Sunteți pe pagina 1din 2

Comunitatea Economica Europeana a fost create in baza Tratatului de la Roma

Consiliul Europei este institutia cu drept decizional


Banca Europeana de Investitii este o insttutie autonoma non-profit
Sist. Monetar European se diferentiaza de sarpele monetary prin: aparitia ECU
Euro: a aparut la 1 Ianuarie 1999
Latura monetara a criteriilor de convergenta stabilitate prin Tratatul de la stabilitatea preturilor
Masstricht vizeaza:
Prin avantajele economice directe ale euro se numara eliminarea riscului valutar
Criteriile de convergenta ce trebuie indeplinite pentru ca un stat sa treaca rata inflatiei nu trebuie sa depaseasca 15% din nivelul mediu al
la moneda euro sunt: inflatiei din tarile cu cele mai bune performante in acest sens
Despre moneda EURO se poate afirma: unul dintre avantajele introducerii este eliminarea costurilor
valutare
A doua extindere a UE include Danemarca si Irlanda
Ce este gresit in enunturile de mai jos: Comisia Europeana verifica respectarea legilor concurentei
Curtea Europeana de Conturi a Uiunii Europene, ca organism controlul legalitatii obtinerii veniturilor si utilizarii cheltuielilor
complementar cu character tehnic presupune: bugetului comunitar
Moneda EURO este folosita astazi ca: -Este moneda “nationala” pentru unele state din afara zonei euro
si este in acelasi timp euromoneda;
-este folosita pe pietele financiare internationale;
In prima etapa din cadrul Uniunii Economice si Monetare se pesupunea: -dezvoltarea coordonarii politice economice
-aprobarea si negocierea Tratatului Uniunii Europene
-intarirea Uniunii Economice, prin masuri de desavarsire a Pietei
Unice Interne
-largirea rolului ECU
Cate state fac parte in prezent din zona euro: 27
Pentru a face parte din zona euro statele trebuie sa indeplineasca Rata inflatiei mai mica de 1,5 pp peste media celor mai performanti
urmatoarele criterii de convergenta reala: trei membrii;
Dintre avantajele economice indirecte ale monedei unice se pot enumera -stimularea reformelor structurale
si: -incurajarea cresterii economice
-reducerea ratelor dobanzii
Etapa a doua de trecere la Uniunea Economica si Monetara se Infiintarea Institutului Monetar European (IME)
caracterizeaza prin:
Avantajele intrarii in zona euro a Romaniei sunt: -eliminarea riscului valutar pentru comert
-cresterea economica rapida
-cresterea a nivelului investitiilor straine
-reducerea marjelor de dobanda nationale
Bazele Sistemului Monetar European sunt puse in cadru Consiliului European
Marja de fluctuatie admisa in SME II a fost de: +/- 2,25%
Principalele avantaje economice ale planului Marshall au fost: Eliminarea riscului extinderii ideologiei comuniste in tarile vest
europene
Tarile europene care nu au reusit sa se incadreze in restrictia prvind Romania
deficitul bugetar prin Pactul de Stabilitate si Crestere au fost:
Care a fost primul presedinte al Parlamentului European: Josep Borrel Fontelles
Care este numarul de locuri pe care il detine Romania in Parlamentul 35
European:
Identificatii atributiile ce revin Consiliului Uniunii Europene: pe linie legislative, initiaza legi alaturi de Parlamentul European
Ce institutii/ organisme europene au printre atributii promovarea si Consiliului Europene
respectarea drepturilor si libertatilor individuale:
Care este statutul Comitetului Regiunilor: Organism consultative
Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate despre ECU: A fost o moneda cos, constituind elementul central al SME II
Criteriul stabilitatii durabile a monedei se refera la: deficitul bugetar sa nu depaseasca 3% din PIB
Cantitatea determinate din fiecare valuta componenta care a fost luata in Importanta relative a PIB-ului fiecarei tari participante
calcul ECU a fost stabilita in functie de:
Avantajele oferite tarilor din Europa Centrala si de Est prin intrarea in zona Elimina total riscului monetar
euro:
Formele de integrare economica se disting in functie de urmatoarele economice
criterii:
Forma bazica de apropiere intre doua sau mai multe state, care participa Cooperarea economica
in comun la realizarea unui obiectiv economic concret desemneaza;
Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte: -in componenta CECO erau sapte institutii;
-CEE a fost creata pe baza tratatului de la Paris
-UE a fost create pe baza subsidiaritatii, acquis-lui comunitar,
cetateniei euopene si celor patru piloni
Atributiile fundamentale ale Curtii de Justitiei au in vedere: Controlul respectarii dreptului persoanelor
Cand au fost alesi prin vot direct primii parlamentari europeni? 1979
