Sunteți pe pagina 1din 7

Evenimente Obiective Conținuturile invațării Strategii didactice

instrucționale
Metode, Mijloace Forme de Evaluare
procedee didactice activitate

Evocare Asigurarea condițiilor optime,aerisirea sălii,pregătirea


materialului didactic necesar,asigurarea ordinii și disciplinei. Frontal

Salutul de dimineață: Salutul Orală


-Astăzi este o zi de .... PPT
-Sunt fericit/fericită pentru că... Televizor
-Aștept cu nerăbdare să...

Descoperiți subiectul de astăzi prin rezolvarea unui rebus:


1. Pălărie ce stă într-un picior (ciupearca) Orală
2. Fructul lui se numește ghindă (stejar) Conversație Tablă Frontal
3. Pădure sau … (dumbravă) Aprecieri
4. Umblă după miere și după mure (ursul) Poster (vezi verbale
5. Animal cu ace în spinare (arici) aneza 1)
6. Fructele castanului se numesc (castane)
Scrisă
Subiectul descoperit este PĂDURE
Realizarea
sensului Descoperire Frontal

Se anunţă subiectul lecţiei şi câteva dintre obiectivele ce


urmează a fi atinse pe parcursul lecţiei noi. Manual

Explicație Frontal
Alcătuim familia lexicală a cuvântului pădure prin tehnica
păianjenului Tablă

Orală

Tehnica

Aprecieri
verbale
(flori,aer curat.arbori,plante,ierburi,animale sălbatice etc.)

Conversație Caiet
Reieșind din cele notate la tablă alcătuim o definiție pentru Pix Individual
termenul pădure. Toți elevii își alcătuiesc definiția sa.

Definiție!
Mediu de viață natural,în care plantele și animalele cresc și se Scrisă
dezvoltă, în mod obișnuit, fară intervenția omului.
Explicație
Această definiție este prezentată la ecran de către Frontal
învățător. PPT
Elevii o transcriu în caiete. Televizor
Caiet
Avem două tipuri de păduri. De foioase și conifere.
Informația este reprezentată la ecran. Autoevaluare

Pădurile de foioase
Se întind în zonele de câmpie și de deal PPT (vezi
Pot fi formate din aceeași specie de arbori(stejar) sau mai anexa 2) Frontal
multe specii(stejar,fag,arțar,tei)
Se întâlnesc arbuști și diferite ierburi
Animale : insecte ( fluturi, gândaci, Explicație
albine)reptile(șerpi,șopârle)păsări(privighetoarea,ciocțnitoare)
mamifere(iepurele,vulpea,căprioară) Imagini Scrisă

Vegetația

Se recunosc în jur de 2000 de specii,grupate în arbuști și


arbori: Frontal
 Arbuști- măceșul, paducelul, socul, lemnul cainesc, Caiet
Reflecție murul, alunul, cornul etc.
Pix
 Arbori- salcia, teiul, castanul, mesteacănul,
socomonul, plopul, stejarul, fagul, arțarul.
Conversație Orală

Fauna
 Această zonă silbestră se remarcă printr-o multitudine PPT(vezi
de viețuitoare ,printre care: anexa 3)
 vulpea,
 lupul,
 ursul,
 iepurile,
 veverița, Frontal
 ariciul, etc.
Analiza
Republica Moldova se află printre ţările cu cele mai pitoreşti
Orală
locuri. Pădurile, care reprezintă plămânii verzi ai planetei
Explicație PPT
ocupă 12% din teritoriul ţării, suprafaţă foarte mică în
comparaţie cu ţările europene.

Cele mai frumoase păduri din Republica Moldova. Codrii


Moldovei
Codrii Moldovei sunt amplasaţi în centrul ţării şi se întind în
Analiza
mare parte pe teritoriul raioanelor Străşeni, Hânceşti, Călăraşi,
Orhei şi Nisporeni. Codrii sunt cea mai veche rezervaţie din
Republica Moldova şi ocupă o suprafaţă de 5.177 de hectare.
În Codri cresc aproape 1.000 de soiuri de plante protejate,
adică jumătate din flora caracteristică pentru Republica Imagini
Moldova. Cele mai mari suprafeţe sunt ocupate tei, frasin, Explicație Frontal
arţar, ulm şi fag. Tot pe teritoriul Codrilor sunt amplasate cele PPT
mai străvechi mănăstiri din Republica Moldova: Vărzăreşti, (vezi anexa
Căpriana, Hâncu, Curchi. 4)

Prezint elevilor câteva curiozități despre pădure. Orală


Extensie
Cele mai frumoase păduri din Republica Moldova. Codrii
Moldovei
Codrii Moldovei sunt amplasaţi în centrul ţării şi se întind în
mare parte pe teritoriul raioanelor Străşeni, Hânceşti, Călăraşi, Conversație Frontal
Orhei şi Nisporeni. Codrii sunt cea mai veche rezervaţie din
Republica Moldova şi ocupă o suprafaţă de 5.177 de hectare.
În Codri cresc aproape 1.000 de soiuri de plante protejate,
adică jumătate din flora caracteristică pentru Republica
Moldova. Cele mai mari suprafeţe sunt ocupate tei, frasin, PPT
arţar, ulm şi fag. Tot pe teritoriul Codrilor sunt amplasate cele
mai străvechi mănăstiri din Republica Moldova: Vărzăreşti, Imagini
Căpriana, Hâncu, Curchi. Scrisă
Frontal

Elevii își fac notițe în caiete.

Caiet
Pix
Lucrul în grup.
Analiza Scrisă
Gr I- Protecția pădurilor Grup
Gr II- Poluarea pădurilor Exercițiu
Gr III- Animalele din pădure Fișe (vezi
Gr IV- Plantele pădurii Conversație anexa 5 Aprecieri
Gr V- Importanța pădurii verbale
Gr VI- Sfaturi celor care defrișsează pădurea
Gr VII- Formulați întrebări pe baza temei de astăzi
Gr VIII- Descieți cum este pădurea în diferite anotimpuri.

Generalizare

În vârful muntelui am găsit un brat de frunze ,la impart elevilor


după cum au muncit:

 Frunze galbele- bine


 Frunze verzi- foarte bine
 Frunze roșii- binișor

Încheierea lecției:
Azi la lecție m-am simțit...
M-a impresionat...
Mi-a plăcut cel mai mult...

S-ar putea să vă placă și