Sunteți pe pagina 1din 7

Grile antreprenoriat:

1. Corespunzator cadrul teoretic GEM nu constituie o categorie principala de intreprinzatori:

a) intreprizatori in stadiu incipient

b) intreprizatorii in formare

c) propietarii de firme consacrate

d) intreprinzatorii bazati pe inovare

2. Desi se regasesc in planul de afaceri, nu reprezinta parte principata in structura acestuia:

a) planificarea manageriala

b) descrierea afacerii

c) sumarul executiv

d) productia/prestarea serviciilor

3. Constituie categorie principala de modele de afaceri emergente:

a) modelele de afaceri arborescente

b) modelele de business pramidala

c) modelele de afaceri de separare

d) modelele de business integrate

4. Reprezinta modalitate de evaluare informala a oprtunitatilor:

a) simularea prezumtiva

b) acceptul spontan

c) modelarea secundara

d) raportul 5/2

5. Nu reprezinta modalitate fundamentala de intrare in domeniul afacerilor:

a) concesionarea unei firme

b) cumpararea unei afaceri


c) initierea propiei afaceri

d) intrarea in cadrul unui sistem de franciza

6. Nu reprezinta intrument al proprietatii intelectuale:

a) modelul industrial

b) secretul comercial

c) standardul comercial

d) modelul de utilitate

7. Reprezinta componente principale in proiectarea structurii sistemului de indicatori EIP:

a) indicatorii fluxului de activitate si indicatorii de performanta

b) indicatorii de exploate, financiar si de rentabilitate

c) factorii deteminanti, indicatorii de performanta si de impact

d) profitul, chas-flowl, foundul de rulment

8. Reprezinta indicator utilizat pentru evaluarea echilibrului financiar:

a) profitul

b) pragul de rentabilitate

c) fluxul de numerar

d) trezoreria

9. Principalele forme ale strategiei de diversificare sunt

a) integrarea orizontala si integrarea verticala

b) diversificarea concentrica si diversificarea conglomerata

c) integrarea domeniilor de activitate strategicac si trategiile de achizitie

d) strategia de concentrare si diversificarea portofoliului


10. Creditele pentru descoperiri de cont sunt utilizate pentru:

a) achizitionarea stocurilor suplimentare

b) garantii bancare

c) majorarea liniei de credit

d) acoperirea datoriilor

11. Instrumentele de finantare ce ofera un mediu protejat si favorabil la infiintare si in primii ani de
functionare a noilor intreprinderi ia forma:

a) incubatorului de afaceri

b) seed-money

c) capitatul de risc

d) garantiilor

12. Marcati informatia incorecta cu privire la modelul Canvas

a) reprezinta un model complex de prezentare a planului de afaceri

b) se prezinta sub forma unui planse

c) este o forma sintetica a planului de afaceri

d) contine 9 componente inercorelate intre ele

13. Precizati afirmatia corecta cu privire la antreprenoriatul comercial:

a) rivalitatea intre organizatii se manifesta in termenii de mobilizare de resurse

b) obtinerea de resurse financiare se face prin colectarea de fonduri

c) contextul reprezinta pentru o intreprindere un cumul de constrangeri

d) oportunitatea este guvernata de esecurile pietei

14. Nu reprezinta modalitate fundamentala de intrare in domeniul afacerilor

a) initierea propiei afaceri

b) intrarea in cadrul unui sistem de franciza

c) cumpararea unei afaceri


d) concensionarea unei firme

15. Selectati argumentul nepotrivit pentru caracterizarea motivatiilor economice si sociale de sustinere
dezvoltarii sectorului de IMM-uri:

a) generearea de noi locuri de munca si amortizarea fluctuatiilor de pe piata fortei de munca

