rt  t
 t

dt  1.333  0.044  0.059  0.06m

dt  6 cm

 Vom considera tencuiala inițială ca fiind într-o stare avansată de degradare;


 Acesta se va îndepărta de pe suprafața zidăriei și sistemul se va aplica direct
pe fața exterioară a zidăriei;
 Se va reface calcul rezistentelor termice și a temepraturilor considerînd noua
soluție.

Martie 2020 FACULTATEA DE CONSTRUCȚII UTCN Page 7


TERMOTEHNICA CONSTRUCȚIILOR

Fig. 7 Perete exterior din zidărie de cărămidă izolat la exterior cu polistiren celular

Caracteristicile au fost alese din Anexa A a normativului C107/3-2005.

Proprietățile termo-fizice ale materilalelor componente:

Proprietăți
Conductivitate
Nr. Densitate
Rolul stratului Material termică
strat  kg   W 
 m3   m  K  
 
Mortar de ciment
1 Tencuială interioră 1700 0.87
– var
Zidărie din
Strat de rezistență
2 cărămidă plină 1800 0.80
mecanică
arsă
3 Strat adeziv Mortar de ciment 1800 0.93
4 Strat de izolație termică Polistiren celular 20 0.044
5 Tencuială exterioară Mortar de ciment 1800 0.93

Conductivitățile termice pentru straturile superficiale de aer atât la interior cât și la exterior
au fost extrase din Tabelul 2, funcție de direcția și sensul fluxului termic:

 W 
Strat superficial de aer interior: hi  8  2
 
- 
 m K 

Martie 2020 FACULTATEA DE CONSTRUCȚII UTCN Page 8


TERMOTEHNICA CONSTRUCȚIILOR

 W 
Strat superficial de aer exterior: he  24
 
-  2 
 m K 
A. Calculul rezistențelor termice

1 1  m2  K 
Rsi    0.125  
hi 8  W 
d 0.015  m2  K 
R1  1   0.017  
1 0.87  W 
d2
0.365  m2  K 
R2    0.456  
2 0.80  W 
d 0.01  m2  K 
R3  3   0.011  
3 0.93  W 

d40.06  m2  K 
R4    1.364  
4 0.044  W 
d 5 0.005  m2  K 
R5    0.005  
5 0.93  W 
1 1  m2  K 
Rse    0.042  
he 24  W 
R0  Rsi  R1  R2  R3  R4  R5  Rse
R0  0.125  0.017  0.456  0.011  1.364  0.005  0.042
 m2  K 
R0  2.02  
 W 

Calculele se vor face cu trei zecimale și rezultatul final se rotunjește la 2 zecimale.

i. Verificarea primei condiții de proiectare higrotermică:


R0  Rmin

m2  K 
Conform Anexei 3, rezistența minimă necesară pentru pereții exteriori este 1,80  
 W 
 m2  K   m2  K 
R0  2.02      1.80 
Rmin 
 W   W 

- Din relația de mai sus se poate observa faptul că condiția a fost îndeplinită.

În momentul în care condiția este îndeplinită, se va trece la puncul B, respectiv la


calcul diagramei de variație a temperaturii de calcul.

Martie 2020 FACULTATEA DE CONSTRUCȚII UTCN Page 9


TERMOTEHNICA CONSTRUCȚIILOR

B. Calculul diagramei de variație a temperaturilor

 20  20   18
Rsi 0.125
 si   i     17.64C
R0 2.02
ii. Verificarea celei de-a doua condiții de proiectare higrotermică:

 si  17.64C  r  12C
Din relația de mai sus se poate observa faptul că condiția a fost îndeplinită și
se continua calculul temperaturilor prin elemental de constructive și pe suprafața lui.

Rsi  R1 0.125  0.017


1   i     20  20   18  17.32C
R0 2.02
Rsi  R1  R2 0.125  0.017  0.456
 2   i     20  20   18  8.75C
R0 2.02
Rsi  R1  R2  R3 0.125  0.017  0.456  0.011
- 3   i     20  20   18  8.54C
R0 2.02
Rsi  R1  R2  R3  R4 0.125  0.017  0.456  0.011  1.364
 4   i     20  20   18
R0 2.02
 4  17.11C
Rsi  R1  R2  R3  R4  R5
 se   i    
R0
0.125  0.017  0.456  0.011  1.364  0.005
 se  20  20   18  17.20C
2.02

Fig. 8 Diagrama de variație a temperaturilor pentru peretele exterior din zidărie de


cărămidă izolat la exterior cu polistiren celular

Martie 2020 FACULTATEA DE CONSTRUCȚII UTCN Page 10

S-ar putea să vă placă și