Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 1.3.2.

Proiectarea unei programe de opțional

Opționalul, fie integrat fie ca disciplină nouă, are ca reper nevoile și interesele de
învățare ale elevilor, resursele umane și materiale ale școlii, contextul cultural social și
economic local. Elaborarea programelor trebuie să respecte modelul programelor școlare
pentru disciplinele din trunchiul comun sau, după caz, din curriculum diferențiat din planurile
cadru pentru învățământ gimnazial.
În proiectarea unei programe pentru o disciplină opțională aveam în vedere
următoarea structură: Notă de prezentare, competenţe generale, Competenţe specifice şi
conţinuturi, valori şi atitudini, sugestii metodologice, bibliografie
Noul model de proiectare are următoarea structură :Notă de prezentare, Competențe
generale, Competențe specifice şi exemple de activități de învățare, Conținuturi, Sugestii
metodologice, Bibliografie și se utilizează la gimnaziu, astfel: în anul şcolar 2018-2019, la
clasele a V-a şi a VI-a, din anul şcolar 2019-2020 şi la clasa a VII, iar din anul şcolar 2020-
2021 şi la clasa a aVIII-a.
Așadar aspectele comune în structura opționalului țin de nota de prezentare,
competențe generale, sugestiile metodologice și bibliografia.
Diferențele constau în eliminarea valorilor și atitudinilor, conținuturile sunt detaliate
în rubrică separată, se propun activități concrete de învățare care să prezinte sarcini concrete
de lucru. Activitățile de învățare din cadrul unei programe de opțional trebuie alese astfel
încât sa permită organizarea activității didactice in scopul realizării competentelor specific.
Este necesar sa se realizeze activități care sa stârnească curiozitatea si dorința de apune
întrebări, spiritul de observație sau interpretarea critica a unor fapte. Astfel de exemple de
activități de învățare pot fi: imaginarea unor situații problema si rezolvarea lor, modelarea si
reprezentarea grafica a unor procese, investigații, jocuri de rol, studii de caz, concursuri,
exerciții de rezolvare a conflictelor, implicarea in campanii de informare si sensibilizare etc.