b) derularea de proiecte ample de cercetare

c) incurajarea investitiilor avand ca sursa economiile populatiei

d) valorificarea niselor de piata neprofitabile pentru marile intreprinderi

16. Raspunderea sociala ca faza a conceptului de responsabilitate sociala se refera la:

a) suportarea unei parti din costurile sociale

b) obtinerea profitului in cadrul strict al legii

c) componentele sociale responsabile anticipative ale firmei

d) conceptul si principiile muncii decente

17. Pentru facilitarea gruparii costurilor fixe de functionare ale afacerilor se utilizeaza

a) schema BCG

b acronimul USRADCA

c) modelul RCOV

d) testul CfCvd

18. Conform carei paradigme intreprinzatorul mobilizeaza talentele si capacitati ale altor oameni, ii
doteaza si ii determina pe acestia sa … realizarea unui produs/serviciu de o anumita valoare?

A) paradigma crearii de valoare

b) pradigma crearii unei organizatii

c) paradigma inovarii

d) paradigma oportunitatii de afaceri


19. Contractul prin care propietarul unei marci comerciale acorda unei … in sistem un contract:

a) de comision

b) de furnizare

c) de reprezentanta

d) de franciza

20. In cadrul goodwill-ului se include:

a) calitatea organizarii interne

b) valoarea activelor

c) notorietatea firmei

d) valoarea amplasamentului

21. Inovatia sistemica este definita ca fiind

a) proces de veghe permanenta asupra “surseslor de ocazii de inovatii”

b) consolidarea inovatiilor precedente in situatii conjucturale

c) identificarea sistematica a oportunitatilor

d) procesul de crativitate aflat in stadiul de verificare

22. Reperati afirmatia eronata vizand rolul planului de afaceri:

a) baza pentru organizarea, coordonarea si controlul proceselor ce decurg din demesrul antreprenorial

b) intrument complet si eficace de asigurare a profitabilitaii afacerii

c) mijloc de auto-masurare a viabilitatii si profitabilitatii demersului antreprenorial

d) intrument de comunicare a ideilor de afaceri

23. Caracterul orizontal al educatiei antreprenoriala se refera la:

a) invatarea sa la toate disciplinele si programele de invatamant

b) relatia sistemului educational cu mediul de afaceri

c) includerea sa in oferta extracurriculara

d) sistemul de raportare a rezultatelor din domeniul antreprenorial


24. Importanta cunoasterii caracteristicilor diferitelor generatii pentru antreprenoriat nu se refera la:

a) identitatea in cadrul culturii oraganizatiei – asta nu e

b) diferentele de mentalitate dintre generatii – asta e

c) definirea comportamentului managerial – asta e

d) informatii cu privire la tipul de job si mediul de lucru – asta e

25. Google este o companie antreprenoriala avand ca model de afacere (MA):

a) platforma multi-dimensionala

b) modelul de afacere al “cozii lungi”

c) modelul de afacere cu gratuitate

d) model de afaceri de separare

26. Nu constituie abordare specifica referitoare la dilemele etice:

a) abordarea utilitarista

b) abordarea conjucturala

c) abordarea individualista

d) abordarea justitiara

27. In cadrul procesului creativitatii verificarea consta in:

a) transformarea solutiei intuite in solutie aplicabila

b) incetarea preocuparii constiente si cautarea in subconstient

c) iluminarea petrecuta in subconstient

d) schitarea ipotezelor finale

28. Nu reprezinta componenta principala a modelului PCDO:

a) afacerea

b) contextul

c) produsul
d) oportunitatea

29. Fondul de rulment reprezinta:

a) capacitatea intreprinderii de a face fata in orice moment oligatiilor pe termen scurt

b) diferenta dintre veniturile si cheltuielile din activitati financiare

c) gradul in care capitalul aduce profit

d) partea din capitatlul permanent al unei intreprinderi destinata si utilizata pentru finantareaa activitatii
curente de exploatare

30. Nu reprezinta categorie principala de cash-flow:

a) cash-flowl de finantare

b) chs-flowul operational

c) cash-flowul investitional

d) cash-flowl potential

31. Nu reprezinta categorie principala de variabile care stau la baza infiintari unei firmei:

a) variabile de situatie

b) variablile psihologice

c) varbiale de piata

d) varabile economice