Sunteți pe pagina 1din 5

ORGANIZAREA SI ETICA PROFESIILOR JURIDICE 11 NOIEMBRIE 2019

CURS 5
prof. PAUL POP

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

REGLEMENTARE
Este reglementat in art 133 alin 1 din Constitutie, definit ca garant al
independentei justitiei; institutie care exista in toate tarile cu democratie consolidata din
UE.
Secretul puterii unui astfel de organism rezida in faptul ca au o reglementare
constitutionala  nu poti sa te joci cu el la nivel legislativ.

SCOPUL CSM – dublu:


- de a fi organismul care propune Presedintelui RO numirea in functie a judecatorilor
si procurorilor, cu exceptia celor stagiari
- de consiliu de disciplina pentru magistrati  NU pot fi judecati magistratii anchetati
disciplinar decat de colegii lor de breasla special alesi

NATURA JURIDICA
Ne referim la natura juridica a CSM ca urmare a revizuirii Constituiei in 2003 si a
modificarilor Legilor justitiei din 2004.
Este o autoritate de natura constitutionala, independenta in cadrul sistemului
judiciar, avand rolul de a asigura independenta justitiei, dar care nu face parte din puterea
judecatoreasca pentru ca nu are atributii de a judeca/nu e instanta de judecata.

STRUCTURA
Organism cu personalitate juridica, independent, cu rolul de a garanta independenta
justitiei fata de celalalte puteri publice si de a asigura functionarea eficienta a sistemului
judiciar, precum si de respectare a legii in desfasurarea carierei profesionale a magistratilor.
Structura reflecta caracterul de a fi un organism democratic, de larga
reprezentativitate, compunerea acestuia avand la baza vointa magistratilor exprimata prin
vot, in marea lui majoritate.
Structura a fost reglementata din Constitutia din 2003, fiind format din:
 MEMBRII(19):
 9 judecatori alesi de AG
 5 procurori ale judecatorilor/procurorilor
 2 reprezentanti ai societatii civile, care trebuie sa fie specialisti in drept si sa se
bucure de o buna reputatie profesionala si morala  sunt alesi de Senat
 Ministrul Justitiei
 Presedintele ICCJ
 Procurorul General al Parchetului dplg ICCJ

 SECTII(2):
 SECTIA PENTRU JUDECATORI - formata din:
- 2 judecatori de la ICCJ
- 3 judecatori de la CAB
- 2 judecatori TB
- 2 judecatori de la Judecatorii

 SECTIA PENTRU PROCURORI - formata din:


- 1 procuror de la Parchetului dplg ICCJ/ DNA/ DIICOT
- 1 procuror de la Parchetele dplg CA
- 2 procurori de la Parchetele dplg Tb
- 1 procuror de la Parchetele dplg Judecatorii

ALEGEREA MEMBRILOR CSM


 ALEGEREA JUDECATORILOR/PROCURORILOR
(!) TOTI SUNT ALESI DE AG ALE INSTANTELOR, RESPECTIV PARCHETELOR,
dupa urmatoarea proccedura>
 alegerea se face prin vot direct, secret si personal, dupa o procedura prevazuta de lege
**conditie: pot candida la aceasta pozitie numai judecatorii si procurorii
numiti de Presedintele RO, adica cei definitivi, NU stagiarii
 in 2005 a fost scoasa obligativitatea vechimii de min 6 ani ca magistrat, insa au
reinfiintat-o prin modificarile aduse Lg justitiei din 2018, in sensul majorarii
vechimii la min 7 ani si lipsa unei sanctionari disciplinare in ultimii 3 ani
 NU pot fi alesi ca membrii CSM daca au facut parte din Serviciile de Informatii
inainte de ‘90
 validarea listelor cu magistratii alesi se face de Senat  verifica daca s-au respectat
conditiile de forma

 ALEGEREA REPREZENTANTIILOR SOCIETATII CIVILE


 sunt alesi de Senat la propunerea Organizatiilor profesionale ale juristilor, Consiliile
profesorale ale Facultatilor de Drept, asociatiilor si fundatiilor care au ca obiect de
activitate apararea drepturilor omului
 CONDITII:
- doar specialisti in domeniul dreptului
- o vechime de cel putin 7 ani in actvitatea juridica sau in invatamantul superior juridic
- nu au facut parte din fosta securitate ca politie politica
- nu sunt membrii de partid politic
- nu au indeplinit o functie de demnitate publica in ultimii 5 ani
***(!)Avand in vedere modalitatea in care sunt numiti, nu participa decat la sedintele
plenului cu drept de vot.

 MEMBRII DE DREPT(MJ, Presedintele ICCJ, Procurorul General al Parchetului


dplg ICCJ)
 fiinteaza ca membrii CSM in virtutea functiei pe care o au
 MJ participa atat la sedintele de plen, cat si la sedintele sectiei de judecatori si
procurori
 DREPTUL DE VOT  NU au drept de vot in urmatoarele situatii:
- cand sectiile CSM au rol de instanta de judecata in materie disciplinara
- solutioneaza sesizarile referitoare la buna reputatie a magistratilor
- atunci cand se solicita incuviintarea perchezitiei, retinerii, arestarii preventive ori a
arestuluil la domiciliu a judectorilor, procurorilor sau magistratilor asistenti.

