Sunteți pe pagina 1din 4

Lucrare de control clasa a VIII-a

I) Completați spațiile libere:


1) Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor
celor ................................. și ............................. .
2) Și întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a
născut mai înainte de toți vecii. Lumină din ....................... , Dumnezeu adevărat
din .................. .................., născut, nu făcut; Cel de o ființă cu ........................, prin Care
toate s-au făcut.
3) Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din ..................... purcede, Cel ce
împreună cu ....................... și cu ..................... este închinat și slăvit, Care a grăit prin
prooroci.
4) Întru una, sfântă, .................................... și apostolească Biserică. Mărturisesc un botez
întru iertarea păcatelor. Aștept învierea morților. Și viața veacului ce va să vie. Amin!

II) Răspundeți cu DA sau NU. Dacă răspunsul este fals, transformați-l în adevărat după
următorul model:1) Ziua a șaptea, în care Dumnezeu s-a odihnit, este duminica.
1) NU! Ziua a șaptea, în care Dumnezeu s-a odihnit, este sâmbăta!

1) Dumnezeu este dualist în ființă și unic în persoană.


2) Persoanele Sfintei Treimi sunt egale, la fel ca laturile sau unghiurile unui triunghi
echilateral.
3) Tatăl îl naște pe Fiul înainte de toți vecii.
4) Duhul Sfânt purcede de la Tatăl și de la Fiul.

1)

2)

3)

4)

III) Am învățat că iubindu-ne aproapele, îi arătăm lui Dumnezeu că îl iubim. Scrieți un scurt
eseu în care să explicați cum le arătați voi părinților, fraților/surorilor, colegilor de la școală,
profesorilor și prietenilor că țineți la ei și îi iubiți.
Lucrare de control clasa a VII-a
I) Completați spațiile libere:
1) A revela înseamnă a ........................
2) A se revela înseamnă a se face ...................
3) Atunci când Dumnezeu se face cunoscut în mod indirect, prin intermediul frumuseții și
complexității Creației vorbim despre o Revelație ...................
4) Atunci când Dumnezeu se face cunoscut în mod direct, vorbindu-le Profeților Vechiului
Testament sau Sfinților, vorbim despre o Revelație .....................

II) Răspundeți cu DA sau NU. Dacă răspunsul este fals, transformați-l în adevărat după
următorul model:1) Ziua a șaptea, în care Dumnezeu s-a odihnit, este duminica.
1) NU! Ziua a șaptea, în care Dumnezeu s-a odihnit, este sâmbăta!

1) Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție fac parte din Revelația Naturală

2)Sfânta Tradiție mai este numită și „Cuvântul lui Dumnezeu”

3)Sfânta Tradiție cuprinde toate slujbele și rânduielile bisericești transmise din generație în
generație.

4) Omul a fost creat după Chipul și Asemănarea lui Dumnezeu.

III) Scrieți un scurt eseu în care să explicați de ce trebuie să avem încredere în Dumnezeu
Lucrare de control clasa a VI-a
I) Completați spațiile libere:
1) Tatăl nostru Care ești în ceruri,Sfințească-Se ..................... Tău, Vie .......................... Ta,
2) Facă-se ...................... Ta, Precum în cer, așa și pe pământ.
3) Pâinea noastră cea .............................................................. Dă-ne-o nouă astăzi.
4) Și ne iartă nouă greșalele noastre, Precum și noi .....................................................................

II) Răspundeți cu DA sau NU. Dacă răspunsul este fals, transformați-l în adevărat după
următorul model:1) Ziua a șaptea, în care Dumnezeu s-a odihnit, este duminica.
1) NU! Ziua a șaptea, în care Dumnezeu s-a odihnit, este sâmbăta!

1) Cununia este o Taină care se repetă.


2) Preoția este Sfânta Taină prin care un bărbat este hirotonit preot.
3) Un preot poate săvârși toate Sfintele Taine cu excepția Mirungerii
4) Scopul căsătoriei este nașterea de prunci.

1)

2)

3)

4)

III) Am învățat că iubindu-ne aproapele, îi arătăm lui Dumnezeu că îl iubim. Scrieți un scurt
eseu în care să explicați cum le arătați voi părinților, fraților/surorilor, colegilor de la școală,
profesorilor și prietenilor că țineți la ei și îi iubiți.
Lucrare de control clasa a V-a
I) Completați spațiile libere:
1) Taina este modalitatea prin care Dumnezeu își revarsă .............. asupra oamenilor.
2) Harul reprezintă o ...................... divină, nevăzută, prin care Dumnezeu își face simțită
prezența în viața noastră.
3) Prin Taina Sfântului Botez ni se iartă ........................... ........................ precum și
celelalte ......................... săvârșite până atunci.
4) Se botează robul lui Dumnezeu (Numele) în numele ........................... și al ..........................
și al .....................................................

II) Răspundeți cu DA sau NU. Dacă răspunsul este fals, transformați-l în adevărat după
următorul model:1) Ziua a șaptea, în care Dumnezeu s-a odihnit, este duminica.
1) NU! Ziua a șaptea, în care Dumnezeu s-a odihnit, este sâmbăta!

1) Creștinul primește pecetea harului Duhului Sfânt prin Sfânta Taină a Spovedaniei.
2) La Sfânta Liturghie, preotul transformă în Sfântul Altar pișcotul și mierea în Trupul și
Sângele lui Iisus Hristos.
3) Păcatul este o boală a sufletului.
4) În afară de preot, numai medicul mai poate săvârși Taina Botezului în caz de urgență.

1)

2)

3)

4)

III) Am învățat că iubindu-ne aproapele, îi arătăm lui Dumnezeu că îl iubim. Scrieți un scurt
eseu în care să explicați cum le arătați voi părinților, fraților/surorilor, colegilor de la școală,
profesorilor și prietenilor că țineți la ei și îi iubiți.