Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Elena Caragiani

Profilul: Servicii Aviz Director,


Domeniul de pregătire de bază: Comerț/ Economic
Modulul I: Etică și comunicare profesională
Nr de ore/an: 102
Nr. ore /săptămână: 3 din care: T: 2 LT: 1
Clasa: a X-a E
Profesor : Nazare Ofelia Mimi Aviz Responsabil Comisie Metodică,
Plan de învăţământ aprobat prin OMEN nr. 3915/ 18.05.2017
corelat cu OMEN 3207/2019
Programa aprobată prin OMEN nr. 3915/ 18.05.2017

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2019- 2020

Unitatea de rezultate ale învățării Nr ore Săptămâna Obs.


Nr. URÎ 1. Etica si comunicare profesională
Conţinuturi
crt Cunoștințe Abilități Atitudini T LT T LT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. 1.1.1. Enumerarea 1.2.1. Pozitionarea 1.3.1. Manifestarea Prezentarea programei școlare 2 1 S1 S1 S1(09-13.09)
elementelor procesului interlocutorului intr-o schema interesului cu privire la
Procesul comunicarii
comunicarii de comunicare nevoile interlocutorului
1.1.2. Precizarea 1.2.2. Evaluarea obiectivelor si 1.3.2.Adoptarea unui ton 1.1. Ce este comunicarea 1 1 S2 S2 S2(16-20.09)
obiectivelor si functiilor functiilor comunicarii discret si politicos 1.2. Elementele procesului de comunicare 1 S2 S2(16-20.09)
comunicarii 1.2.3. Analizarea nivelurilor constientizand impactul 1.3. Comunicarea intr-o schema de comunicare 1 1 S3 S3 S3(23-27.09)
1.1.3. Descrierea comunicarii vorbirii asupra altora
nivelurilor comunicarii
1.4 .Obiectivele comunicarii 1 S3
1.5. Functiile comunicarii 1 1 S4 S4 S4(30.09-04.10)
1.6. Nivelurile comunicarii 1 S4
Recapitulare 2 1 S5 S5 S5(07-11.10)

2. 1.1.4.Caracterizarea 1.2.4.Aplicarea diferitelor 1.3.4. Manifestarea capacitatii Forme de comunicare


formelor de comunicare: forme de comunicare in de concentrare intr-o situatie
2.1.Comunicarea verbala 2 1 S6 S6 S6(14-18.10)
verbal, nonverbal, scrisa diferite context de comunicare data
1.2.5. Monitorizarea si 1.3.5 Manifestarea unei 2.2.Comunicarea nonverbala 1
adaptarea propriei comunicari atitudini deschise si de 2.3. Comunicarea scrisa 1 1 S7 S7 S7(21-25.10)
la cerintele situationale respect pentru diversitatea 2.4. Stabilirea formelor de comunicare indicate in
1.2.6. Cautarea,colectarea expresiilor culturale
,prelucrarea de informatii din
diferite contexte 2 1 S8 S8 S8(28.10-01.11)
surse diferite Recapitulare 2 1 S9 S9 S9(04-08.11)
1.2.7.Realizarea comunicarii in
contexte diferite
3. 1.1.5.Descrierea 1.2.8 Transmiterea mesajelor 1.3.6. Argumentarea clara si Mijloace de comunicare
1
Unitatea de rezultate ale învățării Nr ore Săptămâna Obs.
Nr. URÎ 1. Etica si comunicare profesională
Conţinuturi
crt Cunoștințe Abilități Atitudini T LT T LT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
principalelor tipuri de oral si cu ajutorul mijloacelor concise a propriilor puncte 3.1. Mass-media 1 S10 S10(11-15.11)
interactiune verbala de comunicare de vedere manifestand
3.2. Mijloace de comunicare orala 1 1 S10 S10
dispozitiaspre un dialog
critic si constructive 3.3. Mijloace de comunicare scrisa 2 1 S11 S11 S11(18-22.11)
1.3.7.Manifestarea unei 3.4. Mijloace de comunicare vizuala 2 1 S12 S12 S12(25-29.11)
atitudini conciliante in 3.5.Mijloace de comunicare audiovizuala 2 S13 S13(02-06.12)
procesul de comunicare si in
primirea
3.6. Internet 1 S13
feed-backului Recapitulare 2 1 S14 S14 S14(09-13.12)
1.3.11. Asumarea
responsabila a utilizarii
mijloacelor media
interactive

4. 1.1.6.Enumerarea regulilor 1.2.9. Redactarea unui mesaj 1.3.8.Manifestarea capacitatii 4. Comunicarea scrisa Sem2 2020
unei comunicari scrise scris cu respectarea regulilor de autoevaluare
4.1. Caracteristicile mesajului scris 1 S16
si folosirea diferitelor tipuri de ,asimilare,analiza si sinteza a
texte informatiilor si 4.2. Reguli de redactare a mesajului scris 1 1 S16 S16 S16(13-17.01)
1.2.10. Formulareasi documentelorin situatia data 4.3. Formele comunicarii scrise-proces verbal,
exprimarea propriilor pareri 1.3.9. Manifestarea capacitatii minuta, memoriu, referat, raport ,dare de seama 4 2 S17 S17 S17(20-24.01)
oral sauin scris de a derula o comunicare
eficienta cu partenerii de
4.4.Corespondenta comerciala S18 S18 S18
afaceri in situatia data (Cerere de oferta,oferta,comanda) 2 1 S19 S19 (27.01-31.01)
1.3.13. Implicarea active in 4.5.Raportul formal 2 1 S20 S20 S19(03-07.02)
monitorizarea Recapitulare 2 1 S21 S21 S20(10-14.02)
corespondentei conform
regulilor prestabilite
S21(17-21.02)

