Sunteți pe pagina 1din 2

Numele și prenumele elevului: Andronachi Ionatan

LUCRARE DE LABORATOR

Tema lucrării: VERIFICAREA EXPERIMENTALĂ A LEGII BOYLE-MARIOTTE

Scopul lucrării: Determinarea experimentală a dependenței volumului de presiune pentru o


masă de gaz la temperatură constantă și verificarea legii Boyle-Mariotte cu ajutorul laboratorului
virtual.
Sursă:
http://www.miculprint.eu/AEL/content/fizica/11/termodinamica_gazului_ideal_i/M1/index.html
http://www.miculprint.eu/AEL/Fizica.aspx

Aparate și materiale necesare: un tub de sticlă gradat închis la un capăt


cu lungimea de 30 ÷ 50 cm și diametrul 8 ÷ 10 cm, un barometru pentru
determinarea presiunii atmosferice, o riglă milimetrică.
Considerații teoretice:
Legea transformării izoterme (descoperită de R.Boyle şi E. Mariotte),
numită şi legea Boyle-Mariotte: Dacă masa unui gaz supus unei transformări
izoterme T = const (destindere sau comprimare) rămâne constantă, atunci
produsul dintre presiunea gazului şi volumul ocupat de gaz este constant:
Vp = const.
În această lucrare de laborator se studiază o masă dată de gaz, considerat
gaz ideal. În urma comprimării izoterme a unui gaz ideal, presiunea acestuia crește. Prin comprimare
izotermă distanţele intermoleculare scad, iar numărul de ciocniri din unitatea de timp şi pe unitatea de
suprafaţă a pereţilor incintei creşte, determinând astfel o creştere a presiunii gazului.

Modul de lucru:
1. Creșteți presiunea gazului apăsând pedala pompei. Scrieți datele în tabel și construiți
dependența V = f(p).

p (mm Hg) V (mL)


760 23
912 19.2
1064 16.4
1216 14.4
1368 12.8
1520 11.5

2. Determinați produsul pV dintre presiune și volum în fiecare caz.

p (mm Hg) V (mL) p(V)


760 23
912 19.2
1064 16.04
1216 14.4
1368 12.8
1520 11.5
Observați valorile obținute în tabel. Scrieți concluzie.

3. În ilustraţia (vezi link de mai sus) este prezentat graficul transformării izoterme a hidrogenului,
la 25°C. Această reprezentare în coordonate p-V este o hiperbolă echilateră. Trasaţi grafic
dependenţa V=f (p) pentru alte temperaturi.
V (mL)
p1 (mm Hg) V1 (mL) p1 (mm Hg) V2 (mL)

p (mm Hg)

Ce constatați?

4. În animaţie (vezi link de mai sus), observaţi graficele transformării izoterme în diferite
coordonate. Ce constataţi?

5. În animaţie (vezi link de mai sus), urmăriţi dependenţa presiunii de masa gazului, la
temperatură şi volum constante.
Ce tip de dependenţă există între presiune şi masă?

6. Concluzii.