ATRIBUTIILE CSM
1. ATRIBUTII ALE PLENULUI
In general, acestea constau in apararea corpului magistratilor in ansamblul sau,
precum si a membrilor acestuia individual impotriva oricarui act de natura sa aduca atingere
independentei sau impartialitatii magistratului in infaptuirea actului de justitie, precum si
acela de a apara reputatia profesionala a magistratilor.

a. Referitor la cariera magistratilor:


- apara independenta si reputatia profesionala a judecatorilor si procurorilor in
conditiile legii
- plenul e cel care numeste si revoca inspectorul sef al inspectiei judiciare
- adopta hotarari privind indeplinirea conditiilor de buna reputatie pe baza raportului
inspectiei judiciare
- este cel care propune Presedintelui RO oferirea de distinctii pentru judecatori si
procurori

b. Referitor la admiterea in magistratura/eevaluarea si formarea profesioanla a


magistratilor:
***pentru indeplinirea acestor atrbutii CSM are in subordine INM
- stabileste la propunerea CSM numarul anual de locuri libere, data, locul concursului
- numeste comisiile de admitere si elaborare subiecte admitere
- organizeaza examenul de capacitate
- numeste directorul si directorul adjunct al INM
- numeste directorul si directorul adjunct al Scoala NATIONALA DE GREFIERI
- numeste membrii consiliului stiintific al INM

c. Referitor la organizarea si functionarea instantelor si parchetelor:


- convoaca AG ale judecatorilor si procurorilor
- aproba cu avizul conform al MJ localitatile care sunt arondate fiecarei judecatorii in
parte
- elaboreaza propriul buget cu avizul Ministerului Finantelor
- emite la randul lui avize pentru bugetele instantelor si parchetelor

d. Referitor la reglementarea si initierea actelor normative:


- adopta codul deontologic al procurorilor si judecatorilor
- adopta Regulamentul de organizare si functionare al CSM
- adopta ROI al intantelor
- adopta Regulamentul de organizare a alegerilor in cadrul CSM
- adopta Regulamentul de organizare a examenelor de promovare
- este autoritate avizatoare pentru toate actele normative ce privesc organizarea
judiciara
- are drept de sezina al MJ cu privire la initierea unor acte normative in domeniul
justitiei
- (!) elaborarea unui raport anual cu privire la starea justitiei si raport privind propria
activitate ce se prezinta Camerelor Unite ale Parlamentului
- numeste secretarul general al CSM si toate persoanele cu functii de conducere din
aparatul propriu

2. ATRIBUTII ALE SECTIILOR


A. SECTIA PENTRU JUDECATORI
a. Referitor la cariera judecatorilor
- dispune delegarea/detasarea judecatorilor
- numeste Presedintele ICCJ, Vicepresedintele si Presedintii de Sectii(anterior era
atributia Presedintelui RO)
- propune Presedintelui RO numirea si eliberarea din functie a judecatorilor, cu
exceptia celor stagiari, care e facuta exclusiv de aceasta sectie fara sa faca vreo
propunere care Pres RO
- pana la modificarile de anul trecut, Presedintele RO putea sa refuze o singura data
motivat numirea unui judecator  acum NU mai poate refuza niciodata
- propunerea de numire facuta de CSM nu e nici ea discretionara pentru ca exista
reguli foarte clare privind dobandirea calitatii de judecator(doar cei care au promovat
examenul de capacitate)

(!) Pot fi numiti ca judecatori pe baza de concurs fosti judecatori care si-au incetat
activitatea din motive neimputabile, avocatii, personalul de specialitate juridica din
MJ, MP, CSM si INM, notarii publici, executorii judecatoresti, grefierii cu studii
superioare juridice, persoanele care au indeplinit functii de specialitate juridica in
aparatul parlamentului, la presedentie, la Guvern, la CCR etc, inclusiv judecatorii care s-
au pensionat  daca au fost exclusi din magistratura nu mai pot reveni nici macar pe
baza de concurs
***daca judecatorul care a promovat examenul de capacitate nu e propus pentru a fi
numit in functia de judecator de Presedintele RO, poate formula o cerere de chemare
in judecata la Sectia de contencios administrativ si fiscal a ICCJ avand si cale de atac
RECURS la completul de 5 judecatori
***daca refuzul de numire se refera la o persoana care a promovat concursul pentru
ocuparea posturilor vacante de judecator, acesta va avea deschisa calea actiunii de
contencios de drept comun  instanta competenta: CA

- numeste judecatorii stagiari  acestia NU se bucura de inamovibilitate


- elibereaza din functie judecatorii stagiari
- solutioneaza contestatiile impotriva calificativelor acordate de comisiile de evaluare
anuala a activitatii judecatorilor
- dispune promovarea judecatorilor
- numeste in functiile de conducere judecatorii
- aproba transferul judecatorilor
- dispune suspendarea din functia de judecator in urmatoarele situatii:
> cand e trimis in judecata pentru savarsirea unei infractiuni
> cand s-a dispus arestul preventiv/adaugit
> cand s-a luat masura preventiva a controlului judiciar
> cand sufera de o boala psihica care il impiedica sa isi exercite functia in mod
corespunzator
***acestea nu sunt definitive, subzista pana la momentul in care se
definitiveaza situatia
> cand e sanctionat disciplinar pe o perioada de max 6 luni
***suspendarile se aplica in mod corespunzator si procurorilor de catre Sectia
de procurori a CSM
- convoaca AG a judecatorilor
- numeste si promoveaza magistratii asistenti de la ICCJ

b. Referitor la organizarea si functionarea instantelor


- aproba infiintarea si desfiintarea sectiilor CA, precum si a instantelor din
circumscriptiile acestora
- aproba suplimentarea sau reducerea numarului de posturi pentru instante
- la propunerea Presedintelui CA, stabileste numarul vicepresedintilor CA, Tb, Tb
specializat si a Judecatoriilor
- adopta ROI al instantelor

S-ar putea să vă placă și