Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea "Vasile Alecsandri“-Bacău Student:Cirinbeiu Giorgian-Alin

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării,Sportului şi Sănătăţii Anul:I


Specializarea: Educaţie fizică şi sportivă Grupa:101B
Disciplină: KINESIOLOGIE
Referat:Tendinţe moderne în Kinesiologie

Tendinţe moderne în Kinesiologie

Activităţile de mişcare (motrice) sunt parte integrantă a naturii noastre


umane, sub forma mişcărilor reflexe, spontane sau dimpotrivă, complexe,
elaborate, toate marcând existenţa normală a individului.
Sarcinile zilnice reclamă un anumit tip de efort fizic, sănătatea noastră
depinde de practicarea sistematică a exerciţiului fizic, iar uneori reuşim să-ne
exprimăm doar prin gest sau prin dans.
Kinesiologia sau Kinetologia, termen introdus de Daily în 1857 la Paris,
înseamnă „ştiinţa sau studiul mişcării” şi provine de cuvintele greceşti „kinein” =
mişcare şi „logos” = a studia, a vorbi despre.
Definiţie. Kinesiologia este deci „ştiinţa mişcării organismelor vii şi a
structurilor care participă la aceste mişcări”.
În concluzie - Kinesiologia reprezintă un ansamblu de cunoştinţe derivate din
experienţă directă, studii academice şi experienţă profesională, centrat pe
activităţile motrice.
În centrul preocupărilor kinesiologiei este omul şi ea mai este numită de unii
specialişti „kinetologia umană” ca o componentă a „kinesiologiei sau kinetologiei
medicale”.
De altfel, definiţia kinetologiei medicale este: „studiul structurilor şi
mecanismelor neuromusculare şi articulare care asigură omului activităţi motrice
normale, înregistrând, analizând şi corectând mecanismele deficitare".
Kinesiologia este ştiinţa mişcării organismelor vii şi a structurilor care participă
la aceste mişcări.
Kinesiologia este cea mai reprezentativă şi complexă specialitate care
abordează activitatea fizică (mişcarea), atât la indivizi sănătoşi cât şi la cei cu
infirmităţi, incapacităţi sau/şi handicapuri.
Kinesiologia a dezvoltat şi dezvoltă o serie de abordări inter-disciplinare pe
problema„mişcării”.
Iată câteva aspecte pe această linie inter-disciplinară:
a) „Mişcarea” şi ştiinţele biologice.
Se acordă o tot mai largă importanţă studierii aprofundate a „fiziologiei
exerciţiilor terapeutice” cu abordarea problemelor de „biochimie a
mişcării”,mergându-se chiar până la nivel celular sau molecular.
b) „Mişcarea” şi coordonare-echilibru.
Este vorba de o direcţie nouă de studiu pentru situaţii speciale în care se cer
calităţi deosebite ale proceselor de coordonare, abilitate şi echilibru.Astfe de
cerinţe le găsim la circari, balerini, gimnaşti, instrumentişti (violonişti, pianişti
etc.), alpinişti etc., adică profesionişti, performeri ai celor mai elaborate „mişcări”.
În aceste aspecte, se analizează componentele fizice, neurofiziologice,
psihologice, ca şi efectele perturbărilor ce pot apărea, precum şi modalităţile de
rezolvare.
c) Mişcarea ca element de legătură în dualismul „corp” şi „minte“.
Analiza influenţei mişcării asupra cogniţiei, asupra psihicului, pe de o parte,
iar pe de alta conţinutul psihologic şi filosofic al mişcării au dezvoltat o direcţie de
studiu deosebit de interesantă în care îşi află locul noţiuni ca: motivaţie, etică,
personalitate, estetică, credinţă etc. Trebuie remarcat că acest aspect destul de
neglijat de kinesiologie a reprezentat de peste un secol, baza conceptului unităţii
fizice şi psihice pe baza căruia se realizau programele de asistenţă ale Terapiei
Ocupaţionale. În prezent, kinesiologia îşi repară eroarea deschizând un capitol
interdisciplinar al „mişcării” ca element de conexiune între „corp” şi „minte”.
d) „Mişcarea” în contextul societăţii şi culturii.
Este o componentă foarte largă a raporturilor interdisciplinare a activităţii
fizice de care s-a mai amintit. Aici intră activitatea sportivă (mai ales ca
preocupare socioculturală); de asemenea jocurile, dansul etc., iar în ultimul timp
îşi face tot mai mult loc preocuparea pentru „stilul de viaţă” pentru nivelul de
fitness. Tot în acest capitol al interdisciplinarităţii intră studiul modului de a se
atinge „performanţa” la profesioniştii mişcării dar şi a modului de a câştiga
performanţă psihică.
e) „Mişcarea” şi medicina.

Bibiografie

1. http://documents.tips/documents/kinesiologie-curs-complet.html