Ce se intelege prin Schengen? O conventie cu privire la desfiintarea treptata a granitelor
commune si la introducerera liberei circulatii a persoanelor pentru
cetatenii tarilor semnatare, a tuturor celorlalti mambrii ai UE si ai
statelor terte
Care din urmatoarele tari au semnat in 1951 Tratatul de la Conctituire a Belgia, Franta, Germania, Luxembrug
Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului:
Planul Schuman promovat la 9 mai 1950 de catre Robert Schuman a avut Faptul ca Germania si Franta aveau divergente prvind productia de
drept motivatie: carbune si otel
În legătură cu integrarea pozitivă, aşa cum a fost definită de Jan -presupune crearea de condiţii egale pentru funcţionarea
Timbergen, nu componentelor integrate;
este corectă afirmaţia: -presupune o participare mai activă, permanentă şi flexibilă;
-presupune instituţii publice care să adopte numeroase măsuri la
nivel naţional.
În legătură cu integrarea negativă, aşa cum a fost definită de Jan -presupune eliminarea obstacolelor şi dereglementarea
Timbergen, nu este corectă afirmaţia: structurală;
Nu este corectă una dintre următoarele afirmaţii: -Deciziile care privesc derogări de la textele tratatelor se adoptă cu
majoritate calificată;
Nu este cerută unanimitatea ca procedură decizională în cazul deciziilor: care sunt adoptate în paralel la nivel regional şi internaţional;
În legătură cu Uniunea Europeană de Plăţi nu este corectă afirmaţia: fiecare ţară primea un credit tehnic egal cu 25% din valoarea totală
a exporturilor şi importurilor;
Nu este corectă următoarea afirmaţie: crearea, începând cu anul 1979 a Sistemului Monetar European, a
avut prevalent determinanţi politici;
Nu a reprezentat o măsură menită să asigure eliminarea diferenţelor între apelarea la împrumuturi de la FMI.
monedele ţărilor participante la SME, când acestea ajungeau la 75% din
marja teoretică de divergenţă:
Nu este corectă afirmaţia la momentul creării SME, statele participante trebuiau să depună la
FECOM
35% din rezervele lor de aur şi devize;
Printre principiile menite să asigure (în perioada 1994 - 1998) acceptarea obligativitatea folosirii monedei unice de către sectorul privat;
publică a lansării uniunii economice şi monetare nu regăsim:
Nu a reprezentat un criteriu de convergenţă menit să permită trecerea la rata dobânzilor pe termen lung să nu depăşească cu mai mult de 2
moneda unică: puncte procentuale media celor mai mici dobânzi din 3 ţări
membre;
Nu reprezintă o trăsătură a SME, la momentul lansării sale în 1979: alinierea periodică a evoluţiei coşului valutar comunitar la evoluţia
dolarului american.
Nu este corectă afirmaţia: Consiliul Guvernator al Băncii Centrale Europene are un mandat
de 8 ani;
Nu se află printre responsabilităţile Sistemului European al Băncilor gestionarea portofoliilor valutare ale actorilor privaţi.
Centrale:
Printre măsurile menite să contribuie la realizarea dezideratului de eliminarea riscurilor de neefectuare a plăţilor;
stabilitate al Băncii Centrale Europene nu regăsim:
În legătură cu Uniunea Europeană ca entitate statală, nu este corectă gestionează integral afacerile interne , justiţia şi apărarea;
afirmaţia:
Printre aspectele majore aflate pe agenda Consiliului European nu repartizarea fondurilor între diferite instituţii comunitare;
regăsim:
Printre rolurile care au revenit Comisiei Europene nu regăsim: pentru ca reuniunile Consiliului Ministerial să se desfăşoare
trebuie să
fie prezenţi cel puţin 10 miniştrii naţionali;
Nu necesită unanimitatea deciziile cu privire la dezvoltarea infrastructurii, protecţia
consumatorilor şi
problematica mediului;
Nu reprezintă un pilon esenţial al reformei activităţilor Comisiei Europene: o implicare mai puternică la nivelul organismelor internaţionale;
Printre particularităţile Parlamentului European nu regăsim: compunerea sa din reprezentanţi desemnaţi din Parlamentele
naţionale;
Organismele cu rol consultativ în cadrul procesului decizional al UE sunt: Consiliul European şi Consiliul Ministerial;
Rolul grupurilor de interese în influenţarea procesului decizional comunitar reprezentativitatea acestora la nivel internaţional;
nu depinde semnificativ de:
Procedura de codecizie a fost introdusă prin: Tratatul de la Maastricht;
Nu este corectă următoarea afirmaţie: principiul abţinerii constructive operează în domeniul politicii
externe şi de
securitate comune;
Nu este un determinant de fond al nevoii de reformă a instituţiilor evoluţiile climatului internaţional;
comunitare:
Printre obiectivele unei politici în domeniul concurenţei nu regăsim: creşterea predictibilităţii mediului organizaţional al firmei;

S-ar putea să vă placă și