5. 1.1.7Caracterizarea 1.2.11Aplicarea diferitelor 1.3.3. Constientizarea nevoii 5. Comunicarea nonverbala


elementelor comunicarii forme ale comunicarii de a intelege si utiliza
5.1. Limbajul tacerii 1 S22
nonverbale nonverbale limbajul intr-un mod
responsabil si pozitiv social 5.2.Limbajul timpului 1 S22 S22(24-28.02)
5.3. Limbajul corpului 1 S22
5.4. Gestica 1 S23
5.5.Tonalitatea vocii 1 S23 S23(02-06.03)
5.6. Aspectul fizic/prezenta personala 1 S23
5.7. Limbajul spatiului 1 S24
5.8. Limbajul culorilor 1 S24
Recapitulare 1 S24 S24(09-13.03)

6. 1.1.8.Enumerarea 1.2.12. Ameliorarea calitatii 1.3.10 Manifestarea 6. Comunicarea eficienta


elementelor unei comunicarii capacitatii de a rezolva
6.1.Factori ce influenteaza comunicarea 1 S25 S25(16-20.03)
comunicari eficiente 1.2.13. Indepartarea barierelor situatii conflictuale in
1.1.9.Prezentarea comunicarii situatia data 6.2. Tehnici de ascultare 1 S25
2
Unitatea de rezultate ale învățării Nr ore Săptămâna Obs.
Nr. URÎ 1. Etica si comunicare profesională
Conţinuturi
crt Cunoștințe Abilități Atitudini T LT T LT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
metodelor de detensionare 1.2.14. Solutionarea situatiilor 1.3.12. Constientizarea 6.3.Ascultarea active/pasiva 1 S25
a unei situatii conflictuale conflictuale conceptelor de baza cu
6.4. Barierele comunicarii si indepartarea lor 1 S26
privire la indivizi
,organizatii de munca, 6.5. Conflicte si solutionarea lor 1 S26 S26(23-27.03)
egalitatede genn si Recapitulare 1 S26
nediscriminare
7. 1.1.10. Prezentarea agendei 1.2.15. Organizarea unei 1.3.14. Asumarea de Școala altfel 2 1 S27 S27 S27
electronice intelegand agende electronice responsabilitati si incadrarea
7. Agenda electronica (30.03-03.04)
rolul si oportunitatile 1.2.16. Utilizarea agendei in normele etice la locul de
oferite de tehnologia electronice munca 7.1. Importanta agendei electronice 1 S28
societatiiinformationale in 1.2.17. Colectarea,prelucrarea 7.2. Colectarea,prelucrarea si folosirea informatiilor 1 S28 S28(22-24.04)
viata sociala, personala si si folosirea sistematica a 1.3.15. Manifestarea 7.3. Validitatea informatiilor oferite de agenda electr. 1 S28
la locul de munca informatiilor disciplinei in munca si
1.1.11.Descrierea 1.2.18. Folosirea tehnologiei pastrarea secretului de
7.4. Organizarea unei agende electronice 1 S29
problematiciireferitoare la societatii informationale serviciu 7.5. Utilizarea agendei electronice 1 S29 S29
validitate si credibilitatea pentru a sprijini creativitatea Recapitulare 1 S29 (27.04-01.05)
informatiei disponibile si inovatia
8. 1.1.13.Prezentarea regulilor 1.2.19 Aplicarea procedurilor 1.3.17. Manifestarea unei 8. Administrarea corespondentei
de monitorizare a specific receptiei atitudini proactive in viata
8.1. Reguli de monitorizare a corespondentei 1 S31 S31(11-15.05)
corespondentei corespondentei sociala, personala ca si in
1.2.20. Inregistrarea datelor cu timpul orelor de lucru 8.2.Proceduri specific de receptive a corespondentei
privire la corespondenta si aplicarea lor 1 S31
primita 8.3. Inregistrarea datelor cu privire la corespondenta
1.2.21. Expedierea
corespondentei firmei prin
primita 1 S31
posta sau fax 8.4. Expedierea corespondentei prin posta sau fax 1 S32
1.2.22. Realizarea comunicarii 8.5. Posta electronica 1 S32
prin posta electronica Recapitulare 1 S32 S32(18-22.05)
9. 1.1.14. Precizarea 1.2.23. Aplicarea principiilor de 1.3.16. Respectarea 9.Etica profesionala
principiilor de etica etica profesionala la locul de principiilor etice de
9.1. Relatiile interumane-climatul optim de munca 1 1 S33 S33 S33(25-29.05)
profesionala munca comportament in relatiile de
1.2.24. Aplicarea normelor munca 9.2. Conditii care faciliteaza activitatea umana-
etice la locul de munca structura personalitatii, tipuri de temperament 1 S33
1.2.25 Participarea la viata 9.3. Imaginea personala 1 S34 S34(01-05.06)
comunitatii si la activitatile in
comun ale grupului de lucru
9.4. Deontologia profesionala 1 S34
9.5. Principii de etica profesionala 1 S34
9.6. Norme etice la locul de munca,de comportament 1 S35 S35(08-12.06)
9.7. Disciplina in munca si secretul de serviciu 1 1 S35 S35
Recapitulare finală 2 1 S37 S37(22-26.06)

Notă: S15,S30,S36 practică comasată, S27 Școala altfel


Data 23.09.2019 Întocmit Profesor Nazare Ofelia Mimi
3